XƯỚNG HỌA THƠ

                                 NHỚ, MONG, CHỜ, QUYẾT.

 

của Tôn Thất Xứng (K1),

Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng (K1), và Nguyên Thiện Trần Dzoăn Thường.

 
Cựu Thiếu tướng Tôn Thất Xứng  (12-08-2006)

 

Bài xướng

NHỚ

Nh Huế sông Hương chiu sóng v
Gió đùa núi Ng tiếng thông reo
Đêm trăng thu sáng đ̣ ra b
ến
Cô gái đ̣ trăng l
ng l chèo

 Nh măi năm xưa mi đ hè
Ve s
u thành ni ging bun thê
Tóc em dài m
ướt vương hoa áo
Ta đ
i ch em tan hc v

Nh nhng ngày nào xếp bút nghiên
Đ
u quân dit cng khp ba min
Lên đ
ường chiến đu, em đưa tin
Ta h
n mai ngày đt nước yên

Bng tháng tư đen nhum máu hng
Ng
ười đi ci to k lưu vong
Mang thân bách chi
ến làm ly khách
Ta nh
 em và nh núi sông.  

Tôn Thất Xứng. Montréal. l5-05-04

   

Bài họa

MONG…

Sóng Thái B́nh Dương liên tiếp v
Mênh mông bin c mn thuyn reo
Bu
m căng no gió mau vào bến
V́ n
ước v́ dân vng mái chèo

Xa quê trn trc nhng đêm hè
Qu
c gic canh dài ging thm thê
Dân t
c đm ch́m trong đói kh
Nôn nao chun b mt ngày v

Đt nước thanh b́nh li bút nghiên
Ngao du s
ơn thy khp ba min
Cùng ai h
i tưởng ngày đưa tin
Qu
Đ tiêu tàn dân sng yên

Quang phc uy danh ging Lc Hng
Tiên R
ng con cháu hết lưu vong
Quê h
ương hưng thnh tưng bng khách
Đ
i nghiă vun bi vng núi sông.

California, 24-09-2006

Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng

 

 NGUYỄN HUY HÙNG
Cựu Đại tá, Phụ tá Tổng cục trưởng Chiến tranh Chính trị Quân Lực Việt Nam Cộng hoà, kiêm Chủ nhiệm Nhật báo Tiền Tuyến,
Cựu Tù nhân Chính trị, 13 năm lao động khổ sai trong các trại tập trung cải tạo của Đảng Việt Cộng và bạo quyền Xă hội chủ nghiă Việt Nam trên cả 3 miền đất nước sau ngày Quốc hận 30-4-1975.,
cựu Chủ tịch Khu hội Cựu tù nhân chính trị Nam California.

 
***

2 bài họa mới họa của Đại Tá Trần Dzoăn Thường

 

Bài họa của

Nguyên Thiện Trần Doăn Thường

 

CHỜ…

                        Tặng Kẻ-Chung-T́nh

 

Ch đến bây gi tay được v,

Ming cười hn h, ln tiếng reo,

Mng người ra đi, tr li bến,

Cùng em góp sc, gng công chèo.

 

Ch đến bây gi, biết bao hè,

Người đi có thu ni bun thê !

Nh Anh l thm ướt vt áo,

Mong sao sm thy Anh tr v.

 

Ch đến bây gi li bút nghiên,

Sau khi dit cng khp ba min.

Khi h l rơi em đưa tin,

Chung vui hnh phúc non nước yên.

 

Ch đến bây gi đi mi hng,

Không c̣n khc khoi Anh mng vong.

Nhn nhp ra vào toàn quư khách,

Mng đôi bn cũ t́nh núi sông.

 

Pasadena, TX. 28-9-2006

Nguyên Thiện Trần Doăn Thường

 

Kính hoạ 2

QUYẾT…

 Hào khí ngt tri khi trng v
m vang đn n thua ta reo
Xung phong oai dũng l
i sang sng
Khúc nh
c vui thay ta hát chèo

Thu đến đông tàn xuân ti hè
Ngày qua tháng l
i dài lê thê
Tháng T
ư lưu lc chí không nht
Khí phách hiên ngang quy
ết tr v

Quăng bút đi ri khô c nghiên
Tang b
ng h th chng riêng min
Giúp dân c
u nước bu tâm huyết
C
ng sn dp tan d mi yên

Áo trn xông pha đm máu hng
Di
t quân nô l loài cu vong
M
t đi như thế mi nên sng
Tên d
i núi đèo h tri sông

Doăn Thường

Pasadena, 10-4-2012

***

-Nguyễn Huy Hùng

 

 

 

THÁNG TƯ ĐEN - Nhc Hoàng Hoa/ Thơ Ngô Minh Hằng

 

 

SAU BA  LĂM NĂM NH̀N LẠI VIỆT NAM

 

Giang Sơn gm vóc hết chia đôi
C
Nước t đây Bc thuc ri
Đ
c Lp - T Do ngoài cht lưỡi
Ḥa B́nh, H
nh Phúc ch đu môi
H
th Lê, Mác cam thân mi
Đ
ng ly Nga , Hoa chu kiếp bi
T
Quc , Non Sông đem bán r
Ch
bành trướng đng, đ giành ngôi

 

Ch bành trướng đng, đ giành ngôi
M
t gii Non sông chng đp bi
Dâng đ
o ngoài khơi, t́nh hu ngh !
Nh
ường ranh biên gii, nghĩa răng môi !
Ch
quyn, lănh hi đâu c̣n na
Đ
c Lp, Cao nguyên cũng mt ri
Chinh chi
ến máu xương bao Chiến Sĩ
Đ
ng coi đ b, mun đem đôi ! (1)

 

   Quốc Hận, tháng 4 - 2010
              TỪ PHONG

 

 (1) đem đôi: Tiếng địa phương miền Trung VN, nghĩa là bỏ đi, vất đi .

 

Chu' thi'ch:

    Chinh chiến để giành Độc Lập
    và toàn vẹn Lănh Thổ hay để được
    làm nô lệ, mất đất, mất biển cho
    Trung cộng ? Đảng csVN hăy trả lời
    người Việt trong và ngoài Nước .