Thơ xướng họa của:

 

Dzon Thường,
                        Khiết Chu Nguyễn-Huy Hng, v

      Tn Thất Xứng.

 

Bi xướng

HẾT THỜI

 

Ba chc năm ngoi đ hết thi.
Su dn, m
t nước qu lu ri.
Vt v
ơ: qun chng st sa khc,      
Dng n
p: đng ta hn h cười!
Ch nh
y ln bn ngi ta qu;
Su chui kh
i đt đng thnh người.
N
ước, dn điu đng l v thế
Gii th cng ri t thnh thơi.

Dzon Thường

Pasadena, 25-4-2011

 

Knh họa

TẠO ĐỔI ĐỜI

Đon kết bn nhau đ to thi,
Di
t by qu đ chết cho ri.
N
Nam hăng hi vung tay chm,
Gi Tr
đng tm giết chng cười.
Nhn nghi đu dnh cho lũ qu
,
Bao dung ch
ng n kh lm người.
Ton dn dũng c
m cng nhau tiến,
L
t đ bo quyn sng thnh thơi.

 

Khiết Chu Nguyễn-Huy Hng

Nam California, 25-4-2011

 

 

Để mua vui cng lo đệ Don Thường v Huy Hng,

lo huynh xin gp phần thi tứ nhn dịp thng Tư đen vi

bi thơ VNG DẬY :

 

 Knh họa

 VNG DẬY

 

   Cu nước d chưa gp được thi

  Nhưng m phi cu đ mai ri

  Non sng thot khi ma tang tc

  Dn tc hn hoan n n cười

  Vn nước phi lc v bn qu

  Người khng cn c đo lm người

  Vit Nam đon kết mau vng dy

  Gii th cng H, sng thnh thơi ./.

 

  Tn Thất Xứng

  Montral, 26-04-2011 

 

***

-Nguyễn Huy Hng

 

 

Mời đọc tại mục Diễn Đn:

Thư Khng Nim Gởi ng Nguyễn Ngọc Ngạn V Trung Tm Thy Nga Paris  của Trc Lm Nguyễn Việt Phc Lộc v

Nhn Ngy 30.4 - Ni chuyện với nh văn Nguyễn Ngọc Ngạn của Đinh Lm Thanh

Nhận định: Ni với đầu gối-Ba đặc tnh nu trn dẫn đến kết luận rằng: ni chuyện l luận chnh trị với H Nội chẳng khc no ni chuyện với đầu gối-Đỗ Thi Nhin

MẠN ĐM VỚI NH VĂN

 

NGUYỄN NGỌC NGẠN tại PARIS

 

Phần 1:

 

Phần 2:

 

SAU BA  LĂM NĂM NHN LẠI VIỆT NAM

 

Giang Sơn gm vc hết chia đi
C
Nước t đy Bc thuc ri
Đ
c Lp - T Do ngoi cht lưỡi
Ha Bnh, H
nh Phc ch đu mi
H
th L, Mc cam thn mi
Đ
ng ly Nga , Hoa chu kiếp bi
T
Quc , Non Sng đem bn r
Ch
bnh trướng đng, đ ginh ngi

 

Ch bnh trướng đng, đ ginh ngi
M
t gii Non sng chng đp bi
Dng đ
o ngoi khơi, tnh hu ngh !
Nh
ường ranh bin gii, nghĩa răng mi !
Ch
quyn, lnh hi đu cn na
Đ
c Lp, Cao nguyn cũng mt ri
Chinh chi
ến mu xương bao Chiến Sĩ
Đ
ng coi đ b, mun đem đi ! (1)

 

   Quốc Hận, thng 4 - 2010
              TỪ PHONG

 

 (1) đem đi: Tiếng địa phương miền Trung VN, nghĩa l bỏ đi, vất đi .

 

Chu' thi'ch:

    Chinh chiến để ginh Độc Lập
    v ton vẹn Lnh Thổ hay để được
    lm n lệ, mất đất, mất biển cho
    Trung cộng ? Đảng csVN hy trả lời
    người Việt trong v ngoi Nước .