bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

&&&

 
Nhạc phẩm "Trả Lại Cho Dn"

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

***

TRI N CHIN SĨ VNCH - phn 10

 

Xin cng lng nghe bn nhc rt cm đng:

Người Sng St Tr V

http://www.danchuca.org/128kbps/NguoiSongSotTroVe.mp3

Nhc: Nguyn Văn Thnh

ThơNguyn Hong Bo Vit

SƯ ĐON 23 B BINH HO HNG

v KONTUM thng 5 + 6.1972

*

Knh tng tt c nhng QLVNCH đ chiến đu

trong trn đnh Kontum ho hng.

*

Tr B* được tung ra,
Tank 41 qun ta,
D
ưới đt c Đi Pho,
M
c tiu quyết khng tha.

Trn tri c phi cng
AD6* anh hng.
Đ
n t trn bn xung,
Đ
ưa gic vo đường cng.

Mn oanh kch tuyt vi,
Ngo
n mc gia đt, tri;
Ta tha h
biu din,
Gi
c tha h xc phơi!

Khng lm mi phi pho,
Đ
ch dơ tay đu hng
Dn l
y li tinh thn,
Qun ch
đng tnh thế.

*

Nhn tiếp tế th d
C lc đ
ch v ta
Cch nhau m
t con l,
M
t dy ph dn cư.

D b đch bao vy,
B
Binh vn dn dy,
Tuy
ến khng c phng th,
Lm ch
tnh hnh ngay.

*

Mt Sư Đon chi ba*
T
dng sng Dabla,
Thu
c tnh l mười bn:
S
ư Đon Hai Mươi Ba,

Gm: Chi Đon Chiến Xa,
Ba Trung Đon C
ơ Hu.
B
n mươi ngy t cu,
Đ
ch đ sc vi ta.

C ngn xc Vit Cng,
Năm trăm sng t
ch thu,
Chi
ến xa chy khi m.
Dn reo h: CHI
N THNG!

Nga, 6.8.2006

*Da theo Hi k 25 Năm Khi La [trang 129-132] ca v tướng cm qun ti mt trn: tướng L Tng B: 1 Sư Đon 23 BB/QLVNCH b c 3 Sư Đon kht tiếng ca đch l SĐ 2 Sao Vng, SĐ 10 v SĐ 320 bao vy ti Kontum t 14.5 đến hết thng 6.1972

*LcLượng Tr B

*Khu Trc AD6 ca Khng Qun ALVNCH

*Sư Đon 23, trong đ c Trung Đon 53, l đơn v đn tr v bo v an ninh cho lnh th tnh Lm Đng.

THƯƠNG BINH

*

Trch thi tp TRI N CHIN SĨ VNCH

*

Viết cho người thương binh
M
t mnh, ch mt mnh
T
By Lăm lng-l ,
Nhn k
th xem khinh

Nga, 21.10.2005

  

CHIN-SĨ

Người ra bưng, ln ni,
K
m-thm tr v,
M
c v con tiếc nui
Đ
ường chiến-đu nhiu kh!

Gom ước mơ, l tưởng
Ng
ười chn đường hy-sinh
D đang h
ưởng thanh-bnh
Quy
ết khước t khng hưởng

V bng đng hp-hi
Đnh ng
ười khng bng roi
Gi
ết người bng rng lượng
Nn t
-do phi đi!

V t-do khng c
Ch
thc p em ghi
Cho đ
ng bo c quc
L
i ca người-đ-đi

My ai đc bng hn,
Li người viết c đơn,
Su
t na đi ku cu,
Khi dn ngy kh
hơn?

My k nghe bng tim,
Nhng ut nghn im-lm,
Đ chn vi đy bi
n,
Vi ni r
ng Vit Nam?

Nga, 27.3.2006

GINH CNG

Tiến qun nhp bước hng hn,
Hng hng l
p lp bn chn sng gươm,
Chi
ến Sĩ gp trang s thơm
D đ
ng minh b vn lun kiu hng,

Đch qun vũ kh đip trng,
Cn cn qun s
v cng khc nhau,
S
thn bo v đng bo,
Hy-sinh m
ng sng, anh ho lng danh.

Hi ng-trn-lnh đt lnh,
đu lc y? Chiến-tranh khng ginh.
By gi
viết sch, nhe nanh
Bt vung, ph
bng nhng Anh Hng nh?

Nga, 23.4.2006

HC v TP

Hc! Tiến b th v!
Tp đi kht ch!
T ch
ết rng, chết ni
Đ
i đ nghĩa thm th!

Mt c sn, c khoai
T
rung ry kh sai
Nh
ng người t Ci to
Mi
ng chưa kp được nhai
Ph
i đem chia dn chng.

Người nhn như k cho,
Xe bn tay
m đi
Ai cũng th
y: đng no*

Nga

Phi trường Denver, 8.4.2007

*No = lo lng đc theo m ca min Bc

NP MƯ
*

Viết thay mt người v lnh

*

mt ch tri mưa, hai đa np
Hnh nh
ư cn hơi m ca tay nhau
Hnh nh
ư nng hương gi vn lao-xao
Nh
ng tnh t, m thanh no vang mi.

*

Anh ơi c phi chiu bun
Nn m
ưa ngy cũ cht tun thơ ny?
Gi
t no ướt c bn tay,
Gi
t no thm mi thơ đy nh nhung.

Mt no liếc trm ngượng ngng,
D no tung gi đ cng nhau che,
M em c
nh, nh gh!
Nh
Si Gn vi l me ngp tri.

Theo tng cơn gi rơi rơi,
Theo t
ng ngy php... anh ơi nh hoi!
Bao gi
người lnh rt oai
D
ng c Vng li đ mai em v?


Nga, 23.11.2003
 

  

UT-C VIT-NAM

*

Viết cho nhng Người V Lnh VN Cng-Ha

*

1975

Em ngi hong tc đn anh
Ng
ười Ta qun hn, nng hanh em bun
Tc kh, mi
ướt git tun
Thi khng thm đn, ra v
ườn ngm hoa

Người Ta rt kho lm ha
Ch
nn gy chiến ko ra vng-v
Kho yu em đi nhiu kh
M
t chiu ri li l-th bao chiu
Em đ
i, mi dt tường xiu
M
đi, đi mt đăm-chiu tui gi.

1985

Ai ng gic quyết khng tha
Đ lnh th
i chiến th ma thi bnh
By gi
c m anh xanh
By gi
em phi loanh quanh đu đường

Mi kinh-tế, mi th trường
Đu
i dn, đnh cướp c nhường chi đu!
Đ
i anh tc M bc mu
C
dn-tc đi, bao lu hết ch?

1986

Gi anh, ny mt bi thơ
Tm trinh chung thy mt m trm hương
Anh
ơi ch mt đon đường
Ng
rng tm bit m thương v cng
Bao nhiu năm ch
ng tương phng
No thn t t
i nghn trng đ xa!

1987

Thm ln chn ct: M Cha.
Đ
ưa con vượt bin, bn ba nt hn
B
i chng trăn-tri: V con,
Hy lo nui-n
ng bo-tn tinh anh

2005

Xc anh mng mnh, mong-manh
H
n anh tc tưởi tri xanh c v?
Đ
ường di em bước l th
Nui con cho v
n li th vi anh

Nga, 25.5.2004

 

THNG TƯ

L tưởng nim Thng Tư
Nước mt người rt dư
Khc người thương khut bng
Khng m
t cu gi t

  Nga, 24.3.2006.

TH ƠN PHI BO.

Gip nhn, đi mt m la
Gip đi, chn đ l
ơ l t chi
Lng NHN bao v
lương y
Hon sinh, c
i t, thế v tht hay.

S g ch mt ngn tay
M
lng đng gp cho đy THIN NHN
Cht tnh Chi
ến Sĩ tri n
G
ương hy sinh ln v ngn: THƯƠNG BINH!

Nga, 30-8-2013.

DanChuCa.org knh mi qu v vo links sau đy đ nghe bi ht :

Người Sng St Tr V

Danchuca ph t bi thơ K Sng St ca Nguyn Hong Bo Vit.

http://www.danchuca.org/128kbps/NguoiSongSotTroVe.mp3

Knh mi Qu V vo thăm trang nh danchuca.org qua link sau đy:

http://www.danchuca.org

 

Dan Chu Ca Nguyen Van Thanh & Than Huu

www.danchuca.org

Ca Khc Nguyn Văn Thnh Dn Ch Ca Ph Thơ Ca Khc Thn Hu Tnh Yu v Thn Phn Nhc Phim Trang Lưu Tr Cm T Kiến

 

Knh

DanChuCa.org

 

Người Sng St Tr V

Thơ : Nguyn Hong Bo Vit

Nhc: Nguyn Văn Thnh

1.

Đm đ xung, trn đường trn v Nam
tm sao đ
đnh hướng, ti đi.
Com chim Vi
t cn nh cnh, ti đi.
Sau l
ưng ti, bn b li,
gi
a tri t tp trung, no ai biết,
ng
c hnh Cng Sn.
Ngn l
n hơn Lao Bo, trăm ln hơn Cn Ln,
kh
sai v ty no, chết đi v tuyt vng,
xch xi
ng v lim ba, khua vang
t
i c ngn năm vn khng qun.

Mi ht cơm kh, l mt git mu,
anh em nh
n ăn cho ti mang theo
V nguy
n cu cho ti được sng,
cho ti đ
ược viết li ny,
cho ti đ
ược ht li ny,
g
i đi thế gii nhn danh anh em.

Người sng st tr v, t Auschwitz hay Siberia,
t
Vientiane hay Phnompenh?
T
tri t tp trung.
Ng
ười sng st tr v, trn đt nước tang thương,
trn t
ng ph tng phường,
bao tri
u người ra bin, tri git ngoi đi dương.

2.

Ti bơi qua L Giang,
sao khng nghe n
a nhng tiếng h khoan?
Ni r
ng Vit Bc ti đi,
theo ging B
ến Hi ti thy,
đu ch
c na b xương kh.
M c
đi, c ni, mu v nước mt
nh
ư triu sng, như triu sng, dng ln,
t
i c ngn năm vn khng qun.
Nh
ư trn cung phong,
nh
bt ln, nhng g truyn thng
Ko dn t
c git li, mu dn t mu c đng,
t
Lng Sơn đến C Mau,
t
Lng Sơn đến C Mau.

Người sng st tr v,
t
Auschwitz hay Siberia,
t
Vientiane hay Phnompenh
T
tri t tp trung.
Ng
ười sng st tr v, trn đt nước tang thương,
trn t
ng ph tng phường,
bao tri
u người ra bin, tri git ngoi đi dương.

Người sng st tr v,
ti đ
ếm bao nhiu sao, by nhiu ging l,
bao nhiu ng
n nến, by nhiu lp người
s
đng ln, đng ln, đng ln.

Người sng st tr v, trn đt nước tang thương,
trn t
ng ph, tng phường,
Cng anh em đ
ng ln,
đ
ng ln, đng ln,  . . ..
đ
ng ln . . . . . . đng ln

Nga (thơ)