những bài viết của: Nguyễn Phúc Liên      [Lưu trữ - Archive] 

CÁI CHẾT BIN LADEN
gây nghi vấn hại cho TT. Obama


ĐỂ THÀNH LỰC LƯỢNG NỔI DẬY CÁCH MẠNG,
BIỂU T̀NH 5/6 PHẢI TIẾN THÊM BƯỚC THỨ HAI

 

Tái cấu trúc kinh tế Việt Nam hay Hốt đi cơ chế cộng sản Việt Nam-Nếu vẫn giữ cái Cơ chế chủ trương Độc tài Chính trị nắm Độc quyền Kinh tế, th́ nhữnng Đề án Cải cách ḷng ṿng chỉ là việc vá chiếc VÁY ĐỤP mà Mars-Lénine để lại mà thôi.-Nguyễn Phúc Liên

ĐỪNG ĐỂ LẤY CỚ CHỐNG TẦU
MÀ GIỮ LẠI CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH

MỨC ĐỘ NÀO TIN TƯỞNG MỸ&CSVN
CHỐNG TẦU, BẢO VỆ NHỮNG QUYỀN LỢI CỦA VN ?

HỘI ĐỒNG QUÂN-DÂN-CHÍNH đại diện VIỆT NAM CỘNG H̉A

 

TÔI TIN TRÍ THỨC VN KHÔNG C̉N BỊ LỪA