bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc

              Ng Minh Hằng  - thơ                                                  
 

 

Mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức nhạc ph̉m ĐÓA H̀NG DNG MẸ,

thơ Ng Minh Hằng, Tú Minh ph̉ nhạc, Phương Trang - Tú Minh trình bày.

 

 
Phương Trang trnh by:
 

https://www.youtube.com/watch?v=urJx_qc559M
 

 
- Tú Minh : trnh by
 

https://www.youtube.com/watch?v=bzzuWnSQl7o

***TIỄN ṂT V SAO

Cảm tác trước sự ra đi  mìn min vĩn của cựu

T̉ng Th́ng thứ 40 của Hoa Kỳ, Ronald Reagan,

Jun 05/2004

Lưng trời, ṃt ánh sao băng
Nìm thương, ñi tíc khn ngăn giọt bùn
Phục tài xoay chuỷn càn khn
Trọng người nhn ḥu, can trường, tài ba
Đem tm toàn kịn sơn h
Đem tình nhn loại hài hoà b́n phương
Đem ti lnh đạo phi thường
Đ̉i thay cục dịn chính trường năm chu
Người đi qua tri địa c̀u
H̀i chung th́ kỷ đỉm cu Anh Hùng!
Tm năm chuỷn núi dời sng
Sử xanh hỉn hách những dòng nghn thu

 Nước Người, ti, kẻ tạm 
Trọng tài, ḿn đức, làm thơ tĩn Người
Tĩn Người, lại xót dn ti
V thn nhược tỉu nn đời tr̀m lun
Gi Người sớm bước phong vn
Th đu có chuỵn đường tr̀n phản nhau

Nhìn cờ rũ, cõi lòng đau
Chúc Người an gíc ngàn sau Thin Đàng!

Ng Minh Hằng

Ngày 9.6.2004

 

 

 

Ng Minh Hằng  thơ

 

6 tập thơ Ng Minh Hằng vừa mới ra mắt

Qu Vị v cc bạn yu thơ Ng Minh Hằng xin lin lạc Nmh5475@Aol.com

C Thu Hường diễn ngm ' chuyện buồn thng tư' của thi sĩ Ng Minh Hằng