báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

        Bài viết                                           

 


Huy
Hùng ngày 7 tháng 10 năm 2012, Hemet California

Web http://colhungnguyen.webs.com/

TA SẼ VỀ!

Vận hạn phải đi, Ta sẽ về!
V́ đời tạm gác chuyện phu thê.
Thăng trầm lận đận nơi quê lạ,
Nợ nước chồng vai trĩu nặng nề.

Biết rơ dân lành chịu đắng cay,
Đêm ngày bươn bả chạy Đông Tây.
Tập trung thần dược mong về sớm,
Năm tháng thay mùa như gió bay.

Mỗi độ lá vàng báo tiết Thu,
Ḷng thêm sôi sục hận quân thù.
T́nh nhà nợ nước luôn ghi nhớ,
Đang sửa soạn về dứt viễn du.

Quỷ Đỏ gây bao cảnh hại đời,
Nhà tan của mất như mây trôi.
Nhiễu nhương xă hội toàn sâu bọ,
Đảng ủy sang giầu, dân tả tơi.

Việt Cộng bạo tàn chẳng giống ai,
Thân nhân, đồng chí, hại nhau dài.
Bạn đời cũng loại như thay áo,
Khát máu vô loài đâu biết ai!

Hoà b́nh chiến thuật biến êm ru(*),
Triệt loại lần hồi bọn Cộng ngu.
Đất Việt không c̣n bầy Qủy Đỏ,
Thanh b́nh hạnh phúc toả thiên thu.

 

Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng

Nam California, năm Đinh Hợi

(*)Sách lược DIỄN BIẾN HOÀ B̀NH được thực hiện  bấy lâu nay, Việt Cộng rất sợ nên đang t́m mọi cách chống đỡ.

 

những bài trước:

-Nguyễn Huy Hùng

 

 

QUỐC-SỬ OAI-HÙNG !


Việt-Nam, Quốc-sử oai-hùng
Giống-ṇi Lạc-Việt, vô-cùng vẻ-vang !
Từ khi, sáng-lập Hồng-Bàng
Anh-thư, Tuấn-kiệt toàn trang quật-cường
Thương dân Việt-tộc, tai-ương
Anh-hùng trỗi-dậy, lên đường dấy-binh
Bà Trưng, khởi-nghĩa Mê-Linh
Việt-Vương, Thường-Kiệt thân-chinh trận-tiền
                        &
Đức Trần Hưng-Đạo, Ngô-Quyền
Phùng-Hưng, Nguyễn-Huệ luân-phiên chống Tà
Đại-Hành Hắc-Đế, xông-pha
Quyết-tâm, giữ vững Sơn-hà Việt-Nam...
Cơ Trời ách Nước, lầm-than !
Con thuyền Định-mệnh điêu-tàn, ngả-nghiêng
Thừa cơ, Cộng-phỉ tuyên-truyền
Xâm-lăng Tổ-Quốc, truân-chuyên mọi đàng !
                        &
Lưu-vong, Tỵ-nạn Ngoại-bang
Nhớ về dĩ-văng, hai hàng lệ rơi !
Sơn-hà, Xă-tắc tơi-bời !
Dân-lành mất của tả-tơi, cơ-hàn !
Côn-đồ Cộng-phỉ, tham-tàn
Buôn dân bán Nước, tác-tan bao nhà !
Đồng-bào khắp chốn, xót-xa !
Biểu-t́nh phản-đối Cộng-tà, Bắc-Kinh.&
                 Xuân-Nương (De: <xuannuongk18b@yahoo.com>)

 

@@@