Nguyễn Huy Hùng                                   

 

Kính chào Quư V và Quư Bn,
Muà Giáng sinh 2012 l
i đến vi mi người.

Tôi xin chân thành g
i li chúc Quư V và Quư Bn cùng Bo quyến Muà Giáng sinh 2012 TRÀN ĐY ƠN PHƯỚC THIÊN CHÚA và năm mi 2013 Quư T MI ĐIU AN LÀNH HNH PHÚC VN S NHƯ Ư.
Kính m
i Quư V và Quư Bn chia s đôi vn thơ nhân Muà Giáng sinh 2012

 

http://dailyviet.com/Truyentin/candle.gif

 

NGỌN NẾN T̀NH THƯƠNG

Cùng nhau thp nến soi đường,

Cho nhân loi thy t́nh thương ca Tri.

Cùng nhau thôi thúc ḷng người,

Dang tay cu nn thoát nơi đọa đầy.

Cùng nhau góp la hun mây,

Đốt tan băng giá, trng cây ân t́nh.

Cùng nhau dâng đuc Thánh Linh,

Xoá màn u ti, khai minh cuc đời.

Cùng nhau gom nng hng tươi,

Hâm ḍng nhân ái, khơi ng̣i v tha.

Cùng nhau vun tưới tinh hoa,

Cho hương danh Vit chan hoà Thế Nhân.

Cùng nhau hăng hái hp qun,

Ni ṿng tay ln kết thân Tr Già,

Cùng nhau chung sc ngi ca,

Thin tâm, Chính đạo bao la chng cùng.

Cùng nhau kính trng thy chung,

Bo toàn sĩ khí Anh Hùng Vit Nam.

Cùng nhau dit bn gian tham,

Dit by Qu Đỏ đang làm hi Dân.

Cu Đồng bào thoát phong trn,

Phc hưng Đạo đức tinh thn Rng Tiên.

**

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

Little Saigon, Quận Orange,

Nam California,

Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.

 

 

 

 

Audio: Tâm tư Tổng Thống Thiệu  chương 28C/28

T́m thuyền nhân đă được tàu LNG CARICORN cứu vớt

Nguyễn Huy Hùng: 30 tháng 04 năm 1975, ngáy QUỐC HẬN của dân tộc Việt Nam

 

@@@

 

Anh Trương Quốc Việt [đă minh xác, Anh  không phải là một luật sư mà là cử nhân luật tốt nghiệp trong chế độ CsVN] phát biểu trong ngày Biểu T́nh Quốc Hận tại toà đại sứ VC ở Canberra

 


 

QUỐC-SỬ OAI-HÙNG !

Việt-Nam, Quốc-sử oai-hùng
Giống-ṇi Lạc-Việt, vô-cùng vẻ-vang !
Từ khi, sáng-lập Hồng-Bàng
Anh-thư, Tuấn-kiệt toàn trang quật-cường
Thương dân Việt-tộc, tai-ương
Anh-hùng trỗi-dậy, lên đường dấy-binh
Bà Trưng, khởi-nghĩa Mê-Linh
Việt-Vương, Thường-Kiệt thân-chinh trận-tiền
                        &
Đức Trần Hưng-Đạo, Ngô-Quyền
Phùng-Hưng, Nguyễn-Huệ luân-phiên chống Tà
Đại-Hành Hắc-Đế, xông-pha
Quyết-tâm, giữ vững Sơn-hà Việt-Nam...
Cơ Trời ách Nước, lầm-than !
Con thuyền Định-mệnh điêu-tàn, ngả-nghiêng
Thừa cơ, Cộng-phỉ tuyên-truyền
Xâm-lăng Tổ-Quốc, truân-chuyên mọi đàng !
                        &
Lưu-vong, Tỵ-nạn Ngoại-bang
Nhớ về dĩ-văng, hai hàng lệ rơi !
Sơn-hà, Xă-tắc tơi-bời !
Dân-lành mất của tả-tơi, cơ-hàn !
Côn-đồ Cộng-phỉ, tham-tàn
Buôn dân bán Nước, tác-tan bao nhà !
Đồng-bào khắp chốn, xót-xa !
Biểu-t́nh phản-đối Cộng-tà, Bắc-Kinh.&
                                    Xuân-Nương (De: <xuannuongk18b@yahoo.com>)