bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             

 

 
Ton văn pht biểu của Tổng Thống Ng Đnh Diệm trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ năm 1957

***   

Bím thi Tha Hương

 

TŔN AN HAY TŔN ḶT? 

TŔN AN hay TŔN ḶT đy
Sao ng vách aó th́ này, hở lưng!
Lưng đ̀y ghẻ đã khng bưng lại
Còn khoe ra, thịt dại nhà ng !
Tinh th̀n ng có an khng
Mắt ng ngủ g̣t, m̀m ng nói nói xàm
Mà ng đòi tŕn an thin hạ
ng tŕn ư? nn cả nước chìm !
Tham tìn, thíu óc, khng tim
Đ̉ cho chúng nặn bù nhìn, chẳng oan
K̉ từ phút ng phíu gian, ng "thắng"
Nước Cờ Hoa xúng thẳng ṃt lèo
C̣ng Tàu ln mặt trả treo
Coi ng như th̉ chú mèo cắt tai
Trước th́ giới cái oai cái dũng
Đại bàng Đ̀n mỏ rụng, móng rơi
Nước nhà trm cướp như rươi
Thức ăn, ṿt dụng thang trời nó leo
Cửa bin giới vèo vèo người vượt
Những đoàn người từ nước xa xi
Ṭ đoan, khủng b́, try lười
ng mang vào nước, gít tươi dn nhà!
Đi thăm Đức Thánh Cha ng cũng
"Đũn" ra qùn, thì "phục" nhà ng
ng làm nhục nước Cờ Bng
Mà ng vưỡn tưởng ng hùng, ng gan
Nay còn đòi TŔN AN, mới kh́n
Tui th́y ng TŔN ḶT thịt tài
Ṃt năm ng ở trn ngai
Cờ Hoa kh́n kh̉, ṃt nhoài vì ng
Bằng chứng đó, tui khng thm bớt
Giá đ̀ ăn, xăng nhớt đ̀u tăng
Còn ng, con ŕi, lăng xăng
Làm thì t̀m ḅy, nói năng t̀m xàm
Chán ng quá, tui toan chẳng nói
Nhưng nghe ng dở dói "TŔN AN"
ng từng TŔN ḶT kinh hoàng
Nhìn đi, nước Mỹ an toàn nữa khng ?
Nn tui vít vài dòng thành thực
Rằng ng nn TỪ CHỨC cho r̀i
ng là con ŕi mà thi
Đìu hành nước Mỹ qúa t̀i, chán ng !

ng đang TŔN ḶT bít khng?
Giúp Tàu, làm nước Cờ Bng đ̉ k̀nh !!!

Tha Hương

 

 

Ng Minh Hằng  thơ

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

 


Con Lớn Của Bà Ng Minh Hằng Ln Tíng Cng Đạo Cho Mẹ/Ph.Diễm

***