báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

        Bài viết                                           

 


Huy
Hùng ngày 7 tháng 10 năm 2012, Hemet California

Web http://colhungnguyen.webs.com/

 

 MỪNG NGÀY 4 THÁNG 7

HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ ĐỘC LẬP.

Hoa Kỳ Độc lập Tự do,

Toàn dân sung túc ấm no thanh b́nh.

Thế gian sao chép mô h́nh,

Thực thi Dân chủ Dân sinh Dân quyền.

Phát huy hành chánh ưu tiên,

Tam Quyền phân lập dưới trên rơ ràng.

Thêm Quyền Báo Chí hiên ngang,

Sánh vai sóng bước huy hoàng khắp nơi.

Vinh danh Hiệp Chủng muôn đời,

Hiệp tâm xây dựng t́nh người thủy trung./.

 

Corona Nam California ngày 4 tháng 7 năm 2020.

Khiết Châu NGUYỄN-HUY HÙNG.

Nhân mừng ngày 4 July Độc Lập của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ,

Kính chúc Quư Vị Quư Bạn cùng Bảo quyến VẠN SỰ NHƯ Ư.

https://3.bp.blogspot.com/-_jeJyb1bgt8/Wza2pesUsyI/AAAAAAAAs7Y/4vh6bJc6CcgEVxEHx6YnN_WPxlBFpx-NwCPcBGAYYCw/s640/Viet-American.jpg

 

những bài trước:

-Nguyễn Huy Hùng

 

 

QUỐC-SỬ OAI-HÙNG !


Việt-Nam, Quốc-sử oai-hùng
Giống-ṇi Lạc-Việt, vô-cùng vẻ-vang !
Từ khi, sáng-lập Hồng-Bàng
Anh-thư, Tuấn-kiệt toàn trang quật-cường
Thương dân Việt-tộc, tai-ương
Anh-hùng trỗi-dậy, lên đường dấy-binh
Bà Trưng, khởi-nghĩa Mê-Linh
Việt-Vương, Thường-Kiệt thân-chinh trận-tiền
                        &
Đức Trần Hưng-Đạo, Ngô-Quyền
Phùng-Hưng, Nguyễn-Huệ luân-phiên chống Tà
Đại-Hành Hắc-Đế, xông-pha
Quyết-tâm, giữ vững Sơn-hà Việt-Nam...
Cơ Trời ách Nước, lầm-than !
Con thuyền Định-mệnh điêu-tàn, ngả-nghiêng
Thừa cơ, Cộng-phỉ tuyên-truyền
Xâm-lăng Tổ-Quốc, truân-chuyên mọi đàng !
                        &
Lưu-vong, Tỵ-nạn Ngoại-bang
Nhớ về dĩ-văng, hai hàng lệ rơi !
Sơn-hà, Xă-tắc tơi-bời !
Dân-lành mất của tả-tơi, cơ-hàn !
Côn-đồ Cộng-phỉ, tham-tàn
Buôn dân bán Nước, tác-tan bao nhà !
Đồng-bào khắp chốn, xót-xa !
Biểu-t́nh phản-đối Cộng-tà, Bắc-Kinh.&
                 Xuân-Nương (De: <xuannuongk18b@yahoo.com>)

 

@@@