do Khu Hội Cựu TNCT Việt-Nam Nam-Cali chủ trương.
                     
                               
                                                                                                                                                                                                  

 


TRIỆU ĐOÁ HỒNG

 DÂNG TỔ HÙNG VƯƠNG
 
 

Mến chào Quư Chiến hu,
          Kh
p mi nơi trên thế gii, người Vit đang chun b t chc ngày gi T Hùng Vương 10 tháng 3 Âm lch, năm nay trùng vào ngày Ch nht 31-3-2012.
          Tôi có đôi v
n thơ tâm s dưới đây v Ngày Gi T Hùng Vương, xin Quư Chiến hu vui ḷng đưa lên các trang Web www.chínhviet.net/ ca Tng hi cu tù nhân chính tr Vit Nam và trang Web www.trachnhiemonline.com/ ca Khu hi cu tù nhân chính trn Vit Nam Nam California ca chúng ḿnh đ thân hu bn phương cùng chia s, Chân thành đa t,
 Chào thân m
ến, Chúc Quư Thân hu cùng Bo quyến vui v, kho mnh, và hnh phúc. NGUYN-HUY HÙNG.


 

TRIỆU ĐOÁ HỒNG

DÂNG TỔ HÙNG VƯƠNG 

Dâng t Rng Tiên triu đoá hng,
Cơi Tr
i T thy Vit Nam không?
Đêm ngày v
t v trong nghèo đói,
Năm tháng đo
đy gia bt công.
Vi
t Cng bo tàn lo rút ri,
L
ương dân yếu thế chu long đong.
B
n phương Nghiă sĩ đang vùng dy,
Xin T
linh thiêng đ vng ḷng.

 

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

Nhớ ngày Giỗ Tổ HÙNG VƯƠNG 10 tháng 3 Âm lịch

Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ

  

-Nguyễn Huy Hùng

 

 

Chuyện Buồn Tháng Tư

thơ Ngô Minh Hăng do Hoàng Oanh diễn ngâm

 

 

SAU BA  LĂM NĂM NH̀N LẠI VIỆT NAM

 

Giang Sơn gm vóc hết chia đôi
C
Nước t đây Bc thuc ri
Đ
c Lp - T Do ngoài cht lưỡi
Ḥa B́nh, H
nh Phúc ch đu môi
H
th Lê, Mác cam thân mi
Đ
ng ly Nga , Hoa chu kiếp bi
T
Quc , Non Sông đem bán r
Ch
bành trướng đng, đ giành ngôi

 

Ch bành trướng đng, đ giành ngôi
M
t gii Non sông chng đp bi
Dâng đ
o ngoài khơi, t́nh hu ngh !
Nh
ường ranh biên gii, nghĩa răng môi !
Ch
quyn, lănh hi đâu c̣n na
Đ
c Lp, Cao nguyên cũng mt ri
Chinh chi
ến máu xương bao Chiến Sĩ
Đ
ng coi đ b, mun đem đôi ! (1)

 

   Quốc Hận, tháng 4 - 2010
              TỪ PHONG

 

 (1) đem đôi: Tiếng địa phương miền Trung VN, nghĩa là bỏ đi, vất đi .

 

Chu' thi'ch:

    Chinh chiến để giành Độc Lập
    và toàn vẹn Lănh Thổ hay để được
    làm nô lệ, mất đất, mất biển cho
    Trung cộng ? Đảng csVN hăy trả lời
    người Việt trong và ngoài Nước .