bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của ng

                        Ng Minh Hằng -bai viết                                                     

 

Ng Minh Hằng: CẦU NGUYỆN ĐẤT TRỜI -Lời cảm ơn, xin gởi đến những vị ln tiếng cng đạo cho lẽ phải cho lương tm v cng chnh  [Lời Cnh Chim rừng ]

Ng Minh Hằng: TRƯỜNG CA MƯỜI BẢY -Lời tm tnh gởi tuổi trẻ Việt Nam khắp nơi, trước những vin độc dược bọc đường l nghị quyết 36 của VC đang tung ra bằng mọi hnh thức mời gọi cc em. [Trường ca của nguoi vong quốc]

 

 


6 tập thơ Ng Minh Hằng vừa mới ra mắt

Qu Vị v cc bạn yu thơ Ng Minh Hằng xin lin lạc Nmh5475@Aol.com

 

 


Con Lớn Của Bà Ng Minh Hằng Ln Tíng Cng Đạo Cho Mẹ/Ph.Diễm Bằng Phong Đặng Văn u: "...Tiến sĩ Nguyễn Kim Qu, bt hiệu Người Lnh Gi Oregon,đem chuyện tr dư, tửu hậu về đời tư của nh thơ Ng Minh Hằng ra bu rếu, ti rất lấy lm tiếc. Tiếc v ng l Tiến sĩ, là giáo sư, m tường thuật một chuỵn như thế l lm nhục người tr thức, người đọc sẽ nhận ra tư cch ng Tiến sĩ thấp km...."

 

Ng Minh Hằng: CU TRẢ LỜI CHN THẬT/ By giờ ai hỏi yu g nhất /Ti trả lời: Yu Mẹ Việt Nam! /Ght nhất điều g?  Ti ni thật: /Ght điu ngoa, phản bội, tham tn!