do Khu Hội Cựu TNCT Việt-Nam Nam-Cali chủ trương.
                     
                               
                                                                                                                                                                                                  

Mến chào Quư Chiến hu,
Chân thành cám
ơn Quiư Chiến hu đă đưa bài thơ TRIU ĐÓA HNG DÂNG T HÙNG VƯƠNG ca Tôi lên các trang Web TNOnline và ChinhVit.net.
Nhân đây xin Quư Chi
ến hu vui ḷng đưa thêm NHNG VN THƠ ĐÁP LI SÔNG NÚI trong attachment đính kèm e-mail này lên các trang Web ca chúng ḿnh đ thân hu bn phương cùng chia s, Cám ơn Quư Chiến hu rt nhiu,
Chúc Quư Chi
ến hu cùng Bo quyến vui kho hnh phúc, NGUYN-HUY HÙNG

 

Những vần thơ ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng (K1)

ĐẠI ĐOÀN KẾT VÙNG LÊN
 

Ba mươi năm l đă trôi qua,
N
ước hết phân đôi hp mt nhà.
Khói l
a tương tàn thôi giáng ha,
Đói nghèo tham nhũng l
i bùng ra.
Nhân dân gian kh
xây ging mi,
Vi
t Cng chuyên quyn phá quc gia.
Con cháu Tiên R
ng ḍng bt khut,
Vùng lên quét s
ch lũ gian tà.
-oOo-
Cùng nhau d
ng li Sơn Hà,
Tr
ng cây Dân ch, reo hoa Nhân quyn.
Công b
ng Bác ái làm nn,
Phát huy Nam N
B́nh quyn T
do.

Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng (K1)

 

Mừng đón năm Nhân Th́n 2012

VẪN MỘT L̉NG

 

Ta đă bên nhau tri nhng ngày,

Huy hoàng, cay đng, tay trong tay.

Sm hôm ln li v́ Dân Tc,

Năm tháng quên ḿnh vi chí trai.

Mng ln chưa thành, su khc khoi,

Vic đi dang d, hn khôn nguôi.

Quyết tâm ra sch hn vong quc,

Đoàn kết dit tan lũ đc tài.

 Không quên ngày Quốc Hận 30 tháng 4-1975

 

 

NGỌN NẾN T̀NH THƯƠNG

 

Cùng nhau thp nến soi đường,

Cho nhân loi thy t́nh thương ca Tri.

Cùng nhau thôi thúc ḷng người,

Dang tay cu nn thoát nơi đa đy.

Cùng nhau góp la hun mây,

Đt tan băng giá, trng cây ân t́nh.

Cùng nhau dâng đuc Thánh Linh,

Xoá màn u ti, khai minh cuc đi.

Cùng nhau gom nng hng tươi,

Hâm ḍng nhân ái, khơi ng̣i v tha.

Cùng nhau vun tưới tinh hoa,

Cho hương danh Vit chan hoà Thế Nhân.

Cùng nhau hăng hái hp qun,

Ni ṿng tay ln kết thân Tr Già,

Cùng nhau chung sc ngi ca,

Thin tâm, Chính đo bao la chng cùng.

Cùng nhau kính trng thy chung,

Bo toàn sĩ khí Anh Hùng Vit Nam.

Cùng nhau dit bn gian tham,

Dit by Qu Đ đang làm hi Dân.

Cu Đng bào thoát phong trn,

Phc hưng Đo đc tinh thn Rng Tiên.

 

Măi măi nhớ ngày Quân Lực VNCH 19 tháng 6.

 

  

-Nguyễn Huy Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyện Buồn Tháng Tư

thơ Ngô Minh Hăng do Hoàng Oanh diễn ngâm

 

 

SAU BA  LĂM NĂM NH̀N LẠI VIỆT NAM

 

Giang Sơn gm vóc hết chia đôi
C
Nước t đây Bc thuc ri
Đ
c Lp - T Do ngoài cht lưỡi
Ḥa B́nh, H
nh Phúc ch đu môi
H
th Lê, Mác cam thân mi
Đ
ng ly Nga , Hoa chu kiếp bi
T
Quc , Non Sông đem bán r
Ch
bành trướng đng, đ giành ngôi

 

Ch bành trướng đng, đ giành ngôi
M
t gii Non sông chng đp bi
Dâng đ
o ngoài khơi, t́nh hu ngh !
Nh
ường ranh biên gii, nghĩa răng môi !
Ch
quyn, lănh hi đâu c̣n na
Đ
c Lp, Cao nguyên cũng mt ri
Chinh chi
ến máu xương bao Chiến Sĩ
Đ
ng coi đ b, mun đem đôi ! (1)

 

   Quốc Hận, tháng 4 - 2010
              TỪ PHONG

 

 (1) đem đôi: Tiếng địa phương miền Trung VN, nghĩa là bỏ đi, vất đi .

 

Chu' thi'ch:

    Chinh chiến để giành Độc Lập
    và toàn vẹn Lănh Thổ hay để được
    làm nô lệ, mất đất, mất biển cho
    Trung cộng ? Đảng csVN hăy trả lời
    người Việt trong và ngoài Nước .