Nguyễn Huy Hùng  -  thơ &văn
                                                                                                                   

 

Thơ xướng họa:         ƯỚC MƠ.

                                     HÀNH ĐỘNG.

 

Bài xướng: ƯỚC MƠ

Ngm ngùi khóc nước viết li thơ
Gi đến đng bào đôi ước mơ:
Tám ch
c triu dân Nam ái quc
Thái b́nh th
nh tr như xa xưa.

Cùng nhau tái dng đo cương thường 
Nam B
c chung lưng chng bo cường
Ch
ng cng ph đc tài, đng tr
Buôn dân nô l, bán quê hương.

Đi người ai có chết hai ln!
Ai đ
ược mang tin xung cơi âm
Ch
phng nem công ri cũng hết
Giàu nghèo lúc ch
ết cũng tay không.

Có chăng c̣n li tiếng tham ô
Lăng t
m không hơn mt nm m
Xe nga nghênh ngang thêm xu h 
Đ
i người gic mng có chi mô.

Sao c̣n chưa ng có như không!
Mà măi l
i danh vướng c tṛng
Dâng đ
t cho Tu Mao cng đ
Đau ḷng tiên t, ti non sông.

Sao c̣n mnh hiếp dân hoài!
Sao ch
ng v́ dân xây mng đi
Tay n
m tay nhau vùng đng dy
Đu
i đu Dũng, Mnh, Triết vô tài./.

Tôn Thât Xứng. Montréal, 20-04-2007

 

Bài họa

            HÀNH ĐỘNG

Nước Nam hùng vĩ cnh nên thơ,
Ḍng gi
ng Tiên Rng sng mng mơ.
Th
nh tr thanh b́nh vui tiếng quc,
Danh l
ng Lc Vit t ngàn xưa. 

Bng dưng xut hin Qu vô thường,
Mù quáng ch
y theo lũ bo cường.
Áp đ
t Tam Vô(*) chuyên chính tr,
C
ương thường đo ln lon quê hương.

Luân thường đo lư xp suy ln,
Lang Sói b
o hành đt Phúc Âm.
Hoang dă lu
t rng giăng khp cơi,
Toàn dân cùng c
c vi Ba Không(*).

Oai phong t đc lũ tham ô,
M
ượn tiếng H lang dưới đáy m,
Di
u vơ giương oai nanh vut h,
Đ
a đy ṇi ging, ming Nam Mô.

Dân hùng Vit Tc thy hay không?
Ch
ng l ngi yên chu c tṛng.
Dũng c
m vùng lên dit Qu Đ,
Cùng nhau b
i đp li non sông.

Ti chi nhn nhc chu đau hoài!
Đ
bn sài lang măi hi đi.
Đ
ng lot bên nhau cùng đng dy,
D
p tan bè lũ hm vô tài.

Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng
Nam California, 22-4-2007.
(*)Vô gia đ́nh, Vô Tổ quốc,  Vô Tín ngưỡng.

 

        ĐỨNG  DẬY !                      

Ut hn ta ngi viết bài thơ ,
M
y chc năm tri ước vi mơ .
Th
ơ, văn, kiến ngh mong phc quc ,
Đem li m no thu xa xưa !?

Nếu như cng sn biết cương thường ,
Toàn dân không s
ng dưới bo cường ,
Không b
lm than v́ đng tr ,
Không b
mt đt chn quê hương . 

Thp cơ thua trí ch mt ln ,
Ăn nói sao đây n
ơi cơi âm !?
Ḍng giơi H
ng Lc c̣n hay hết ?
Noi g
ương t tông có hay không ?

Đă mong phú quư lng vi ô ,
Th́ nay đă ch
ết chng đp m .
S
ng nh, đu nên xu h ;
Danh l
i c̣n đâu ? thy chi mô ! 

Ngi than vi ước cũng như không !
Đ
ng lên góp sc phá tan tṛng ,
Di
t tan cng sn loài qu đ .
Khôi ph
c giang sơn, rng núi sông .

Đng đ nhân dân ngóng c hoài ,
Quy
ết tâm dit cng t vi đi .
Lănh đ
o toàn dân vùng đng dy !
Di
t tan công sn bn vô tài .
 

Dzoăn Thường, Texas 21-4-2007

 

 

  

-Nguyễn Huy Hùng

 

 

Mời đọc tại mục Diễn Đàn:

Thư Không Niêm Gởi Ông Nguyễn Ngọc Ngạn Và Trung Tâm Thúy Nga Paris  của Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

Nhân Ngày 30.4 - Nói chuyện với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn của Đinh Lâm Thanh

Nhận định: Nói với đầu gối-Ba đặc tính nêu trên dẫn đến kết luận rằng: nói chuyện lư luận chính trị với Hà Nội chẳng khác nào nói chuyện với đầu gối-Đỗ Thái Nhiên

MẠN ĐÀM VỚI NHÀ VĂN

 

NGUYỄN NGỌC NGẠN tại PARIS

 

Phần 1:

 

Phần 2:

 

SAU BA  LĂM NĂM NH̀N LẠI VIỆT NAM

 

Giang Sơn gm vóc hết chia đôi
C
Nước t đây Bc thuc ri
Đ
c Lp - T Do ngoài cht lưỡi
Ḥa B́nh, H
nh Phúc ch đu môi
H
th Lê, Mác cam thân mi
Đ
ng ly Nga , Hoa chu kiếp bi
T
Quc , Non Sông đem bán r
Ch
bành trướng đng, đ giành ngôi

 

Ch bành trướng đng, đ giành ngôi
M
t gii Non sông chng đp bi
Dâng đ
o ngoài khơi, t́nh hu ngh !
Nh
ường ranh biên gii, nghĩa răng môi !
Ch
quyn, lănh hi đâu c̣n na
Đ
c Lp, Cao nguyên cũng mt ri
Chinh chi
ến máu xương bao Chiến Sĩ
Đ
ng coi đ b, mun đem đôi ! (1)

 

   Quốc Hận, tháng 4 - 2010
              TỪ PHONG

 

 (1) đem đôi: Tiếng địa phương miền Trung VN, nghĩa là bỏ đi, vất đi .

 

Chu' thi'ch:

    Chinh chiến để giành Độc Lập
    và toàn vẹn Lănh Thổ hay để được
    làm nô lệ, mất đất, mất biển cho
    Trung cộng ? Đảng csVN hăy trả lời
    người Việt trong và ngoài Nước .