Video/Film 
[Lưu trữ - Archive]

The Vietnam War - PBS 2017 (by: Ken Burns & Lynn Novick)

Phim Việt Nam! Việt Nam! - Phim đang phổ biến trn mạng Internet tn "Vietnam! Vietnam" được cho l cuốn phim cuối cng của nh đạo diễn gạo cội hng đầu của Hoa Kỳ John Ford (1894-1973).

-Tổng Thống Ng Đnh Diệm (hnh ảnh)

-VNCH trước 1975 (hnh ảnh)

-Phim ti liệu pht hnh thng 7/2009 - Sự Thật Về Hồ Ch Minh (5 phần) thực hiện cng phu, nội dung su sắc, rp nối chuyn nghiệp, m thanh tuyệt hảo.  Thực hiện: Phong Tro Quốc Dn Đi Trả Tn Si Gn

Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5

-phim ti liệu  Vietnam The Real Story (bản Việt Ngữ) -  "Việt Nam: Cu Chuyện Thật"  Friends of Accuracy In Media pht hnh.

Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6

-Guang Dong - Pas de deux - LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE

 -Phim Trở lại Si gn (Coming Back To Saigon)

Trở lại Si Gn - P2 - MACV

Trở lại Si Gn - P3 - Cổng phụ căn cứ TSN

Trở lại Si Gn - P4 - Cổng chnh căn cứ TSN

Trở lại Si Gn - P5 - Đường Cộng Ha

Trở lại Si Gn - P6 - Trung tm Si Gn 1

Trở lại Si Gn - P7 - Trung tm Si Gn 2

Trở lại Si Gn - P8 - Trung tm Si Gn 3