bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

1-CHỈ MỘT LẦN THI: thơ NGA. Nhạc: PHIU BỒNG, trnh by video: PHIU BẠC

 

Nhạc phổ thơ Nga

 

***

THNG TƯ TƯỞNG NHỚ (3.4.2018) 

>Thơ song ngữ, nhạc, tranh thơ: 

NGA, LƯU HOI, NGUYỄN VĂN THNH, L.N.CHU

HỘI THẢO

Cng tỉnh to nhắc nhau đừng khờ khạo
Trong trường văn, trận bt kh nhọc nhằn
Xa dặm ngn, chuyền Lửa thật kh khăn
Thơ, văn, họa tuổi dần tn, dầu cạn.

Vũ, nhạc, kịch san niềm đau v hạn
Cng luận bn, hướng sng tc v dn
Giữ tinh thần khơi Lửa, chẳng vong thn
Nhắc Quốc Hận, tự tu thn, giữ Lửa.

Nga, 5.2017

THỎA HIỆP G?

Với cộng sản tại sao cần thỏa hiệp?
Thỏa hiệp g? Ai cần lũ v nhn?
Ai khấu đầu trước tẹp-nhẹp-v-thần?
Cờ Chnh Nghĩa người Quốc Gia khng bẩn!

Cờ cộng sản ton mu me nhuộm lẫn
Việt li tru, Tu bun ngựa by sn
Cảnh mu me, giết chc, cựu như tn
Niềm căm phẫn của dn đ bao kiếp.

Thật kinh khiếp! Đỏ, Hồng ton c nghiệp
B, Tru đem nội tạng trẻ đấu thầu?
Cộng sản Tu, u, Việt khc g nhau?
Ton nhuộm mu, đại đồng tr bịp bợm!

Nga      *26.1.2017 

From: HOAI LUU >Sent: Sun, Apr 1, 2018 1:10 am

KNH GỞI NH THƠ NGA,

Để chia sẻ về những sinh hoạt của Chị trong mấy thng qua, hm nay xin gởi TẶNG CHỊ V QU BẠN B CỦA CHỊ bản dịch Anh ngữ bi thơ CHIẾC O DI XANH giu tnh QU HƯƠNG v LNG MẸ để cng thưởng thức:

CHIẾC O DI XANH

Thơ  NGA 

                       o em mỏng mảnh hai t
 Gi thương, gi nhớ bn nh gởi sang 
Vạt di theo gi lang thang
Bay trong chiều nắng mơ mng bướm xinh.

Quần em trắng lụa mới tinh
Hai t khp kn đủ tnh đoan trang 
Guốc cao chn bước nhẹ nhng
Mn m t o, nắng vng... cả thơ.

Mẹ may tặng chiếc o tơ 
Xứ người manh o phất phơ nỗi buồn
Tiết xun hơi lạnh cn vương
 o bay t mỏng gi luồng thịt da. 

o di, di đến thướt tha
Chn em ngắn bước, qu xa kh gần
Cm ơn tnh Mẹ n cần
 Cm ơn t o dệt vần thơ vui .

Calgary-Canada.

Bản dịch Anh ngữ

THE BLUE LONG DRESS 

Poem of  NGA

Translated by LƯU HOI

   

               Two flags of my dress are so faint

               A bag of love, another of reminescence came from my country

               The long flap wandering in the wind

               Flying in the sunny evening, like the butterfly dreaming 

 

               My white trouser of silk is very new

               Two flags shuting, opening were sufficed seriously

               With the high sabots, I step, one by one, lightly

               Caressing the flaps, the sunlights ...the poems too.

 

               My mother sewed the dress of silk for giving me 

               In the foreign country, the dress flying with sorrow 

               In spring time, the cold air seemed to be entangled 

               The faint flaps of dress flied by wind passing through skin and flesh

               The long dress, so long and so slender

               My short feet being difficult to step, my country so far

               Thank for my motherliness, lovely

               Thank for the flaps of dress in weaving the joyful poem.

 

From BILLINGUAL POEMS

by LUU HOAI 

 

Nga knh chuyển v cm ơn 

THNG TƯ NY 

LẬT TRANG SỬ 

SANG CHƯƠNG!

Thơ:  Nga      

Nhạc: DnChủCa

Knh mời Qu Vị vo links sau đy để nghe nhạc:

http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuNayLatTrangSuSangChuong.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/ThangTuNayLatTrangSuSangChuong.mp3 (lo-speed)

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml

http://www.danchuca.org

 

Sai tận gốc: Đảng Cng Đường nhốn nho
Ăn khng no: mới phản tỉnh* ồn o,

Bao lo thnh cch mạng cn đỏ au

Vờ đấu đ, ra điều từng chnh trực?

 

Xưa cao chức, sao ton dng bạo lực:

H hiếp dn, v đạo đức, bất nhn?

Bị thanh trừng, thằng c thnh thiện nhn

Tr phản tỉnh phỉnh lừa! Phường cầu thực!

 

Cơn c mộng mấy chục năm chưa dứt

Nỗi đớn đau, uất ức cứ tro dng

Việt Nam ơi! QUỐC HẬN đ bao lần?

Bao lần nữa th t quyền sẽ chết?

 

Chng cứ sống nhờ giết dn, giết hết!

Chng cứ giu nhờ cướp bc, c, gian!

Miệng Dn Oan b thấp hơn đảng, đon

Gồng ch Nạn nui Việt Gian Cộng Sản.

 

Dn tn loạn? Đảng lại cng thỏa mn!

Mảnh giang san thu nhỏ cọc địa hnh

Tất tật đồng thanh cung knh tc thnh

Giặc ranh mnh dọn đường cng nội gin

 

Tư Bản Đỏ nhờ p dn v sản!

Phường, ngnh, ban xm bc lột nhn dn

Bn nước dần, lại cai trị ngu đần

Nui chi nữa bọn độc ti sắt mu?

 

THNG TƯ ny, xin hy khuyn con chu,

Phải vng ln! Lật trang sử cho mau!

Th đời sau khng n lệ giặc Tu!

Giặc tay o! Mau! Phải mau tỉnh to!

Nga, 26-3-2011.

Nhạc: DnChủCa

1.

Thng tư ny phải vng ln!

Lật trang sử sang chương!

Thng tư ny phải vng ln!

Lật trang sử cho mau!

 

Sai tận gốc, sai tận gốc:

Đảng Cng Đường - nhốn nho
Ăn khng no, ăn khng no

mới phản tỉnh - ồn o,

Xưa, cao chức, xưa cao chức

sao ton dng bạo lực:

Nay bị thanh trừng, hy thật lng đứng dậy cng ton dn?

 

Thng tư ny phải vng ln!

Lật trang sử sang chương!

Thng tư ny phải vng ln!

Lật trang sử cho mau!

 

ĐK:

Cơn c mộng mấy chục năm chưa dứt

Nỗi đớn đau, uất ức cứ tro dng

Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!

QUỐC HẬN đ bao lần?

Bao lần nữa bao lần nữa

th t quyền sẽ chết?

 

THNG TƯ ny phải vng ln!

Lật trang sử sang chương!

THNG TƯ ny phải vng ln!

Th đời sau khng n lệ giặc Tu!

Giặc tay o! Đồng Bo ơi! Giặc tay o!

Thng tư ny phải vng ln!

Lật trang sử cho mau!

 

2.

Thng tư ny phải vng ln!

Lật trang sử sang chương!

Thng tư ny phải vng ln!

Lật trang sử cho mau!

 

Dn: ly tn! Dn: ly tn!

Đảng lại cng - thỏa mn!

Phường, ngnh, ban, phường, ngnh, ban

xm bc lột - nhn dn

Bn nước dần, lại cai trị ngu đần

Nui chi nữa, nui chi nữa

bọn độc ti sắt mu?

 

From: Chau > To: Y. Nga  > Sent: Wed, Mar 7, 2018 1:01 am > Subject: FYI

Tranh Thơ !

Ch_

THNG TƯ TƯỞNG NHỚ

Bạn cn nhớ khi Cộng vo cưỡng chiếm
Chng lm g gia đnh bạn phn ly?
Bạn ăn chi ngoi khẩu hiệu, hồng kỳ?
Bao mu đổ từ thng Tư bi lụy?

Bao hệ luỵ, ai đắng cay lao l?
Cộng dng người thất học kiểm sot ta
Bao nhiu kẻ nằm vng cho c t
Gip thực hiện cảnh lương dn* tử biệt?

Những chiến sĩ v dn m tm huyết
Dưới hong kỳ đ tuẫn tiết oai nghi
Khng vết tỳ, trn kh tiết nam nhi
Bao trai Việt lưu sử hng sĩ kh!

Xưa kẻ sĩ thề quyết khng quỳ lụy
Nay lương tri Bạn đ thấy được g?
Ngọn Quốc Kỳ cn vng rực đường đi
Cờ Chnh Nghĩa chẳng suy vi hải ngoại!

Thời cộng sản nt đẹp no tồn tại?
Mấy chục năm, no phải chỉ vi ngy
Sao dn tnh cn ngậm đắng, nuốt cay?
Luận thnh bại? Đ r rng phải quấy!

Bạn đ thấy Quốc, Cộng đu ra đấy
Chớ sng khờ tin cậy lại chiều ngy,
M nhập nhằng Hiện tại khc tương lai!
Khi Hn ha tương lai no tươi sng?

Nga, 3.4.2018

 

*Lương dn: dn hiền lương

 

      Nga (thơ)

 


 

 


Sch của Đỗ Văn Phc c bn trn Amazon