Văn nghệ  [Lưu trữ - Archive]                
 

 

***

Video: The Soul of Vietnam

 
T́nh Bơ Vơ - Giọng hát cô gái Quảng Nam Ánh Tuyết


Mưa Chiều Kỷ Niệm - Giọng hát cô gái Quảng Nam


Đài phát thanh SÀI G̉N - Bản tin cuối cùng

 

 

Phạm Đ Nghĩa trình bày 1954 _1975 remixe, vidéo Caroline Thanh Hương , ảnh HKLoan :

 

 

 

Mời các bạn nghe tiếng hát Việt Khang:

 

"Qui Es-Tu?" - Antoine Figali  (Pháp ngữ)

Anh là ai? do nữ ca sĩ X tŕnh diễn
          (Mx Tango giới thiệu)

 

  Việt Nam tôi đâu?  

 

  Anh là ai?  

 

SonNuCa-Tran Hoan/ Thanh Liễu orgue / Remixe

 

@@@

 

Phái đ̣an Cộng Đồng Người Việt  Tŕnh Thỉnh Nguyện Thơ cho Phủ Cao Ủy Về Nhân Quyền của LHQ tại Genève...:

 

Đất Nước Tôi - Vietnam, my home land :

 

Vẫn mơ về Đà Nẵng:

 

Nhớ Nhung 7 ( lời 2 - T́nh Thu Trong Tôi ) - Hương Giang :

 

Nhớ Nhung 8 ( T́nh Thu ) Nguyễn Tâm Hàn - Diệu Hiền

 

 

người Mẹ trong Mơ phụ đề Việt, tiếng hát người Mông Cổ