bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             

Ph. Diễm 

Con Lớn Của Bà Ng Minh Hằng Ln Tíng Cng Đạo Cho Mẹ

Thưa Qúy ng Bà,

Xin giới thịu với qúy vị ti tn Ph.Dĩm, con lớn nh́t của bà Ng Minh Hằng và ng Tr̀n Văn Minh. Đáng lẽ thư này (phải nói là cu chuỵn b́t hạnh này của gia đình ti do b́ ti tạo ra mới đúng) ti kính gởi đ́n qúy vị từ lu, nhưng l̀n nào ti định gởi mẹ ti cũng ngăn cản. Mẹ ti bảo, b́ ti đã đem mẹ ti ra nói x́u sút ḿy chục năm r̀i, nay ti lại đem chuỵn b́ ti ra mà nói, dù là sự tḥt và đ̉ giải oan cho bà đi nữa, cũng là vạch áo cho người xem lưng. Mẹ ti bảo mình b́ ti nói thì chỉ có ṃt mẹ x́u. Ńu ti nói sự tḥt này ra thì có thm b́ x́u và chúng ti lại thm đau lòng. Nhưng sự vịc ngày càng thm ṭ hại, vì b́ ti, ng Tr̀n Văn Minh cứ cung ćp những tin khng chính xác v̀ mẹ ti cho các bạn của ng là Nguỹn H̀ng Vn và bà ca sĩ cải lương Kim Tuýn. Những người này tung hứng cùng những kẻ v lương típ tục giúp b́ ti bi x́u mẹ ti và nh́t là khi b́ ti tít ḷ cả danh tánh ng Bà Ngoại ti, những người đã khút hơn nửa th́ kỷ, mà ṃt thời đã là b́ mẹ vợ của ng cho kẻ v đạo lăng nhục chửi rủa thì đó là đìu mà đạo nghĩa Đng, Ty, kim c̉ khng ai ch́p nḥn. Vì th́, ti bục lòng và đau lòng ln tíng. Ti bít rằng sau khi đọc lá thư ŕt tỉ mỉ và chi tít này, người cảm thng ŕt nhìu, chúng ti xin chn thành bít ơn. Và chắc chắn sẽ có đi kẻ b́t lương, những dư lụn vin, những tay sai VC nhảy vào xuyn tạc, khai thác, như chúng đã và đang khai thác ḿy bài thơ do b́ ti cung ćp đ̉ đ́u t́ mẹ chúng ti, vu cáo mẹ ti làm thơ ca tụng CS, là người vợ bỏ ch̀ng trong truỵn của ng L Phi và xuyn tạc bài thơ Phải Lòng là mẹ ti ca tụng ḿi tình cán nǵ.

Chuỵn b́ ti nói x́u mẹ ti từ năm 1995 chớ khng phải mới đy nhưng chỉ trong vòng bạn bè và những người quen bít của ng. Đ́n tháng 10/2018, ṃt người xưng là CTCT Nguỹn H̀ng Vn, ch̀ng ca sĩ cải lương Kim Tuýn, đem chuỵn mẹ ti do b́ ti cung ćp rao bán trong bủi trà dư tửu ḥu và ng giáo sư tín sĩ NLGO, Nguỹn Kim Qúy, có sự đ̀ng tình của ng Vn, đã tung chuỵn bu x́u mẹ ti ln các dĩn đàn, vu mẹ ti bỏ nui tù ĺy VC cho bọn b́t lương hứng ĺy và típ tục xuyn tạc, phỉ báng mẹ ti, sỉ nhục ng bà Ngoại ti, đem cả tn chị em chúng ti bu ríu từ đó đ́n nay. Là con, là cháu, chúng ti khng th̉ đ̉ b́ ti típ tục dùng tay kẻ khác vu cáo mẹ ti, sỉ vả ng bà ngoại ti, làm nhục chúng ti mãi được. Đại dịn các em ti, ti xin đưa ra những lá thư do chính b́ ti vít đ̉ chứng minh mẹ ti khng phải là người vợ tàn ṭ như b́ ti dựng đặt. Với những bước chn đi vào tủi tri thin ṃnh, ti đã đủ chín chắn đ̉ nḥn định đúng sai, thực giả và đ́i dịn với b́ ti v̀ chuỵn gia đình. Vì th́, thư này ti vít đ̉ gởi đ́n qúy ng bà, đ́n những người lương thịn, có lòng cng chính, trọng lẽ phải, trọng đạo đức chớ ti khng gởi cho những kẻ gắp lửa bỏ tay người, những dư lụn vin, hoặc bọn tay sai VC và những kẻ đang cùng b́ ti ḷp toà án nhn dn đ̉ đ́u t́ mẹ ti. Những thành ph̀n này, như ng Phúc Lm đã vít: "Những loại nham nhở chống đối B chưa bao giờ thể hiện được tinh thần Quốc Gia lim chnh. M chỉ c bọn VC, Việt gian tay sai nằm vng v một số t cựu Qun Nhn Cn Chinh VNCH bị VC mua chuộc mới đnh ph người quốc gia chống cộng như B một cch đin cuồng suốt 10 năm qua. Chứ những người Quốc Gia lưu vong chn chinh, người tử tế, lương thiện c gio dục gia đnh v khn ngoan biết phải tri th khng bao giờ đặt điều bịa chuyện, khng ni c để v cớ tha mạ cho một chiến sĩ đấu tranh hng đầu ở Hải Ngoại.... Bọn ny tuy khng nhiều, đếm chưa đầy 10 đầu ngn tay nhưng chng lợi dụng tư do ngn luận để bp mo sự thật, lm mất đon kết, lũng đoạn Cộng Đồng lm lợi cho VC để kiếm đ la." Xin cảm ơn lời cng đạo của ng Phúc Lm cho mẹ ti. 

Từ ngày vượt bin 1980 đ́n nay, 39 năm mẹ ti chưa h̀ v̀ VN dù lòng bà đau đáu nhớ thương. Ngoài vịc làm thơ k̉ ṭi VC và VG, mẹ ti khng làm đìu gì gian ác, khng thương lun bại lý, khng lừa bịp, khng trí trá tham lam, khng d́i gạt hại người, khng mưu danh c̀u lợi, khng vu đìu đặt chuỵn và lun nh̃n nhịn. Như ṿy, những kẻ vu cáo cho mẹ ti đủ thứ chuỵn trn dĩn đàn ńu khng là tay sai của c̣ng sản thì là kẻ b́t lương. Ring ti, ti tin vào lụt nhn quả và cảm th́y tḥt ṭi nghịp cho họ vì ngay trong hịn tại, họ đang ngụp lặn trong sn si, trong ác đ̣c của ngn ngữ, của ý tưởng gian tà và r̀i đy, sớm hay mụn, con cháu và chính bản thn họ sẽ phải đau kh̉ đ̉ trả cái kh̉u nghịp mà họ đã tạo ra. 

Chuỵn b́ ti bi x́u mẹ ti ḿy chục năm nay là đìu b́t hạnh của gia đình chúng ti, là kh̉u nghịp do b́ ti tạo ra. Ńu b́ ti khng dựng chuỵn mẹ ti bỏ nui tù, ĺy cán ḅ CS đ̉ bi lọ danh dự và đức hạnh của mẹ ti, ńu b́ ti khng ć tình làm giảm đi gía trị những bài thơ ch́ng c̣ng của mẹ ti khi vu bà làm thơ ca tụng VC bằng những bài thơ mà hơn 40 năm trước chính b́ ti đã nhờ mẹ ti làm đ̉ ng ṇp cho ban quản giáo trong tù mà vì tình nghĩa vợ ch̀ng, vì cơn qúc bín, mẹ ti đã giúp ng, ńu b́ ti khng tít ḷ tn ng Bà Ngoại của chúng ti cho những tn v giáo dục nguỳn rủa chửi bới trn khắp dĩn đàn, ńu người mang danh sĩ quan CTCT của QLVNCH là ng Nguỹn h̀ng Vn khng đem chuỵn đời tư của mẹ ti do b́ ti dựng bịa mà bày bán trong bàn tịc, ńu ng tín sĩ, giáo sư, NLGO Nguỹn Kim Qúy khng nói x́u ṃt người phụ nữ mà ng chưa từng quen bít đ̉ ćt làm t̉n thương danh dự của mẹ chúng ti trn các dĩn đàn, ńu những kẻ tự nḥn mình là người QG ch́ng c̣ng bít tn trọng sự tḥt, lẽ phải và đời tư của người khác, khng cùng đ̀ng bọn kẻ tung người hứng, xuyn tạc gởi đi khắp nơi những tin tức sai lạc v̀ người phụ nữ VN hai ph̀n ba cục đời làm thơ ch́ng c̣ng v vụ lợi mà chỉ vì lương tm và trách nhịm của người cng dn khi t̉ qúc trn bờ vực thẳm thì ti đu có phải ḿt thì giờ đ̉ vít thư này. Khi vít thư này, ti phải tìm và đọc lại những thư b́ ti vít từ hơn 1/4 th́ kỷ trước đy, phải trích từng đọan ti c̀n đ̉ minh chứng cho sự tḥt, phải năn nỉ mẹ ti k̉ lại quá khứ đau bùn của bà. Phải nhìn những giọt nước mắt của người mẹ 73 tủi, cả đời v́t vả, chịu đựng, hy sinh cho chúng ti, ti đau lòng lắm. Bởi th́, ti khng th̉ đ̉ mẹ mình chịu hàm oan mãi được. Ńu qúy vị ở vào ch̃ của ti, chắc qúy vị cũng khng làm khác được. Xin qúy vị thng cảm cho ti. 

Thưa qúy vị, mẹ ti đưa chúng ti vượt bin năm 1980. Lúc ́y ti 10 tủi. Ở tủi 8,9,10 dù khng hỉu bít t́t cả chuỵn người lớn nhưng những chuỵn trong nhà ra sao, có những gì lạ hay bín ć quan trọng xảy ra trong gia đình thì ṃt đứa trẻ tủi ́y đã nḥn bít và ghi vào trí nhớ. Những gì ti vít ra đy đ̀u có bằng chứng, bút tích của b́ ti và có Trời Đ́t, có linh h̀n hai bn ng Bà Ṇi, ng Bà Ngoại và em ti, Long Giao, chứng giám vì đó là chuỵn của gia đình và là Sự Tḥt. 

Ti xin đi vào những mục chính mà b́ ti vu cáo mẹ ti: 

1- bỏ thăm nui tù.

2- ĺy cán ḅ VC là Thoại Lm.

3- ćm chúng ti gặp b́.

4- những bài thơ b́ ti nhờ mẹ làm dùm hơn 40 năm trước là của b́, nay b́ ti quay ngược, t́ là mẹ làm đ̉ ca tụng VC. 

 

1/ bỏ thăm nui tù cải tạo

Đìu này hoàn toàn sai sự tḥt. VC khng đưa b́ ti ra Bắc nn khi nḥn phíu thăm nui mẹ ti đã khng bỏ ṃt chuýn nào. Khi thăm nui, ti nhớ mẹ ti dùng bao gai, bao đựng gạo loại nhỏ 50kg đ̉ đựng đ̀ ăn và ṿt dụng, nhưng đ̀ ăn là chính. M̃i l̀n thăm, ng bà ṇi ti gởi cho b́ ṃt bánh thúc lào còn mọi phí t̉n khác, ṃt mình mẹ ti gánh vác.

Lương mẹ ti ṃt tháng bắt đ̀u từ 40 đ̀ng và năm 1980 thì được 60 đ̀ng. Đ̀ ăn ŕt đắt, sau khi đ̉i tìn, 5 đ̀ng ṃt bó rau múng. M̃i l̀n thăm nui, mẹ ti xài trn dưới 500 đ̀ng mới có được 40kg tới 50kg thực ph̉m và cứ ba hay b́n tháng mẹ ti lại nḥn phíu thăm nui b́ ti ṃt l̀n. Qúy vị sẽ thắc mắc lương giáo vin 60 đ̀ng ṃt tháng, nui 5 mịng ăn khng đủ, tìn đu mà mẹ ti có đ̉ thăm nui? Dư lụn vin VC có kẻ sẽ la làng là mẹ ti ĺy cán ḅ VC đ̉ có tìn. (xin nhớ, VC năm 1980 còn đói, cán ḅ cũng khng có tìn, ngoại trừ ṃt ś ít VC g̣c cướp vàng từ dinh Đ̣c Ḷp và chia nhau những vụ đánh tư sản.) VC chỉ khá ln từ khi nḥn th́y c̣ng đ̀ng tị nạn tại hải ngoại là những con bò sữa, chúng cho cán ḅ nằm vùng, cho người móc ńi làm kinh tài cho chúng. Típ đ́n, chúng bán tài nguyn của qúc gia, khai thác du lịch v...v... chúng mới giàu ln từ cúi tḥp nin 90 - Ai quan tm đ́n qu hương cũng bít đìu này. 

Ring ti, ti th́y cu trời sinh voi, trời sinh cỏ là có tḥt, ít nh́t là với gia đình ti. Mẹ ti bít xem tử vi, trước 75 mẹ ti xem cho bạn c̀u vui. M̃i l̀n mẹ ti ln đơn vị thăm b́ ti, ṃt ś sĩ quan của tỉu đoàn hay nhờ mẹ ti xem. Ai ngờ sau 75 lại là ngùn śng. Đ̀ng nghịp trong trường đ̀u bít mẹ ti coi tử vi đ̉ kím thm và ngay cả c hịu trưởng, từ mìn Bắc vào cũng mời mẹ ti đ́n nhà ring xem giúp cả gia đình, bạn hữu. R̀i người này đ̀n người kia. Lúc ́y người tìm ĺi vượt bin ŕt đng. Nhìu người đi thoát, họ gởi quà v̀ vừa cảm ơn, vừa giúp mẹ ti trong hoàn cảnh kh́n cùng. Ti nhớ ṃt míng vải 3 thước, mẹ ti bán được 270 đ̀ng. Ṃt gói ḅt ngọt bán 350 đ̀ng. Ṃt ḥp kem đánh răng 120 đ̀ng. Nhờ xem tử vi và nhờ những thùng quà đó mẹ ti nui chúng ti và thăm nui b́ ti trong tù cải tạo. Lúc đó, t́t cả còn ŕt khó khăn, mẹ ti coi tử vi cũng phải coi lén. Cng an khu vực là c Bích, đương nhin bít mẹ ti coi tử vi, những lúc c̀n, chính c cũng nhờ mẹ ti coi giúp và thỉnh thoảng mẹ ti còn tặng chút quà ngoại qúc nn c ́y khng làm khó d̃. 

Những l̀n mẹ ti đi thăm b́ ṃt mình, b́ ti có th̉ nói là khng, nhưng những l̀n có người cùng đi với mẹ thì b́ ti khng th̉ ch́i được là:

1- ng bà ṇi ti đi với mẹ ṃt l̀n.

2- Bác Th. chị gái mẹ ti đi với mẹ ṃt l̀n.

3- Ṃt l̀n mẹ ti phải nhờ bà bạn hàng xóm đi cùng đ̉ giúp mẹ ti khing bao đ̀ ăn vì mẹ ti bị bịnh.

4- Năm 1979, Trung c̣ng đánh bin giới phía Bắc. Mùa hè, mẹ ti nḥn phíu thăm nui nhưng phải đi học chính trị và khng được phép nghỉ, ngoại trừ tang ch́ của tứ thn phụ m̃u. Mẹ ti mua bán ńu nướng như thường ḷ r̀i đem ln nhờ ṇi ti đi thăm giùm. L̀n thăm đó khng bít nhà ṇi ti ai đi nhưng khng có mẹ ti.

5- Ṃt l̀n mẹ ti cho h́t 4 chị em chúng ti cùng đi.

6- L̀n cúi cùng là l̀n mẹ ti được phíu thăm nui đặc bịt. L̀n đó mẹ ti đi ṃt mình và nói cho b́ ti hay ńu có cơ ḥi, mẹ ti sẽ đưa chúng ti vượt bin. Vì th́, sau này, năm 1982, 1983, vít thư cho ti, b́ ti có nhắc chuỵn vượt bin của mẹ ti mà ti sẽ vít ở đoạn sau. 

M̃i l̀n nḥn được phíu thăm nui, mẹ ti ḅn ṛn nhìu ngày mua sắm ńu nướng. Chúng ti thường ng̀i quanh xem mẹ ńu nướng gói ghém từng thứ ṃt và những món ăn như thịt chà bng, thịt gà lục, xi, thỉnh thoảng được mẹ bớt ra, cho chị em ti m̃i người ṃt míng. Ngoài các món kh ăn d̀n, mẹ ti còn mua 2 con gà, ṃt con kho mặn, ṃt con lục và ńu nhìu xi. Mẹ bảo, đ̉ b́ cùng ăn với bạn tù. Ngày thăm, mẹ ti đi ŕt sớm. Trước khi đi, mẹ gọi ti ḍy, cho ti nắm xi, dặn dò ti phải coi chừng các em, cho các em ăn xi và thịt gà mà mẹ ti đã gỡ xương, chia đ̀u từng ph̀n đ̉ trn bàn r̀i chìu mẹ ti sẽ v̀. Tủi này ti đang ham ngủ, m̃i l̀n mẹ ti đi thăm b́, ti đ̀u bị mẹ đánh thức ḍy, dặn dò coi em, khoá cửa sau khi mẹ đi và khi các em ti thức ḍy, chúng ti đ̀u được ăn xi và thịt gà nn ti ŕt nhớ. 

Vừa đi thăm trước T́t năm Canh Thn, qua T́t, đ̀u năm 1980, mẹ ti b́t ngờ lại nḥn phíu thăm đặc bịt. (khng hỉu do b́ ti học ṭp t́t hay vì nhờ ḿy bài thơ mẹ ti làm giúp b́ ti) L̀n thăm nui ́y mẹ ti nói cho b́ ti bít là ńu có cơ ḥi, mẹ ti sẽ đem chúng ti vượt bin. Vì th́, sau này, năm 1982 và 1983, khi b́ mẹ ti đã ly dị, ti nḥn 2 thư b́ ti vít cho ti từ VN, ṃt thư có đoạn : " B́ cao thượng nn mới khng t́ cáo mẹ chúng mày vượt bin chớ ńu b́ nói ṃt tíng với cán ḅ quản giáo là mẹ mày vượt bin, họ lin lạc ngay v̀ phường thì thử hỏi xem mẹ mày có mang chúng mày đi được khng" Trong thư thứ hai b́ ti vít: "Tuy ngày ́y b́ trong tù nhưng b́ ṽn x́p đặt cho mẹ mày mang chúng mày đi vượt bin chứ cả như mẹ mày thì làm sao mà lo được." và " hịn tại, b́ ṽn nhờ bạn b́, các bác, các chú đ́n thăm và giúp đỡ mẹ con con". 

Lúc đó ti 13 tủi, vịc b́ ti "cao thượng" mà khng t́ cáo mẹ ti vượt bin, ti khng quan tm nhưng ti thắc mắc suy nghĩ khi th́y hịn tại khng đúng như những lời b́ ti vít: "hịn tại, b́ ṽn nhờ bạn b́, các bác, các chú đ́n thăm và giúp đỡ mẹ con con" Lúc đó, b́ ti ra tù nhưng còn ở VN, mẹ con ti chỉ gặp gỡ có vài người Mỹ ở nhà thờ bảo lãnh và bác Hà là người Vịt nam duy nh́t, làm trong USCC thỉnh thoảng đ́n thăm, ngoài ra khng th́y chú bác nào của b́ đ́n thăm và giúp đỡ như lời b́ ti vít trong thư.

Mẹ ti khng bỏ thăm nui b́ ti và cũng khng ĺy cán ḅ VC như lời b́ ti tung ra đ̉ hại danh dự và làm giảm giá trị những bài thơ ch́ng c̣ng của mẹ ti như ng đã vít trong thư gởi cho chúng ti năm 1995. Ńu mẹ ti bỏ b́ ti và ĺy cán ḅ như b́ ti nói là tḥt thì Bác Kỳ, chị rụt của b́ ti năm 1982, đã khng vít cho mẹ ti lá thư lưu luýn như sau:

 

Xin chép lại nguyn văn và t màu cho rõ: 

Tn Định 6 -7- 82

Minh Hằng cùng các cháu thương yu,

Chị vừa nḥn được thùng quà thứ 3 của Hằng, đủ cả, khg ḿt gì, Hằng ạ. Chị đã đưa thúc cho Minh với cái qùn Jean. Chị cũng sai cháu đem 1 gói ḅt ngọt với cục xà bng thơm v̀ bíu thày mợ, nói là của mợ Minh gởi bíu ng bà. ng bà cảm đ̣ng lắm, nhờ chị chuỷn lời cảm ơn Hằng, thăm Hằng cùng các cháu. Và nhắn Hằng khi nào có chụp hình cho các cháu, thì gởi cho ng bà xin ṃt t́m. Chị th́y bùn vì cha mẹ khng hỉu được lòng con cháu. Đ́n khi hỉu được thì đã mụn. Hạnh phúc của con mình đã bị ảnh hưởng r̀i.

Hằng thương, m̃i l̀n có dịp tới bưu địn, được chứng kín ṭn mắt, cảnh người ta lũ lượt x́p hàng, chờ đợi ch̀u chực, chen chúc từ 4,5 giờ sáng, đ̉ gửi quà. Chị v cùng cảm đ̣ng, khi nghĩ đ́n Hằng cũng đã phải bỏ bít bao thì giờ và cng lao, đ̉ đi gửi quà cho mẹ con chị Vì v́y, t́t cả những gì Hằng đã gửi cho, chị đ̀u nng niu, qúy trọng và ćt giữ. 

Và chính b́ ti cũng vít " Em lo cho anh từng chút" năm1982

Xin vít lại nguyn văn

" Hơn nữa con lúc đó còn nhỏ nung chìu quá sẽ hư. Em yu, em lo cho anh từng chút khi đau ́m thì anh làm sao lại bỏ em khi c̀n tới anh, ngoại cảnh đã làm đắng cay trong cục tình mình, anh khng phải con người..."

Ńu mẹ ti bỏ b́ ti đ̉ ĺy cán ḅ thì năm 1994, b́ ti đã khng tha thít vít cho mẹ ti khi ng đang śng bn cạnh người vợ sau và con gái ở Qụn Cam: 

Xin chép lại nguyn văn:

" Anh nói ra đy khng phải ngụy bịn khng phải van xin c̀u kh̉n, chúng ta m̃i người ṃt ngả r̀i - Anh mún nói cho em bít em đã chọn khng l̀m người.

Em yu, em ṽn còn t́t cả, những ṃng mơ ngày nào thời con gái anh ṽn giữ trọn cho em.

Anh khng d́i lòng, anh khng gạt g̃m và cũng khng qúy đ̣ng cục śng của em, anh chỉ mún đem ước mơ của em thành hịn thực

Chúng ta by giờ tóc đã đỉm sương, ai oán làm chi khi em ṽn còn t́t cả"

Với sự trình bày của ti ở trn và kèm theo thư của chị gái b́ ti, bác Kỳ, vít cho mẹ ti, báo tin đã chuỷn quà của mẹ ti gởi cho b́ và thư của b́ ti vít là mẹ ti chăm lo từng chút cho b́ khi đau... Trong thư, b́ ti đ̀y tíc núi, n ḥn, k̉ l̉ yu thương, khng ṃt lời trách ḥn mẹ ti bỏ nui tù, hay oán mẹ ti ĺy cán ḅ VC. Như ṿy, đủ bít vịc mẹ ti bỏ thăm nui tù, ĺy cán ḅ là khng có, hoàn toàn khng có.

2/ ĺy cán ḅ VC là Thoại Lm

Ti khng gia nḥp dĩn đàn nhưng ḿy người bạn forward cho ti thư của ng Nguỹn Kim Qúy, NLGO đ̀ ngày 27/10/2018 có đoạn vít v̀ mẹ ti như sau:

"... Khng hiểu lan man thế no m nh thơ Ng Minh Hằng tnh cờ được đề cập đến. B ny lm thơ tố Cộng (nhưng ti khng quen, khng đọc nn khng biết thơ b hay dở ra sao), đang tỵ nạn ở Mỹ, được người khen kẻ ch kh ồn o trn Mạng Ảo. Hồng Vn cho bn tiệc biết, chồng cũ của b ny l một cựu SVSQ/ĐHCTCT đồng kha 1 của cc anh hiện diện, tn l Trần Văn M, đang cn sống, trong lc v t cải tạo bị b bỏ rơi, m cầm sang thuyền của một cn bộ tn L Dĩ nhin, điều ny l một khm ph mới mẻ, tuy khng lin quan, đối với ti, nhưng ti cũng kể lại, với sự đồng của Hồng Vn, v ng chồng cũ l một cựu SVSQ/NT1, v v thấy c ch cho cc Netizens khi ci v về l lịch trch dọc trch ngang của thi sĩ đang ln NMH. Thế thi."

Trước Trời Đ́t, Thánh Th̀n và hương linh ng bà Ṇi, Ngoại và em trai ti, Long Giao chứng giám, ti xin khẳng định những gì b́ ti nói, ng H̀ng Vn k̉ và ng Tín sĩ Nguỹn Kim Qúy vít v̀ mẹ ti hoàn toàn khng đúng sự tḥt. Đy là ṃt sự vu cáo, chụp mũ có x́p đặt với mục đích bi lọ danh dự, ph̉m hạnh đ̉ trả thù của b́ ti. Ti sẽ chứng minh sự trả thù ́y trong thư b́ ti gởi cho chúng ti năm 1995 ở đoạn sau. 

Gia đình ti g̀m 5 mẹ con śng trong căn nhà nhỏ khoảng 2m8x12m tại ́p Hoà Bình, khu ng Tạ. Nhà và b́p có bức vách ngăn. Từ ngoài cửa nhìn vào th́y được mọi thứ trong nhà và th́y phn nửa b́p. Hai c giáo tn Lan và C̣y dạy cùng trường với mẹ ti ở đ̀u và cúi xóm, nhà ti ở giữa, cách nhà c giáo C̣y đ̣ 5, 6 căn. Đ́i dịn nhà ti và hai bn cạnh đ̀u có hàng xóm, vách tường xy nhưng nói lớn hay con nít khóc là mọi người đ̀u nghe. Ti phải tả rõ th́ đ̉ qúy vị th́y là ở VN, những xóm bình dn như nơi chúng ti ở, chuỵn gì lạ của nhà ai cũng được lan truỳn tḥt nhanh và khng ai gíu ai được đìu gì, nh́t là khi gia đình ti là gia đình "Ngụy", cng an phường và cng an khu vực qua lại dòm ngó hàng ngày. Ńu mẹ ti có nhn tình hay ĺy cán ḅ VC như b́ ti nói thì khng cách gì gíu kín. Họ sẽ đ̀n ̀m ln và phường, xóm, bạn bè, đ̀ng nghịp hoặc người quen đ̀u phải bít. Qúy vị bít đặc tính của ph̀n lớn người VN chúng ta mà. Chuỵn khng còn mọc chn thì chuỵn có phải mọc cánh. Chỉ c̀n ṃt người bít là nhìu người bít và gia đình ṇi ti phải bít. 

Từ ngày b́ ti đi tù cho đ́n ngày chúng ti vượt bin, ng ṇi ti đi chùa Vĩnh Nghim và ghé nhà ti m̃i tháng hai l̀n, Rằm và m̀ng Ṃt. Bác Kỳ, chị b́ ti m̃i l̀n đ́n thăm thường ở chơi cả bủi, có khi ăn cơm với chúng ti. Chú Hưng, em họ b́ ti hịn đang ở Nam CA, (ti đoán chú ở khng xa b́ ti) Ngày ở tù v̀, chú đạp xích l. Chú hay ghé thăm, khi gặp bữa mẹ ti mời chú ăn cơm. Bác Ngắn và bác Bang là anh và chị họ của b́ ti cũng ghé thăm. Có l̀n bác Ngắn đ́n, mẹ ti khng có nhà, chúng ti khng cho bác vào. Khi mẹ ti v̀, bác k̉ lại và cười mãi. Ti tin rằng khi b́ ti ra tù, ai đó đã k̉ cho b́ ti nghe nn b́ ti mới bít và vít lại cho mẹ cu chuỵn này với lời ḱt, ti đọc và còn nhớ: "họ hàng ai cũng khen là em đảm đang, tháo vác, các con thì ngoan ngoãn và sạch sẽ làm anh vui và v cùng hãnh dịn." (thư này b́ ti vít cúi năm 1981, khi mới ra tù. Đã g̀n 40 năm, mẹ ti khng còn giữ được t́t cả thư b́ ti gởi nhưng trước vong linh ng Bà Ṇi và Long Giao, b́ ti khng th̉ ch́i cãi được là b́ ti đã khng vít th́ cho mẹ ti) Ńu như mẹ ti bỏ thăm nui b́ ti trong tù, có nhn tình hay ĺy cán ḅ VC thì họ hàng bn ṇi ti có ai còn mún đ́n thăm mẹ ti như đã đ́n và Bác Kỳ, chị rụt b́ ti có vít thư nói thương yu mẹ ti và trn trọng từng món quà mẹ ti gởi v̀ khng? Ńu mẹ ti có nhn tình hay ĺy ai thì ít nh́t ṃt trong những người của gia đình b́ ti phải bắt gặp vì họ thường đ́n nhà ti. Nhưng sự tḥt thì khng ṃt ai, ngay cả ng ṇi ti ṃt tháng ghé hai l̀n cũng khng gặp "tn cán ḅ Thoại Lm" nào của b́ ti trong nhà ti cả. Và chính ti, ti chỉ th́y mẹ ti ḅn ṛn sút ngày, với soạn giáo án, với đi dạy, với ch́m bài, với thủy lợi, với học chính trị, với họp phường, họp trường, với khách coi tử vi, với cơm nước, lau nhà, giặt giũ tắm rửa cho chúng ti, ti khng th́y mẹ ti có thì giờ đ̉ truỵn trò ring tư với ai. Nhà ti cũng khng h̀ có mặt người đàn ng nào lạ. C giáo C̣y là hàng xóm ở VN với chúng ti, chỉ cách nhà ti đ 5 căn. C đi sau chúng ti, hịn nay ở Orange County, CA. T́t vừa qua, C vít thăm mẹ ti, có đoạn:

Xin chép lại nguyn văn:

"Nhớ m̃i l̀n Minh Hằng đi thăm nui ch̀ng, học sinh lớp của Minh Hằng thì mọi thày c khác chia nhau dạy đỡ r̀i còn tìm mọi cách đ̉ Minh Hằng đi thăm nui

K̉ chuỵn sau 1975 thì nhìu lắm, khng gíy tờ nào ghi cho đủ, bút nào vít ra cho h́t được.

T́t Kỷ Hợi, cho mình chúc Minh Hằng khoẻ mạnh, vui tươi, ṃt cái T́t tha hương đ̀m ́m. Xin nhắc sức khoẻ là quan trọng, mình có đọc tin ở trn mạng nói nhảm nhí v̀ Minh Hằng, đừng quan tm đ́n đìu khng có sự tḥt. Thn ái.

C̣y.

(Ti khng hỉu ý c giáo C̣y trong ba chữ "tìm mọi cách" ti hỏi thì mẹ ti nói, chắc c C̣y mún nói đ́n các thày c trong trường góp ph̀n thúc xuyn tm lin hàng tháng trong ph̀n nhu ýu ph̉m tặng cho các c có phíu thăm nui ch̀ng trong tháng đó) 

C Dung dạy lớp Ba, cùng trường với mẹ ti như C Lan và c C̣y nhưng đặc bịt, c Dung là c giáo của ti. C thường đ́n nhà ti chơi và hoàn cảnh gia đình ti ra sao, c bít rõ. Th́y những đìu b́ ti nói khng đúng và oan ức cho mẹ ti, c Dung ŕt b́t bình. C hịn ở LA và cũng như ti, C khng tham gia dĩn đàn nhưng bạn hữu hay forward tin tức cho c. C bảo C sẵn sàng làm nhn chứng cho Sự Tḥt và đy là địa chỉ email. Ai thắc mắc, xin cứ email hỏi C. C sẽ trả lời ńu đó là cu hỏi của người lương thịn và chính đáng. Email của c giáo Dung: cindy_pham14702@yahoo. com . Xin cảm ơn c. 

B́ ti nói với mọi người quen của ng là mẹ ti khng thăm nui, bỏ ng trong tù, ĺy cán ḅ và làm thơ ca tụng VC. Ńu tḥt th́, quá khứ ́y là quá khứ đáng xa lánh, đáng gh tởm chớ tại sao b́ ti lại "tn thờ nng niu quá khứ": khi ng đã ĺy vợ, vui v̀y duyn mới từ năm 1982- mà năm 1992- 1994 ṽn vít nhìu thư cho mẹ ti, tỏ vẻ thít tha tíc núi. Thư năm 1994, b́ ti vít:

Xin chép lại nguyn văn:

" Hịn tại cục śng của anh ŕt đ̀y đủ, anh khng qun trách nhịm hịn tại và anh cũng khng th̉ chn vùi quá khứ của cục đời anh, anh ṽn nng niu và tn thờ nó.

Em yu! by giờ nói ra thì bít ḿy cho vừa...

Và b́ ti ṽn thít tha:

Xin chép lại nguyn văn:

"Sóng gió qua r̀i, trn đ̀u đã hai thứ tóc, tại sao chúng ta khng trút bỏ những đắng cay oan nghịt, Tại sao khng đem lại cho nhau những khát vọng của cục đời, tại sao khng đem lại cho nhau những nét đẹp của nhn gian, bù đắp những thịt thòi thời tủi trẻ hãy mở ṛng vòng tay, đem lại cho nhau những ý nghĩa cục đời lúc tủi đã v̀ chìu....

Có hay khng? ṃt ngày đẹp trời nào đ́y dưới b̀u trời ́m áp mìn Ty Nam, đi tình nhn đẹp nh́t căn cứ Long Giao ngày nào lại sánh bước bn nhau dạo ph́ Bolsa-Thủ đ tỵ nạn - hoặc dưới khung trời ḷng tuýt mìn Đng Bắc đi tình nhn ́y lại dìu nhau từng bước, từng bước th̀m...."

Và b́ ti vít cho mẹ ti năm 1993:  

Xin vít lại nguyn văn:

"Đ̀u năm mới - vì hm trước đang vít dở dang thì có khách đ́n thăm phải ngưng hm nay sở nghỉ làm anh lại vít típ cho em, vít đ̉ nói ln tình anh đ́i với em, đ̉ em xem và hỉu anh hơn bít tình anh đ́i với em chứ khng phải k̉ l̉ gợi cảm tình ring tư c̀u mong n hụ hay lợi ḷc gì, anh là 1 con người với tm h̀n hướng thượng ŕt tự trọng và tự ái ŕt cao lun giữ tư cách khng đ̉ bị ai ch bai...."

T́t năm 1982 là T́t đ̀u tin b́ ti ra tù, mẹ ti gởi tìn v̀ VN cho bác Th ti, có ph̀n b́ ti và bác Kỳ trong đó. Sau khi đ́n nhà bác ti nḥn tìn, b́ ti vít sang cho mẹ ti, nói v̀ vịc chia tìn của bác ti như sau:

 

Xin vít lại nguyn văn

"... anh chỉ gạt đi và an ủi chị đừng ḅn tm suy nghĩ anh khng quan tm v̀ vịc ́y đ̉ chị em khỏi ḿt lòng vụ anh chị ́y tự phn chia quà hm tháng 12 vừa r̀i khác với ý của em và còn giữ lại ph̀n của bác Kỳ làm v́n t́t chờ thư xác nḥn của em mới đưa, anh đọc thơ em và anh hỉu dĩ nhin là dưới ś em dành cho anh nhưng anh ṽn lơ đi và khng nói đ̉ tình cảm đẹp vững b̀n, anh k̉ đy là đ̉ em hỉu v̀ con người của anh khng đ̀n đ̣n ngu dại đu và cũng khng phải hình thức mách khéo với em đu đ̉ chị em ḿt lòng, chỉ mún nói với em khía cạnh của cục đời, con người và cách đ́i xử của anh với những người thn.. Em yu, đã chọn em làm vợ, ít nh́t em cũng có những đỉm hợp với ý anh, em là đàn bà mà còn bít nghĩ..."

Ti tin rằng với những đoạn thư của b́ ti và sự trình bày của ti, qúy vị đã nhìn ra SỰ TḤT. Cả khi b́ ti ra tù, mẹ ti mới đ́n Mỹ khoảng g̀n ṃt năm, dù mẹ ti phải dưỡng bịnh nhưng ṽn vừa đi làm, vừa đi học, vừa chăm sóc ńu nướng giặt giũ cho chúng ti nhưng ṽn chắt mót dành dụm gởi quà và tìn v̀ cho b́ ti và bác Th, chị gái mẹ vì mẹ ti thương bác đng con. Ṿy, chuỵn mẹ ti bỏ b́ ti trong tù, khng thăm nui và ĺy cán ḅ VC là chuỵn hoàn toàn bịa đặt, khng đúng với bản ch́t của mẹ ti. 

Khi b́ ti nói với bạn bè của ng là mẹ ti bỏ ng trong tù đi ĺy cán ḅ, b́ ti lại "qun" nói chuỵn khi mẹ ti v̀ nhà ch̀ng được nửa năm, có thai ti chừng hai tháng, người anh r̉ của b́ ti, ch̀ng của chị gái thứ hai ở chung nhà với ṇi, đã sàm sỡ và có thái đ̣ b́t chính với mẹ ti. Mẹ ti hoang mang sợ hãi. e dè k̉ lại cho bà ṇi. Bà ṇi nghe xong, bảo mẹ ti k̉ cho chị gái b́ ti. Sau đó, mẹ ti k̉ cho b́ ti nghe. B́ ti khng có phản ứng gì. Th́y th́, sau ṃt thời gian, chị gái b́ ti ph bình ng nhu nhược r̀i bà rửa tíng x́u cho ch̀ng, đ̉ ngược lại là l̃i do mẹ ti. Vì quá đau bùn út ức, mẹ ti mua thúc ngủ tính dùng cái ch́t đ̉ minh oan nhưng còn do dự vì ti đang tượng hình trong mẹ. B́ ti bít ý định ́y của mẹ ti, ṃt l̀n v̀ phép, lén ĺy thúc v́t đi. Đìu này chính b́ ti năm 1982 vít cho mẹ ti: 

Xin chép lại nguyn văn:

"Em yu, bít sự thịt thòi của em anh đã đ́i với em bằng t́t cả chn tḥt Em còn hờn gịn đìu gì nữa em yu, Em đã định làm gì với ḿy ́ng thúc ngủ và em đã đọc được những gì trong đó? Hỉu gì chưa em d́u ái".

Cùng là ḿy ́ng thúc ngủ đó, b́ ti lại nói với bà ca sĩ Kim Tuýn khác đi, và bà KT đã vít cho bà HLC như sau: Việc b Hằng định tự vận: "Anh ni b Hằng đi về ở ring trong căn nh của gia đnh b Hằng, anh Minh khng bằng lng v ng Trưởng ấp cho anh Minh biết l căn nh kế bn l của VC. V sự an ton cho vợ con v anh l qun nhn, b Hằng lm nư tự vận nn anh Minh mới biết trt thuốc bỏ, nếu khng hạnh phc th lm sao c 4 đứa con.

B́ ti lại nói sai sự tḥt. Khi ng Ngoại ti ḿt, vì hoàn cảnh đơn ci, đám cưới chạy tang và mẹ ti v̀ ở nhà ch̀ng. Căn nhà của ngoại ti ở g̀n nhà thờ Ba Chung, anh trai mẹ ti trong qun đ̣i nn căn nhà Ngoại ti bỏ tŕng. Nhà ṇi đng người, ch̃ ở của mẹ ti quá cḥt và khng có ṃt chút ring tư. Khng gian của chúng ti chỉ có ṃt cái giường, che ngang bằng t́m màn gió và mọi người trong nhà có th̉ tự do gạt t́m màn gió đ̉ ra sn thượng, nơi phơi qùn áo. Khi có thai người con thứ ba, năm 1972, mún cho ti và em ti có ch̃ chạy chơi thoải mái nhưng khng có tìn mua nhà, mẹ ti xin ra ring và dọn v̀ căn nhà của Ngoại. Mẹ ti sanh 3 đứa em ti tại căn nhà đó. B́ ti chưa bao giờ gặp ng trưởng ́p. Hàng xóm, ḿy gia đình lính, cng chức và những người dn lương thịn bun thúng bán bưng ở chung quanh. Những khi v̀ phép thăm chúng ti, b́ ti cũng ở căn nhà đó, an toàn, khng có VC nào ở nhà bn qúy r̀y chúng ti.

Chúng ti chỉ rời căn nhà của ngoại ti sau tháng 5/1975 vì anh trai mẹ ti rã ngũ trở v̀ và mẹ ti trả nhà cho ng. Ngày 28/4/75 VC pháo kích vào sn bay Tn Sơn Nh́t dữ quá, nhà lại g̀n sn bay, mẹ ti ṃt mình với 4 đứa con nhỏ, sợ cho an nguy của bày con, mẹ ti m các con chạy v̀ nhà ṇi g̀n Qun Vụ Thị Tŕn, đường L Văn Duỵt, Sài Gòn. Sau 30/4 b́ ti v̀, gặp mẹ ở nhà Ṇi, sau đó, gia đình ti lại trở v̀ căn nhà Ngoại. Chúng ti ở đó cho đ́n khi b́ mẹ ti mua nhà ở ́p Hoà Bình, chỉ vài ngày trước khi b́ ti đi tù cải tạo. Sự tḥt là ṿy, căn nhà của Ngoại ti khng lin quan gì đ́n những ́ng thúc ngủ, đ́n ng trưởng ́p, đ́n VC. Ṿy mà b́ ti nói với bà ca sĩ Kim Tuýn khác đi và ng bà này gởi đi cùng khắp.(xin xem thư ng Hoàng Phương Nam ti đính kèm.)

B́ ti cũng "qun" nói với ng bà Kim Tuýn- H̀ng Vn là năm 1971 khi bị thương nhẹ ở bàn tay, b́ ti được phép ở nhà ít tùn. Lúc đó mẹ ti mang thai người con thứ hai, em ḱ ti được 7 tháng rưỡi. T́i hm đó bà ṇi ti sai mẹ ti và chú út Dũng, em b́ ti, lúc đó 15 tủi, kéo bao gạo 100 kg từ ngoài cửa vào nhà trong. Ngay đm đó mẹ ti bị đ̣ng thai và 1 tùn sau bà sanh sớm. Em trai ti ch́t. Ở nhà thương v̀, bà ṇi khng cho mẹ ti ăn cơm, bảo rằng con trai nhờ đức mẹ, mẹ th́t đức nn con trai ch́t. B́ ti nghe lời cũng bỏ đói mẹ ti. Đ́n khuya, mẹ ti đói quá và vì c̀n sức đ̉ nui ti, mẹ ti đành nói với b́ ti là mẹ đói. Lúc đó, b́ ti mới ĺy cho mẹ ti nửa t cơm ngụi. Trong vịc này năm 1982, b́ ti vít: 

Xin chép lại nguyn văn: 

"By giờ anh có th̉ cho em bít sự tḥt vịc đó anh ŕt rát rụt, anh bùn 1 ñi bùn kinh khủng và b́t mãn vì sự đ́i xử của gia đình anh trước hạnh phúc của chúng mình, em đau nằm ṃt ch̃ anh lo cơm nước cho em bị nhà mắng cho rằng em vờ đ̉ làm nũng anh, nhưng anh bít và trình bày thì bị mắng phủ đ̀u, còn đu tình cảm, anh cũng bít sự chung đụng có nhìu phức tạp cũng chính vì ṿy mà anh có những cử chỉ đ̉ em hỉu l̀m anh khng phải thanh minh với em đu, lòng anh lúc nào....

Bà Ýn là vợ sau của b́ ti. Con gái của bà Ýn và b́ ti mún cho mọi người th́y là mẹ ti x́u, nhà ṇi ti t́t, nn đã cắt và tung ra những đoạn thư mẹ ti vít từ Mỹ gởi v̀ thăm gia đình ṇi ti. (thư mẹ ti gởi cho Ṇi ti từ 39, 40 năm trước tại sao c ta lại có và c ta ĺy tư cách gì đ̉ tung thư ring của mẹ ti gởi cho ṇi ti ra cng chúng ńu khng có bàn tay của b́ ti dự ph̀n vào?) Trong những thư đó, mẹ ti đ̀u nói t́t v̀ gia đình ch̀ng. Tánh mẹ ti là th́, lun nói những lời t́t cho mọi người. Nhưng sự tḥt gia đình b́ ti đ́i xử với mẹ ti t́t hay x́u, khng do mẹ ti nói mà do chính b́ ti vít gởi cho mẹ ti sau khi ly dị như sau:

Xin chép lại nguyn văn:

"Danh dự, tự ái khng cho anh đánh ḿt nhn ph̉m, ý tự ḷp của anh đã có từ nhỏ, em có bít đu gia đình cũng đã có sự đ́i xử chnh ḷch và hẹp hòi với anh từ thuở còn thơ, có những bữa cơm vừa nút vừa rơi ḷ nhưng anh mún...."

 Năm 1982, b́ ti vít v̀ các em của b́ đ́i xử với mẹ ti:

Xin chép nguyn văn :

"Còn chuỵn các em nó nhỏ dại hay kém suy nghĩ đ̉ có những lời va chạm đ́n danh dự, tự ái của chúng ta anh đã dùng lòng quảng đại của người anh đ̉ chỉ bảo cho nó (bỏ ba chữ đọc khng được) bít rằng khi bít suy nghĩ chúng sẽ h́i ḥn như hịn tại khng th́y em thư từ gì v̀ cho anh chúng cũng ước đoán ṃt b́t hạnh đ́n với anh, đã h́i ḥn và xin anh lượng thứ anh tin ńu em còn mãi mãi bn anh em cũng sẽ sẵn sàng tha thứ sự nng cạn của đám em ch̀ng, sự tḥt gia đình...."

trích:

"như hịn tại khng th́y em thư từ gì v̀ cho anh chúng cũng ước đoán ṃt b́t hạnh đ́n với anh, đã h́i ḥn và xin anh lượng thứ" Thưa qúy vị, chỉ ṃt đoạn ngắn trn b́ ti vít cũng đủ th́y sự mu thũn với cu chuỵn mẹ ti bỏ nui tù và ĺy cán ḅ VC do b́ ti tung ra. T́t cả thư b́ ti vít cho mẹ ti từ sau khi ra tù và cả ḿy năm sau đó, ti khng tìm th́y b́ ti hay chị gái b́ ti nói là mẹ ti ĺy cán ḅ, bỏ nui tù ở b́t cứ dòng nào. Cu chuỵn này chỉ th́y vào năm 1995, do b́ ti nói, sau khi mẹ ti từ ch́i trở lại śng với b́ ti. Ńu tḥt sự mẹ ti bỏ nui tù, ĺy cán ḅ khi b́ ti còn trong tù như b́ ti nói, thì CÁI B́T HẠNH đó đã đ́n với b́ ti TỪ LÚC ́Y chớ đu có chờ đ́n hơn ṃt năm sau, ngày b́ ti ra tù, khi khng th́y thư mẹ ti gởi v̀ r̀i các em b́ ti mới ƯỚC ĐOÁN ra đìu b́t hạnh. Lại nữa, ńu mẹ ti là người chị du đã tàn ṭ bỏ anh trai họ trong tù, bó chúng ti lại cho ṇi nui, mang vàng của anh trai họ đi ĺy cán ḅ Thoại Lm thì tại sao các em của b́ ti lại phải h́i ḥn và xin b́ ti lượng thứ ??? 

B́ ti cũng "qun" nói với ng bà H̀ng Vn - Kim Tuýn và mọi người là khi nhà trường chủn bị mở cửa, VC thng báo giáo vin trình dịn và đi học chính trị trước khi được đi dạy lại. ng Bà Ngoại ti đã khút nn chúng ti khng có Ngoại đ̉ c̣y nhờ, mẹ ti dắt chúng ti v̀ ṇi nhờ ṇi trng chừng dùm cho mẹ ti đi học chính trị. ng bà ṇi khng nói gì nhưng chú Hà, em trai b́ ti khng phải đi tù cải tạo, có vợ hai con, ở chung với ṇi lớn tíng: "Thằng anh tao ngày xưa tao đéo nhờ cái gì, by giờ đừng đứa nào đ́n đy mà vớ v̉n!" Mẹ ti khóc đem chúng ti v̀. Bác Bang, anh họ b́ ti th́y th́ đạp xe đạp chạy theo chúng ti. Bác an ủi mẹ: "B́ mẹ anh em mà như th́ thì từ nay khng c̀n b́ mẹ anh em nữa" Khng bít do đu bà ṇi ti nghe được, oán trách bác Bang. 

May mắn, người cháu họ của mẹ ti, chị Hạnh, đ́n ở với mẹ, coi chúng ti được vài năm. Sau ngày nhà trường mở cửa được ít tháng, phòng giáo dục gọi mẹ ti đi nḥn vịc trong ban đời śng. Làm vịc này, thỉnh thoảng cửa hàng qúc doanh bán thm cho mẹ ṃt ph̀n thực ph̉m. Khi mua được con cá to, bng xúp lơ ngon, mẹ ti mang ln bíu ṇi. (bà ṇi ti thích ăn xúp lơ) Có l̀n mẹ ti ln bíu thì gặp bà thím ti, tức mẹ của chú Hưng cũng đ́n thăm. Bà thím khen mẹ ti là du thảo, bà Ṇi ti nói với Bà thím "Nó ăn thừa mới đem cho ti đ́y." Sau này gặp mẹ ti ở CA, chú Hưng có nhắc với mẹ ti chuỵn này. Có lẽ bà thím ti k̉ lại với chú. Qúy vị ai c̀n kỉm chứng cứ hỏi, ti tin chú Hưng là người t́t và sẽ trả lời trung thực. Email của chú Hưng ti: hungtran020389@yahoo.com

Xin l̃i chú Hưng, cháu chưa xin phép mà đã cng b́ email của Chú. Thưa chú, chú là người cng chính, cháu tin rằng khi chú th́y mẹ cháu, th́y danh tánh ng bà Ngoại của cháu bị b́ cháu đưa ra cho người xúc phạm, cháu ŕt đau lòng mà ln tíng, mong chú khng trách cháu. 

Sau khi b́ ti ra tù, khng bít ai nói với b́ ti v̀ vịc chú Hà xua đủi mẹ con ti, trong ṃt thư cho mẹ năm 1982 b́ ti vít:

 Xin chép lại nguyn văn:

"Làm anh làm chị những sự thíu sót của em út nn tha thứ và hướng d̃n chúng chỉ cho chúng cái sai cũng như l̀n chú Hà đã có l̃i với em nn có l̀n đã chở chú Hợi xúng thăm đ̉ xin l̃i em gì đó. Em yu, Qúy và Dũng by giờ chỉ còn bít n ḥn vì sự thỉn c̣n của chúng đã tác hại trn hạnh phúc của chúng ta, n ḥn thì chuỵn cũng đã r̀i, nhưng anh đã sẵn sàng tha thứ và ḍy d̃ thm cho chín chắn..."

Trong đoạn thư này vít cho mẹ ti, b́ ti xác nḥn rõ ràng: " Qúy và Dũng by giờ chỉ còn bít n ḥn vì sự thỉn c̣n của chúng đã tác hại trn hạnh phúc của chúng ta, n ḥn thì chuỵn cũng đã r̀i" Ṿy là rõ ràng, chính b́ ti đã xác nḥn hạnh phúc của b́ mẹ ti tan vỡ là do tác hại của gia đình bn b́ ti, nguyn nhn tan vỡ khng do mẹ ti bỏ b́ ti trong tù, ĺy cán ḅ VC. Cu chuỵn mẹ ti bỏ b́ ti trong tù, ĺy cán ḅ Thoại Lm rõ ràng là hoàn toàn do b́ ti tạo dựng bi x́u mẹ ti với mục đích trả thù. 

B́ ti chỉ nói v̀ các c chú ti mà khng h̀ nói chuỵn v̀ giữa bà ṇi và mẹ ti trong khi b́ đi tù. Có lẽ khng ai nói cho b́ ti hay và ṇi thì chắc giữ kín cho đ́n khi tạ th́. Ṿy thì ti xin nói. Xin Trời Đ́t Thánh Th̀n hương linh ng Bà Ṇi Ngoại và em Long Giao chứng giám đìu ti nói ở đy. Sau khi b́ ti đi tù, bà ṇi, c Qúy, và hai chú Hà, Dũng và người chị gái thứ hai của b́ ti như khng còn bít đ́n chúng ti. Họa hoằn lắm, họ ghé khi có vịc bà ṇi sai ghé và chỉ ở ngoài hàng ba nói vài cu với mẹ ti r̀i đi chớ khng h̀ ở lại chơi với chúng ti như bác Kỳ. Bà ṇi thì khng bao giờ tới. Ai có hỏi bà là có thăm chúng ti khng thì Ṇi nói là b́ ti đi tù, đ̉ lại cho mẹ ti cả trịu, Ṇi khng dám đ́n vì đ́n sợ mẹ ti bảo là đ́n chia của!

Sau ngày 30/4/75, anh trai mẹ ti rã ngũ v̀, trước khi bác đi tù, mẹ ti trả nhà cho bác. Lúc đó, các vùng qu mỉn Nam đang vào hợp tác xã, khng được tự do đưa thực ph̉m vào thành ph́. Ở thành ph́, thực ph̉m khan hím và đắt như vàng. Mẹ ti lo đng con, sợ con đói, bàn với b́ mua tạ gạo 100kg và vì khng có nhà, b́ mẹ ti đem gởi ṇi. Trước khi b́ ti đi tù vài ngày, b́ mẹ ti vét t́t cả tìn họ có, các thm cái đ̀ng h̀ quả quýt đ̉ mua căn nhà ở ́p Hoà Bình mà ti nói ở ph̀n trn. Sau khi b́ đi vài tùn, nhà h́t gạo, mẹ ln ṇi xin gạo v̀ cho chúng ti ăn. Ṇi sai chú Dũng đem cho mẹ ti 50kg. Vài tháng sau ăn h́t 50 kg gạo, mẹ ti ln Ṇi xin 50kg gạo còn lại. Ṇi nói là trước khi đi tù, b́ ti mượn ṇi 10 ngàn và bảo ṇi trừ vào nửa tạ gạo. Cho đ́n by giờ mẹ ti cũng khng bít là b́ ti có mượn 10 ngàn của ṇi hay khng và mượn đ̉ làm gì mà b́ ti khng nói cho mẹ ti bít. VC nói sĩ quan ćp úy đi học ṭp 10 ngày. Mua xong căn nhà là sạch tìn, mẹ ti đã bán cái xe Honda mẹ có từ h̀i con gái, cũng là ṿt đáng giá nh́t của gia đình, đưa cho b́ 2 ngàn tiu dùng cho 10 ngày học ṭp thì sao b́ ti còn phải mượn 10 ngàn của ṇi. Thời gian đó trường học đóng cửa, mẹ ti khng có vịc làm, đ̀ ăn thì đắt, hai tay m bày con 4 đứa, tủi từ 6 tháng đ́n 5 tủi, tìn bán xe Honda qua ḿy tháng đã g̀n h́t, họ hàng thn ṭc chẳng ai giúp được nhau, Ṇi trừ 50kg gạo vào tìn b́ ti mượn làm mẹ ti chới với. 

Chuỵn thứ hai là khi em gái ti đau nặng phải nằm Nhi Đ̀ng, mẹ ti ở bịnh vịn nui em và nhờ bạn mẹ là c Thanh coi chúng ti ở nhà. Lúc ́y mẹ ti học chính trị xong r̀i nhưng vì vợ Ngụy nn chưa được x́p lớp cho dạy mà chỉ được làm trong ban đời śng. Ban đời śng là người đ́n các cửa hàng qúc doanh tìm mua thm thực ph̉m cho trường. Ở nhà thương, mẹ ti sợ em ti ch́t, bà ṇi lại bục ṭi mẹ như cái ch́t của Long Giao ngày trước nn mẹ ti nhờ người nhà nằm cùng giường với em ti báo tin cho ṇi. Hai ngày sau, sáng sớm bà ṇi ti đ́n nhà thương, mẹ ti đang m em trong tay ng̀i trn chíc gh́ b́ chia với ṃt người mẹ khác. Ṇi, ṃt tay ch́ng nạnh, ṃt tay xỉa vào trán mẹ ti trước mặt mọi người trong phòng: " Tao truỳn đời báo danh cho mày bít, thằng Minh, con tao nó v̀, mày bỏ nó thì thi, mày còn ở với nó, tao khng nhìn mày là du nữa!" Trong hoàn cảnh v cùng kh́n kh̉, bơ vơ và h́t sức khó khăn của mẹ, lời bà ṇi làm nước tràn ly, mẹ ti khng nhịn được nữa, bà khng khóc nhưng nói: "Được r̀i, mợ yn tm, Minh v̀, con sẽ bỏ". Đó là l̀n duy nh́t mẹ ti cãi mẹ ch̀ng và đó cũng là ṃt lý do thm vào những lý do đ̉ mẹ quýt định bỏ b́ ti khi ng ra tù. Sau đó ít lu, th́y mẹ ti có vịc làm và chúng ti khng nhờ vả phìn toái ṇi, ṃt hm, bà ṇi sai em gái b́ ti là c Qúy ku mẹ ti đưa chúng ti v̀ ăn gĩ.

3/ Mẹ ćm chúng ti gặp b́ 

Đy lại thm ṃt đìu b́ ti nói sai v̀ mẹ. Ti nhớ năm ti sắp ln đại học, nghe th́y vịc bảo lãnh HO, mẹ ti gọi chúng ti lại và nói: "B́ và mẹ đã ly dị, mẹ khng bảo lãnh b́ được nhưng các con thì được. Ṿy ńu các con mún bảo lãnh b́, mẹ sẵn sàng giúp các con lo thủ tục." Ti và các em ti lúc đó nghĩ là chúng ti còn đang trong high school, chỉ mình ti vừa 18, đang chờ vào đại học, chưa làm gì có tìn và vịc bảo lãnh gia đình b́ là trách nhịm quá lớn. Chúng ti hỏi ý kín nhau và nói với mẹ ti: "Chúng con còn đang đi học, làm sao có tìn lo cho b́ và vợ con mới của b́. Qua đy thời gian đ̀u, cái ăn ch̃ ở cho b́ và vợ con b́, tìn đu con làm vịc này, chả lẽ lại đưa gia đình b́ v̀ đy ở chung với mẹ. Chúng con khng làm th́ được." Mẹ ti trả lời "Thì làm mẹ, mẹ cũng phải nói cho các con bít kẻo sau này lỡ ra các con lại trách là sao mẹ khng nói đ̉ các con khng bít mà lo cho b́ các con." Vịc trong nhà, mẹ ti xử như th́ mà b́ nói mẹ ćm chúng ti nhìn b́ là b́ vu oan, ṃt sự vu oan v cùng ác đ̣c. 

Từ ngày sang Mỹ, b́ ti đi làm lo cho vợ con mới của b́. Đìu đó t́t và ŕt đúng. Chưa bao giờ b́ ti đi tìm thăm chúng ti, chưa h̀ gọi địn thoại hỏi chúng ti học hành ra sao và cũng chưa h̀ mua cho chúng ti được ṃt cy bút chì hay cún vở.

 Cho đ́n cúi năm 1994, sau khi vít ŕt nhìu thư cho mẹ chúng ti nhưng th́y mẹ ti nh́t định khng trở lại thì b́ ti mới quay sang vít cho chúng ti. Đy là lá thư đ̀u tin b́ ti vít cho chúng ti từ sau ngày ng đ́n Mỹ: 

Xin chép lại y nguyn văn:

Cali 28/12/94

Các Con thn yu!
Gởi đ́n các con lời chúc t́t đẹp và lòng thương nhớ v bờ.
Sự vịc của ba, mẹ các con đừng ḅn tm hãy lo học hành, ba khng có ý x́u và hèn hạ đu Ba ŕt tn trọng hạnh phúc của mẹ các con và các con.

Típ theo:

Xin chép lại y nguyn văn:

Trong hịn tại ba chỉ mún thăm hỏi và khích ḷ vịc học hành của các con vì các con quá thịt thòi trong quá khứ, có hai bao giờ cũng hơn ṃt- chín tranh đã cướp của các con - Ba lưu tm vì các con mang dòng máu của Ba, các con có th̉ ch́i bỏ t́t cả nhưng khng phủ nḥn được vịc này, Ba mún cho các con hỉu các con mang dòng máu t́t, hãy hãnh dịn và hưởng những phước thịn do Ba tạo cho.

Thưa qúy vị, lúc này chúng ti chưa ai xong đại học. Ti chưa ra trường, em út ti mới năm đ̀u nḥp học. Chúng ti chưa ai làm ra xu nào. Nhờ chịu khó học, tìn học phí, chúng ti được ṃt ph̀n scholarship và mượn nợ. Ngoài tìn học phí ra, các nhu c̀u khác đ̀u do mẹ ti lo. Bao nhiu năm dài, cứ m̃i hai tùn, ṃt mình mẹ ti lái xe đ́n trường thăm chúng ti và mua đ̀y tủ lạnh thực ph̉m cho b́n chị em. Ngoài lá thư của b́ ti, chúng ti khng th́y ng đu, khng th́y "NHỮNG PHƯỚC THỊN" của b́ ti tạo ra ở ch̃ nào cho chúng ti "hưởng" như lời ng vít.

B́ ti vít típ:

Xin chép lại nguyn văn:

T́m lòng cha lun ṛng mở và ŕt thng cảm cho mẹ các con, ở nơi Ba mẹ các con ṽn còn t́t cả, cha ṽn đợi chờ sự đón nḥn, lùng sinh khí của những tm h̀n đ̀ng địu từ hơn 20 năm nay r̀i.

V̀ ṿt ch́t Ba quá đủ, khng c̀n các con phải quan tm, Ba chỉ cho chứ khng thíu. Hàng tùn Ba ṽn dành ring 1 chíc xe và thì giờ đ̉ làm vịc thịn giúp đời hoàn toàn v vị lợi. 

Mở đ̀u thư, b́ ti bảo chúng ti đừng ḅn tm chuỵn của b́ mẹ, b́ ti khng có ý x́u và hèn hạ...: "Sự vịc của ba, mẹ các con đừng ḅn tm hãy lo học hành, ba khng có ý x́u và hèn hạ đu"

Ṿy mà ngay cùng ṃt trang gíy, b́ ti lại dùng chúng ti mà nhắn mẹ:

" T́m lòng cha lun ṛng mở và ŕt thng cảm cho mẹ các con, ở nơi Ba mẹ các con ṽn còn t́t cả, cha ṽn đợi chờ sự đón nḥn, lùng sinh khí của những tm h̀n đ̀ng địu từ hơn 20 năm nay r̀i."

Ai có 4 người con còn trong tủi học hành thì bít là cha mẹ phải hy sinh đ́n th́ nào. Gia đinh ti cũng ṿy. Cả ḿy chục năm dài, ṃt mình mẹ ti xoay trở lo toan cho chúng ti trong cảnh khó khăn cḥt ṿt, thíu trước, hụt sau. Trong khi đó b́ ti khng cho chúng ti được cún vở, cy bút nhưng lại khoe với chúng ti rằng "V̀ ṿt ch́t Ba quá đủ, khng c̀n các con phải quan tm, Ba chỉ cho chứ khng thíu. Hàng tùn Ba ṽn dành ring 1 chíc xe và thì giờ đ̉ làm vịc thịn giúp đời hoàn toàn v vị lợi."

Sự tḥt vai trò của b́ ti trong cục đời chúng ti là th́ đó. Theo như ng vít trong thư, vào năm 1994, khi nhìu người VN đ́n Mỹ tị nạn còn ŕt v́t vả túng thíu thì b́ ti đã dành ring ṃt chíc xe và thì giờ đ̉ làm vịc thịn giúp đời. B́ ti làm vịc thịn giúp đời nhưng chưa bao giờ ng làm b̉n pḥn làm cha với chúng ti. Chưa bao giờ b́ ti đi tìm chúng ti hay gọi địn thoại cho chúng ti, ngoại trừ ṃt l̀n duy nh́t. 

Đó là l̀n duy nh́t ti nói chuỵn với b́ ti, lúc ng sang NJ làm chi ti khng rõ. Lúc đó ti đã xong đại học và đi làm. Bủi t́i, b́ ti gọi, mẹ ti nhắc máy và đưa cho ti. L̀n đ̀u nói chuỵn, b́ ti trách móc mắng mỏ ti và nói x́u mẹ ti đủ đìu. B́ bảo mẹ theo trai, bỏ b́. B́ bảo chúng ti b́t híu vì nghe lời mẹ. Ti đã ŕt đau lòng khi phải nói với b́ ti "đìu b́ nói khng đúng và ti khng mún có người b́ nói x́u mẹ như th́" và ti gác máy. Ngoài l̀n đó, b́ ti khng gọi nữa. Ngày mới tới Mỹ, b́ ti chăm vít thư cho mẹ chúng ti, đ́n khi bít chắc mẹ ti nh́t quýt khng trở v̀ với b́ thì b́ đ̉i 180 đ̣. B́ ti nhờ con trai của ng Lin, bạn cùng khoá CTCT Nguỹn Trãi 1 vít thư bằng Anh ngữ gởi v̀ trường đại học nơi ti và các em ḱ ti đang theo học. Đó là năm 1995. Trong thư b́ ti nói x́u mẹ chúng ti cùng cực, x́u đ́n đ̣ khng có gì x́u hơn được nữa. Hình ảnh mẹ ti do b́ ti vẽ là người vợ phản ḅi, d́i gian, đĩ thoã, người mẹ ác đ̣c tàn nh̃n, bỏ con lại cho nhà ch̀ng r̀i theo trai khi ch̀ng tù..... Đọc thư b́ ti vít cho chúng ti năm 1995 và thư b́ ti vít cho mẹ chúng ti trước đó, từ 1982 đ́n 1994, ti cứ nghĩ là b́ vít v̀ hai người phụ nữ khác nhau. Thư b́ ti vít cho chúng ti:

Xin chép lại nguyn văn: Your address and phone number, I bought them from the communist Vietnamese post office. Your mom and Aunt / Uncle Luc concealed them so that you and I cannot communicate.(Google translate : Địa chỉ v số điện thoại của cc con, bố đ mua chng từ bưu điện Việt Nam cộng sản. Mẹ v d / ch Luc của cc con che giấu địa chỉ để cc con v bố khng thể lin lạc với nhau.)

B́ ti nói chuỵn này lạ, chúng ti khng bít có tḥt hay khng. ng bà nào ở VN có th̉ làm ơn cho ti bít rằng bưu địn VC năm 1980-1992 có lưu trữ địa chỉ và ś phone của người tị nạn VN ở Mỹ và BÁN cho người c̀n mua tḥt khng? Ńu khng thì b́ ti lại đặt chuỵn nữa r̀i. Ńu bác Lục ti gíu địa chỉ của mẹ ti thì bác Kỳ, chị b́ ti có địa chỉ của chúng ti. Hơn nữa, khi tìn mẹ ti gởi v̀, b́ ti đ́n nhà bác Lục (Th) đ̉ nḥn. Sau đó b́ ti còn vít thư cho mẹ ti nói là bác ti chia tìn khng đúng như ý mẹ ti và b́ ti nḥn dưới ś tìn mẹ ti dành cho nữa mà. R̀i năm 1982, 1983 b́ ti gởi cho ti hai lá thư. Ńu mẹ ti gíu địa chỉ thì sao năm 1984 b́ ti có địa chỉ mà gởi đơn nói mẹ ti bảo lãnh cho b́, cho người tình của b́ là bà Ýn cùng các con và cháu ṇi của bà? Đy là đơn b́ ti đứng tn, ghi mẹ ti là vợ, người bảo lãnh (dù đã ly dị năm 1982) chúng ti là con, (ph̀n này ti bỏ vì có nhìu chi tít gia đình.) bà Ýn là benefactor và các con bà là foster child như sau:

Cũng trong thư gởi cho chúng ti năm 1995, b́ ti vít:

 

Xin chép lại nguyn văn: Your mom was concealing the truth and not communicating with anyone in the family because she was afraid of being exposed her true character or intention. After receiving something, she denied of such thing so that when being asked to return, she blamed that no one was helping her.( I think your dad is referring to the money order that his cousin Hung or Thang sent to your mom. Your mom received the money order and cashed it, but she told Hung/Thang that she did not. So, Hung/Thang called the bank to ask for a refund. Then the bank made your mom pay back.) I sent letters to you all and were returned, and uncle Trung forwarded one of my letters to you four; he was nagged by your mom for days. (Google translate : Mẹ của cc con đ che giấu sự thật v khng giao tiếp với bất cứ ai trong gia đnh v b sợ bị phơi by tnh nết hoặc đồ thực sự của mnh. Sau khi nhận được một ci g đ, b chối l khng nhận được để khi bị yu cầu trả lại, b trch mc rằng khng ai gip đỡ b [ kiến của ngưi viết thư dm bằng tiếng Anh = Ti nghĩ rằng bố cc người đang đề cập đến phiếu gởi tiền m ch Hng hay Thắng đ gởi cho mẹ cc người. B ấy đ nhận được v đ đổi thnh tiền mặt, nhưng khng ni cho Hng / Thắng biết rằng b đ nhận được. V vậy, Hng / Thắng đ gọi ngn hng để yu cầu hon lại tiền. Sau đ, ngn hng đ đi mẹ cc người trả lại.] Bố đ gởi nhiều thư cho tất cả cc con nhưng thư đều bị trả lại, v ch Trung chuyển một trong những l thư của ti cho bốn đứa con; ch ấy đ bị mẹ cc con cằn nhằn nhiều ngy. )

B́ ti ṽn típ tục vu oan cho mẹ. Cúi năm 1980, ra khỏi trại tị nạn và định cư ở Mỹ. Sau vài tháng chờ nhà thờ mướn nhà và chọn trường học cho chúng ti, cục śng tạm ̉n định, mẹ ti lin lạc với bác Kỳ năm 1981 và bác Kỳ cho địa chỉ của chú Thắng tại CA. Đ́n năm 1982 hoặc 1983 mẹ ti mới lin lạc với chú Thắng, em họ của b́ ti và là anh rụt của chú Hưng. Chuỵn b́ ti nói chú Thắng /Hưng gởi money order cho mẹ con ti (khng nói thời gian) là b́ ti tưởng tượng. Năm 1981 lúc chúng ti ở Mỹ thì chú Hưng ṽn ở VN. Chúng ti khng bít chú Hưng đi Mỹ năm nào và chỉ gặp lại chú Hưng ngày ti đã đi làm và đ́n CA chơi. Chú Thắng đi du học bn Nḥt từ trước ngày mẹ ti mang thai ti, và cho đ́n nay, 2019 mẹ ti và chú Thắng chưa h̀ gặp lại. Mẹ ti chưa h̀ nḥn ṃt đ̀ng nào của b́t cứ ai bn gia đình b́ ti giúp đỡ từ ngày bà ĺy b́ ti cho đ́n khi ti vít thư này. Ti ít gởi money order nn khng rành lắm. Theo ti hỉu thì money order khng gíng check cá nhn. Check gởi ra r̀i thì còn cancel được, money order thì khng. Khi gởi money order cho ai mà người đó cashed r̀i thì đòi lại cách nào? Ṿy mà b́ ti có th̉ dựng nn cu chuỵn ly kỳ như th́ đ̉ bi x́u người vợ đã có với mình 5 mặt con. 

Chép lại nguyn văn:

-- Sending the four of you to the paternal grandparents in order to go study politic or returning you all (to the paternal grandparents) so she could elope? (Google translate : Gửi bốn đứa con đến cho ng b nội để đi học chnh trị hoặc trả lại tất cả cc con (cho ng b nội) để b ấy c thể trốn đi ?)

--- I rather lose the jewelry ̣(I think your dad hid some valuables in the house when he was imprisoned) than revealing the location to her so she could take the jewelry and elope with Thoai-Lam, leaving you all in desperation while daddy was still in prison. (Google translate : Th mất đồ chu bu [Ti nghĩ rằng bố cc người đ giấu một số đồ vật qu gi trong nh khi ng ấy bị cầm t] cn hơn l tiết lộ vị tr cho b ấy để b c thể lấy đồ chu bu v trốn đi với Thoai-Lam, khiến cc con phải tuyệt vọng trong kh bố vẫn cn trong t.)

Đoạn thư trn ṽn là vu oan cho mẹ. Như ti đã vít ở trn, lúc mẹ ti mang chúng ti ln nhờ ṇi coi dùm đ̉ đi học chính trị thì mẹ con ti bị chú Hà, em b́ ti xua đủi. Khi vít cho mẹ ti v̀ vịc này ở đoạn trn, b́ ti vít chú Hà có l̃i với mẹ ti và đã xin l̃i. Ṿy mà khi vít cho chúng ti, b́ ti bín nó thành mẹ ti đem trả chúng ti v̀ ṇi đ̉ ...theo trai và b́ ti còn đặt thm d́u hỏi. Ph̀n típ theo b́ ti vít là thà b́ ti ḿt ś vàng mà b́ ti gíu khi đi tù còn hơn là cho mẹ ti bít đ̉ mẹ ti ĺy ś vàng đó mà đi theo Thoại Lm, bỏ lại chúng ti đau kh̉ tuỵt vọng khi b́ ti ṽn ở trong tù. Qúy vị nghĩ xem đoạn này b́ ti vít có hợp lý khng? Theo ý b́ ti thì trước khi đi tù, b́ ti đã gíu vàng, khng cho mẹ ti bít nơi ng gíu vì ng BÍT là ńu cho mẹ ti bít ch̃ gíu vàng, mẹ ti sẽ ĺy vàng đi theo Thoai Lam và bỏ chúng ti lại cho bn ṇi khi ng ṽn đang trong tù. Vít th́, có nghĩa là b́ ti BÍT RÕ những gì sẽ xảy ra khi ng trong tù nn đã chủn bị đ́i phó trước khi nó xảy ra. Ńu ṿy, tn cán ḅ VC Thoại Lm của b́ ti đã hịn hữu từ trước khi ng đi tù? ng còn bít trước là mẹ ti sẽ ĺy tn cán ḅ VC này nn mới gíu vàng vì sợ mẹ ti ĺy vàng, trả chúng ti lại cho Ṇi mà đi theo hắn? Ńu ṿy, sao khi vít cả chục lá thư cho mẹ ti từ năm 1982,1983 đ́n 1994 b́ ti khng h̀ nói đ́n "ṭi" này của mẹ ti mà cả b́ ti cùng bác Kỳ, chỉ vít là núi tíc yu thương và n ḥn? Bác Kỳ thì nói vì cha mẹ khng hỉu con nn hạnh phúc bị ảnh hưởng. B́ ti thì xác nḥn do tác hại của gia đình, do các em của b́ gy nn và ṽn yu thương mẹ.

 Sự tḥt là sau khi sang Mỹ, khng thuýt phục được mẹ ti trở lại, chung śng kỉu ṃt ch̀ng hai vợ, b́ ti trả thù. Sẵn có những bài thơ b́ ti nhờ mẹ ti làm dùm đ̉ ng đưa cho quản giáo lúc còn trong tù và ṭp nháp của mẹ v́t lại mà b́ ti xin từ chị gái mẹ ti, trong đó có những truỵn ngắn mẹ ti vít dở dang mà những nhn ṿt trong truỵn thường là Lm, là Thoại. Lm là tn người cháu, con bác Th, ch́t vượt bin mà mẹ ti ŕt yu thương. Thoại là bạn thn của anh Lm ti và cũng ch́t trong chuýn đi đó. B́ ti gom những thứ ́y lại, dựng nn cu chuỵn mẹ ti bỏ b́ ti trong tù, trả chúng ti v̀ ṇi, đ̉ rảnh rang c̀m ṃt ký l rưỡi vàng ĺy tn cán ḅ VC Thoại Lm, làm thơ ca tụng CS, ćm chúng ti nhìn b́.... Có th̉ b́ ti cho rằng, dùng những thứ vũ khí chính trị đ̣c hại và nhạy cảm ́y, những lun lý khun vàng thước ngọc khắt khe hình như chỉ áp dụng cho giới phụ nữ ́y, những hình ảnh thương tm của người lính VNCH bị vợ phản ḅi trong khi ở tù ́y thì sẽ gít ch́t danh dự, ph̉m hạnh ṃt người vợ, ṃt người mẹ, ṃt người phụ nữ làm thơ ch́ng c̣ng d̃ dàng. 

Khi xong đại học và đã đi làm, có l̀n mẹ con ti sang CA chơi. Chú Hưng báo cho b́ ti bít. ng khng đ́n tìm ti nhưng nhờ chú Hưng bảo ti là ti gọi b́, xin l̃i b́ r̀i gặp b́. Ti nói với chú Hưng "cháu có l̃i gì mà phải xin l̃i b́?" Chú Hưng khng trả lời. Sau đó, ti được người quen cho bít là b́ ti nói với họ trước khi đi tù, b́ ti đ̉ lại cho mẹ ti ṃt kilo rưỡi vàng. (1kg500) Mẹ ti ĺy vàng bỏ chúng ti cho ṇi và tŕn theo nhn tình. 

Đy là đoạn thư b́ ti vít cho chúng ti năm 1995 nói ŕt rõ ràng v̀ cách thức, bằng chứng, ý định ng trả thù mẹ ti:

Xin chép lại nguyn văn:

"Because of you-all's future and honor, I did not expose her true character on the local Vietnamese new media (in and around New Jersey). If they know that Poet Minh Hang Ngo, Hung Yen, or Song Chau Diem Ngoc Nhan (your mom's pen name) is actually a wife of a former officer of the Republic of Vietnam Army, had an affair with a Communist personnel when her husband was still in prison, wrote poems praising the Vietnamese Communist regime arrived in the promised land (USA) and hurriedly divorce and married an American, wrote poems to revile Bang Van Le a Vietnamese - Communist ambassador to the United Nation... would the Dan Chu Moi Newspaper print her articles? Would the readers still admire a poet who betrayed the ideal of liberty and her husband and lied to her children? And how will all you fell when your friends or acquaintances ask about this? Now in America there are many Vietnamese. Wherever there are Vietnamese arriving in the U.S. via the H.O. program (a program initiated by the U.S. for the resettlement of former officers.) -  Google translate :  "V tương lai v danh dự của tất cả cc con, bố đ khng tiết lộ tnh cch thực sự của b ấy trn cc phương tiện truyền thng mới của Việt Nam (trong v xung quanh New Jersey). Nếu họ biết rằng Nh thơ Minh Hằng Ng, Hng Yn hoặc Song Chu Diễm Ngọc Nhn (bt danh của mẹ cc con) thực ra l vợ của một cựu sĩ quan của Qun đội Việt Nam Cộng ha, đ ngoại tnh với một nhn vin Cộng sản khi chồng b vẫn cn ở trong t, đ viết những bi thơ ca ngợi chế độ Cộng sản Việt Nam, đ đến vng đất hứa (Hoa Kỳ ) v vội v ly hn v kết hn với một người Mỹ, đ viết những bi thơ để chửi rủa ng Bang Van Le một đại sứ Việt Cộng tại Lin Hợp Quốc ... liệu bo Dn Chủ Mới c in bi bo của b ấy l người đ phản bội Tự do v chồng v ni dối con khng ? V tất cả cc con sẽ cảm thấy như thế no khi bạn b hoặc người quen của cc con hỏi về điều ny? By giờ ở Mỹ c nhiều người Việt Nam. Ở đu cũng c người Việt đến Mỹ thng qua chương trnh HO (một chương trnh do Hoa Kỳ lập ra để cho ti định cư cc cựu sĩ quan VNCH.)

Thưa qúy vị, qúy vị vừa đọc xong bản "cáo trạng" bằng Anh ngữ b́ ti nhờ con ng CTCT Lin vít đ̉ ḱt án mẹ ti và đã nhờ vợ ch̀ng ng CTCT Nguỹn H̀ng Vn- Kim Tuýn, NLGO Nguỹn Kim Qúy và những kẻ quá rảnh, chuyn nói chuỵn người, bọn dư lụn vin, lũ tay sai VC đ́u t́ mẹ ti trn các dĩn đàn như qúy vị đã th́y. Ti tḥt đau lòng và ước gì người vít bản cáo trạng kia khng phải là b́ ti đ̉ ti còn chút lòng thương kính. Từ bé đ́n trưởng thành, chúng ti chỉ bít có tình thương và sự hy sinh v bờ của mẹ. Năm 1985 mẹ chúng ti ḷp gia đình l̀n thứ hai, cưới hỏi đ̀y đủ. B́ dượng ti là người bản xứ, ng là kín trúc sư, là con duy nh́t và mẹ ti là người vợ đ̀u tin và cũng là cúi cùng của ng chớ khng như những kẻ x́u lòng phao vu gian xảo. Năm 1986 chúng ti có thm ṃt em trai. Năm chị em chúng ti đ̀u nhờ ṃt tay mẹ mà trưởng thành lành mạnh, có ngh̀ chuyn mn vững vàng và là những cng dn t́t trong xã ḥi Hoa Kỳ.

Từ năm 1995 b́ ti đã nói x́u mẹ ti với chúng ti và bạn bè ng. Từ tháng 10/2018, b́ ti đã và đang thực hịn chín dịch trả thù mẹ ti y ḥt những gì ng tính toán và vít trong thư gởi cho chúng ti năm 1995. Bà ca sĩ Kim Tuýn là người lin lạc với b́ ti đã vít cho bà HLC: "t ơi, Mnh c hỏi anh Minh rồi, nhưng anh Minh ni: Chừng no HLC biết r bộ mặt thật của NMH th lc đ ti mới ni chuyện với HLC. Nếu đập ng Qu th người bị thiệt hại trước tin l b NMH. Những g ng Qu viết l đng cả, nhưng cn thiếu nhiều lắm! Tất cả bằng chứng ti nắm trong tay, sở dĩ ti chưa cng bố l v ti nghĩ đến danh dự bốn đứa con của ti.

Những lời b́ ti nói và bà Kim Tuýn ḷp lại trn đy cho th́y b́ ti đã nắm trong tay t́t cả bằng chứng đ̉ tiu dị̣t danh tự và đức hạnh của mẹ ti mà chỉ vì danh dự của b́n chúng ti mà b́ ti chưa cng b́. Nhưng từ 10/2018 thì b́ ti đã cng b́ r̀i đó. B́ ti khng chỉ chà đạp ln danh dự của mẹ chúng ti mà ng chà đạp ln danh dự của chúng ti và cả danh dự của chính ng đ̉ cng b́ h́t những "ṭi" của mẹ ti do ng sáng tác. ng đã tung ra những "tác ph̉m" do chính ng dày cng nghin cứu đ̉ bi b̉n danh dự và đức hạnh mẹ của các con ng và làm nhục chúng ti. Đy là ṃt vịc v phúc cho chúng ti khi b́ ti cung ćp vũ khí cho bạn bè ng, cho những tn b́t lương, mở chín dịch "đ́u t́" mẹ chúng ti, theo đúng chín thụt, chín lược ng sắp đặt trong thư ng vít từ năm 1995 và y ḥt nghị quýt 36 của CS. 

Ti nghĩ b́ ti đúng là người sĩ quan CTCT tài giỏi và nhìu mưu trí. Tíc rằng ng khng dùng mưu trí và sự tài giỏi ́y đ̉ đánh VC, kẻ thù chung của dn ṭc VN, kẻ nh́t ng, đày ải ng trong tù mà ng lại dùng mưu chước ́y đ̉ hãm hại người vợ đã chắt chiu nui bày con thay ng từ thơ ́u đ́n trưởng thành. Người vợ đã hai l̀n săn sóc khi ng bị thương và năm năm thăm nui ng trong trại tù CS. Đ̉ hãm hại mẹ ti, b́ ti khng ra mặt nhưng đứng phía sau ḥu trường, đóng vai người đàn ng bị vợ phản ḅi và cung ćp những đìu ng bịa đặt v̀ mẹ ti cho bạn bè ng và cho những thành ph̀n b́t hảo.  

By giờ thì b́ ti đã cng b́ những gì mà ng gọi là "BẰNG CHỨNG" v̀ mẹ ti r̀i và những kẻ nghe b́ ti nói x́u vợ cũ thì khng c̀n bít thực hư, phải qúy đã hăm hở, hí hửng dĩn trọn vở tùng do b́ ti đạo dĩn. Những kẻ này đã "h̀ hởi ph́n khởi" tung hứng với nhau nào mẹ ti bỏ ch̀ng tù, nào ngoại tình, nào ĺy cán ḅ CS tn Thoại Lm, nào ćm con khng nhìn b́ và gian ác tung ra những bài thơ mà chúng gọi là "thơ đỏ" mà chỉ có b́ ti sở hữu. Đó là những bài thơ mà hơn 40 năm trước, chính b́ ti là người nhờ mẹ ti làm dùm đ̉ ng đưa cho ban quản giáo của trại tù, hy vọng chúng cho v̀ sớm hay ít nh́t cũng được d̃ thở hơn. Những bài thơ đó ńu b́ ti khng xin thì mẹ ti đu có đ̉ mà cho. Khi b́ ti đã xin và mẹ ti đã cho thì chúng LÀ CỦA B́. Ti tự hỏi, khi b́ ti đưa những bài thơ ́y cho bọn quản giáo trong tù, b́ ti có nói là thơ của mẹ ti khng nhỉ. Nhưng ṭ hại hơn cả là ṽn là chuỵn b́ ti đã đưa tn ng bà Ngoại chúng ti ra cho kẻ b́t nhn chửi rủa. 

Những người quan tm và có lương tm trn dĩn đàn đ̀u th́y rằng từ tháng 10/2018, qua tay bạn bè và những kẻ ác tm, có th̉ cả tay sai CS nữa, b́ ti đã trả thù mẹ ti bằng t́t cả ý đ̀ ng hoạch định từ ḿy chục năm v̀ trước. Khi mẹ ti đi thăm nui kỳ đặc bịt đ̀u năm 1980, nói với ng là ńu có cơ ḥi, mẹ ti sẽ đưa chúng ti vượt bin. May mà lúc đó b́ ti khng t́ cáo mẹ ti với bọn quản giáo như ng đã vít cho ti. Ṭi vượt bin là ṭi có tḥt của mẹ ti. Ńu ngày đó ng t́ cáo ṭi tḥt của mẹ ti như năm 2018 ng t́ cáo ṭi giả do chính ng dàn dựng thì khng bít ś pḥn chúng ti đã ra sao. Còn mẹ ti, ti tin là đã bị CS bỏ tù vì ṭi vượt bin và đã ch́t vì bịnh lao ph̉i, ḱt quả của 5 năm v́t vả nui chúng ti và thăm nui b́ ti trong tù cải tạo. 

Đọc đ́n đy, ti nghĩ là quá đủ đ̉ qúy vị nḥn định trắng đen. Sau đy, ti xin dành vài dòng cho người mà mẹ chúng ti khuyn chúng ti phải gọi là b́ cho đúng với đạo lý làm người dù cho ng khng nui dưỡng bảo bọc chúng ti, dù ng đã tàn ṭ với mẹ ti và với ng bà Ngoại chúng ti như qúy vị đã th́y. 

Thưa b́, lá thư này sẽ khng bao giờ được vít ra, những gì b́ vít trong thư cho mẹ và cho 4 người con của b́ sẽ khng ai đọc được ńu như b́ khng nhờ tay người khác tung bít bao tin do b́ tạo ra đ̉ ć tình bi b̉n danh dự, đức hạnh của mẹ và danh dự cả của 4 người con đã trưởng thành của b́ từ bao chục năm nay. Ńu b́ khng vui khi SỰ TḤT trong những lá thư của b́ v̀ gia đình chúng ta bị phơi bày ra cng chúng thì b́ cũng phải hỉu ñi đau của những người con đã trưởng thành khi th́y b́ chúng từ năm này qua năm khác nói x́u mẹ chúng, người mẹ đã ṭn tụy, hy sinh cả cục đời nui chúng từ bé đ́n trưởng thành. Có khi nào b́ nghĩ lại v̀ những đìu b́ dựng ra, nói với vợ ch̀ng ng Nguỹn H̀ng Vn, với nhìu người khác đ̉ bu x́u mẹ bao lu nay khng? Ńu có, b́ n ḥn hay tự hào v̀ vịc này? B́ với mẹ ly dị đã 37 năm. Hơn 1/3 th́ kỷ, hai người đã có hai đời śng ring tư. B́ đã có vợ khác từ năm 1983. Con của b́ có lẽ đã 34, 35 hay hơn. Ṿy thì b́ còn thịt thòi gì khi b́ và cả bác Kỳ đ̀u bít là cục hn nhn giữa b́ và mẹ gãy đ̉ do tác hại của gia đình bn b́? Và ńu b́ còn đìu gì chưa vừa ý, sao b́ khng thẳng thắn đ́i dịn với mẹ và 4 người con đã trưởng thành đ̉ giải quýt chuỵn gia đình như ṃt ḅc trượng phu mà b́ lại phải đi mượn tay kẻ khác tung đìu gian ác ra public đ̉ bi x́u mẹ, người từng nui b́ trong tù, chăm sóc b́ lúc bị thương, và ṃt mình nui 4 người con của b́ nn người và thành đạt như hm nay? B́ th́y có người đàn ng nào nói x́u vợ mà được xem là qun tử? B́ có th́y ai dựng chuỵn nói x́u người khác mà được xem là lương thịn? B́ có th́y người đàn bà nào có ch̀ng, r̀i ngoại tình mà lại ngu xủn đ́n ñi vít nḥt ký ghi lại chuỵn mình ngoại tình, r̀i nhờ chị gái chuỷn cún nḥt ký đó cho ch̀ng như cu chuỵn của b́ khng? B́ bít là mẹ yu thơ và hay vít truỵn ngắn mà. B́ có bít rằng b́ ĺy những bài thơ b́ nhờ mẹ làm dùm b́ trong trại tù và những m̉u truỵn ngắn trong cún ṭp nháp mẹ v́t lại, đặt tn là "thơ NMH làm ca tụng CS" và "nḥt ký" r̀i cho người tung ra public mong làm t̉n thương mẹ lại có phản ứng ngược khng? B́ tưởng b́ nói x́u mẹ th́ là mẹ bị t̉n thương như b́ mong mún đ́y à? Khng đu. Người bị t̉n thương tr̀m trọng là b́. Thứ nh́t, chút cảm tình cho b́ trong lòng những người con đã trưởng thành, bít suy nghĩ của b́ đã tan bín sạch. Thứ hai, ṃt t̉n thương to lớn nữa của b́ là trong xã ḥi b́ đang śng, những người tử t́, bít nḥn định phải trái, giữa lương thịn và tàn ác, giữa sự tḥt và gian trá, những ḅc trượng phu, đã đánh giá và x́p hạng b́ từ ngay từ ngày đ̀u họ th́y b́ bu x́u mẹ r̀i. Nói tḥt với b́, trừ những kẻ có cùng quan đỉm, ngoài ra. những bạn bè của b́, những kẻ giúp b́ phát tán chuỵn b́ nói x́u mẹ, giúp b́ chửi Cha Mẹ vợ cũ của b́ cũng chưa hẳn cho b́ là người tử t́ đu. Ai cũng hỉu người tử t́ khng làm những vịc như b́ đã làm. Những kẻ này chỉ dùng b́́ đ̉ đạt mục đích của họ thi. Mục đích của họ là gì? Là trịt tiu danh dự mẹ, là bi dơ những bài thơ mẹ làm cho qu hương, cho dn ṭc. B́ đã tạo cho những kẻ b́t lương, cho bọn tay sai VC ṃt cơ ḥi t́t chúng hằng tìm kím đ́y. Chúng đã vin vào những đìu b́ nói mà đ́u t́ mẹ, mong làm hình ảnh mẹ và những bài thơ đ́u tranh của mẹ x́u đi như ý b́ mún và như VC mún. T́t cả những đìu b́ làm chỉ lợi cho VC thi b́ ạ. Những người hỉu bít đ̀u nói như th́ đó. B́ có bít truỵn ngắn và thơ tình ph̀n nhìu là do hư ću, do óc tưởng tượng phong phú của những nhà thơ, nhà văn khng b́? Đặng Tr̀n Cn khng là chinh phụ mà có áng văn chương Chinh Phụ Ngm tuỵt vời cho ḥu th́. Nhưng Chắc b́ khng bít được đìu đó đu. Vì ńu bít, b́ đã khng vu những m̉u truỵn ngắn mẹ vít nháp là chuỵn tḥt r̀i tung ra bu x́u mẹ. B́ có bít con trai của bác Th, chị gái của mẹ tn là Lm và anh Lm đã ch́t khi vượt bin khng? B́ có bít mẹ ŕt thương anh Lm và hay dùng tn anh cho nhn ṿt trong truỵn của mẹ khng? B́ hãy nghe cái youtube này, người ta đọc truỵn mẹ vít đ́y. Nhn ṿt trong truỵn cũng tn Lm. Cu truỵn này mẹ nói v̀ đời śng sau cái ch́t, b́ cũng cho là truỵn tḥt đó à?

Định Mệnh - Truyện ngắn của Ng Minh Hằng

Lại nữa, b́ khng nn cho con gái của b́ và bà Ýn được quỳn xía vào chuỵn của b́ và mẹ. C ́y khng có tư cách gì đ̉ nói chuỵn với mẹ h́t. Trong chuỵn b́ bu x́u mẹ, và danh tánh ng bà Ngoại bị xúc phạm thì nạn nhn là mẹ và 4 người con chung của b́ và mẹ chứ khng phải c ta, con ring của b́ và bà Ýn. B́ típ tục đ̉ c ta h̃n hào vít ḅy, đòi ba mặt ṃt lời với mẹ thì những người bít lẽ phải, bít đạo lý sẽ cho là b́ khng dạy c ́y đ́y. Khi bà Ýn bị ung thư, bà Ýn vu cáo là mẹ "thư" bà Ýn nn bà ta bị bịnh. B́ nghe nhưng làm thinh, những người con của mẹ có binh mẹ mà nói gì với bà Ýn đu. Xin b́ hỉu rằng chỉ có b́ mới đủ tư cách nói chuỵn với mẹ và 4 người con của b́ mà thi. Nhưng từ khi b́ đưa tn ng bà Ngoại, tức Cha Mẹ vợ cũ của b́ cho những kẻ b́t lương chửi rủa thì b́ đã làm ḿt đi những tư cách đó r̀i. B́ thử tưởng tượng thi nhé, tưởng tượng là ńu ṃt người đàn bà nào đó đưa tn b́ mẹ ch̀ng của bà ta cho những kẻ v loại chửi rủa thì b́ nghĩ là người đàn bà ́y thục loại gì? Bàng dn thin hạ sẽ nghĩ v̀ bà ta ra sao? Chỉ tưởng tượng th́ thi là b́ đã có cu trả lời cho hành vi của b́ r̀i đó. Xin b́ nhớ cho rằng trong chuỵn tùm lum đáng x́u h̉ này của gia đình ta, b́ là kẻ mở đ̀u chứ khng phải mẹ. Bắt đ̀u từ vịc bạn b́ là vợ ch̀ng ng H̀ng Vn Kim Tuýn nói x́u mẹ trong bàn tịc, ng giáo sư Nguỹn Kim Qúy gởi email ln DĐ, típ theo là những kẻ chuyn đánh người ch́ng c̣ng trn các DĐ tung ḿy bài thơ mà chúng gọi là "thơ đỏ" do b́ đưa cho chúng. Chúng gian ác đ̀ thm tn mẹ dưới bài thơ và gắn thm cờ đỏ của chúng vào r̀i đ̀ng ca bài ca do b́ sáng tác là ngày ở VN, mẹ ĺy cán nǵ và làm thơ đỏ tung h VC. Làm lợi cho VC th́, làm x́u h̉ cho b́n người con của b́ th́, b́ hài lòng chưa? Còn chuỵn b́ ngoại tình hay khng thì b́ hãy hỏi vợ bác Đức, bạn cùng đơn vị của b́ và những người vợ lính trong trại gia binh ở Long Giao. Người ta sẽ k̉ lại chuỵn ṃt ng Đại úy có lòng nhn đạo đã chui vào mùng c gái bán bar từ Sài gòn đ́n thăm em trai là chú K. (người mang máy truỳn tin của tỉu đoàn) đ̉ đ̣p mũi cho c ́y vì ng Đại úy sợ mũi Long Khánh cắn c. Mẹ cũng k̉ rằng có l̀n b́ v̀ thăm nhà thì khoảng ṃt giờ sau có c đ́n tìm b́. Hai người nói chuỵn ở phòng khách. Mẹ từ dưới b́p ln, c ́y g̣t đ̀u chào. B́ khng giới thịu c ́y với mẹ nhưng đã cùng c ta đi khỏi nhà ngay trước mặt mẹ. Ḿy giờ sau b́ v̀, mẹ hỏi b́ đi đu, b́ bảo đ́n nhà người bạn, mẹ hỏi c ́y là ai, b́ nói c ́y là chị của người bạn. Trước vong linh ng Bà Ṇi và con trai b́ là Long Giao, b́ có dám nói là khng h̀ có chuỵn này khng? 

Anh Vinh con bác Th. cũng k̉ nhìu chuỵn vui v̀ b́ ..... nhưng thi, chỉ những lá thư b́ vít là đủ lắm r̀i. 

Xin cám ơn qúy vị đã đọc cu truỵn dài, những tình tít mà b́ ti đã vít trong thư cho chúng ti. Ti ŕt đau lòng mà phải tít ḷ những chuỵn của gia đình đ̉ ĺy lại cng đạo cho mẹ chúng ti. Ti tin qúy vị là người t́t, đã đọc thơ của mẹ ti từ năm 1980 đ́n nay, đã hỉu rõ ḷp trường qúc gia kin định và tư cách của mẹ ti nn ti gởi thư này đ́n qúy vị, nhờ qúy vị chuỷn ṛng rãi đ́n những người qúc gia. Còn với những tay sai VC, từng mở toà án nhn dn đ́u t́ mẹ chúng ti trn các dĩn đàn, ti khng quan tm vì ti nghĩ đó là mission của họ hoặc họ c̀n tìn nn được băng đảng nào thu mướn. Chỉ th́y ṭi nghịp cho b́ ti đã bị họ lợi dụng lòng thù ḥn với mẹ ti mà b́ ti đã tự bín ng thành cng cụ cho bọn x́u sử dụng và lợi dụng. Những hòn đá b́ ti đưa thm cho họ đ̉ họ ném mẹ ti chính là b́ ti đã típ tay làm lợi cho CS và ném tủi h̉ vào chúng ti. Cúi cùng chính b́ ti đã làm chúng ti, mẹ ti và cả b́ ti nữa đ̀u mang những thương tích khó mà phai nhạt.

Ti khng có thì giờ và sẽ khng vít qua vít lại với b́t cứ ai. Những gì ti c̀n nói, ti đã nói, có chưng đủ bằng chứng và chỉ nói ṃt l̀n. Thay mặt các em ti, chúng ti xin chn thành cảm ơn qúy vị.

Kính thư

Ph. Dĩm

 

  

Ng Minh Hằng  thơ

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/ 

 


Con Lớn Của Bà Ng Minh Hằng Ln Tíng Cng Đạo Cho Mẹ ---