Nguyễn Huy Hùng                                   

TRƯỜNG ĐỜI

VỚI NHỮNG MÙA THU KHÓ QUÊN

Khiết Châu Nguyn-Huy Hùng

THU NHÂM TH̀N 2012.

Hoa S n 5 cánh h́nh c Vit Nam Cng Hoà

nh do NTV chup bng máy nh Canon 60D lúc sau 11 AM ngày 17-9-2012 Thu Nhâm Th́n ti nhà bn Houston Texas Hoa Kỳ.

 

https://lh5.googleusercontent.com/-k1y23IDEtwM/UFdph4HWFsI/AAAAAAAAC8Y/_t4M3S5vhe4/s720/8.JPG

THU ĐINH HỢI 1947,

NỖI BUỒN HẬU CÁCH MẠNG 1945

Cách mạng Bốn Lăm (1945) tạo đổi đời,
Cương thường đảo lộn khắp nơi nơi.
Cha Con Ông Cháu thành đồng chí,
Già Trẻ Thầy Tṛ chung thứ ngôi.
Thế giới đại đồng không Tổ quốc,
Công Nông chuyên chính chẳng t́nh ngưới.
Chiến tranh Quốc Cộng tràn oan nghiệt,
Cộng đảng tàn hung hại giống ṇi.

Ngă Tư Vng, Bch Mai Hà Ni,
Tết Trung Thu 1947.

MU TÙNG NGUYN-HUY HÙNG

Lúc dó tác gi là thư kư ca Đi đi 4 V binh Bác Kỳ đn trú ti Ngă Tư Vng, Bch Mai thành ph Hà Ni.

THU  GIÁP NG 1954,

NIỀM ĐAU ĐẤT NƯỚC BỊ CHIA HAI

Tháng Bẩy Năm Tư (7-1954) thật nghiệt oan,
Giơ-Neo (Genève) thế giới họp bàn tṛn.
Chia đôi đất Việt nơi Bến Hải,
Nam Bắc đôi đường, bao oán than.

 

Triệu người bỏ Bắc chạy vào Nam,
Xa lánh Cộng quân Hồ tặc(1) tham,
Cướp đất giết người xây dựng Đảng.
Tam Vô(2) chuyên chính chẳng ai ham.

Saigon, Th đô chính ph Quc gia Vit Nam
Tết Trung Thu 1954.

MU TÙNG NGUYN-HUY HÙNG.

Lúc đó Tác gi đang là Thiếu Tá phc v ti B Tng Tham Mưu Quân đi Quc gia Vit Nam.

Ghi chú:(1)Theo Hip đnh Genève quy đnh th́ đt nưc Vit Nam b chia thành 2 nưc Bc Vit và Nam Vit do 2 chính ph theo 2 chế đ chính tr khác nhau qun tr. Min Bc dưi quyn thng tr ca H Chí Minh và chính ph Vit Nam Dân ch Cng Hoà. Min Nam thuc quyn qun tr đc lp ca chính ph Quc gia Vit Nam do Cu Hoàng Bo Đi làm Quc trưng.

Ngưi dân nào đang cư ng ti min Bc Vĩ tuyến 17 không mun sng dưi chế đ hà khc đc tài chuyên chính đng tr ca H Chí Minh th́ đưc quyn t do di chuyn vào min Nam sinh sng lp nghip và đưc các bên thi hành Hip đnh Genève cung cp phương tin chuyn vn ri min Bc vào min Nam trong ṿng 300 ngày k t ngày Hip đnh kư kết.là 21-7-1954.

Các Cán binh Vit Cng đang hot đng ti min Nam Vĩ tuyến 17 bt buc phi di chuyn hết ra min Bc, nhưng ch mt s ít rút đi theo lnh c̣n mt s ln đưc lnh ca H Chí Minh ci danh thành thưng dân li min Nam hot đng bí mt, cho ti cui năm 1959 li theo lnh ca H Chí Minh bt đu hot đng quy nhiu an ninh dân chúng ti min Nam bng khng b vi s ym tr ca bn cán b Vit Cng t min Bc xâm nhp vào min Nam qua các ng biên gii các nưc Cao Miên và Lào.

Chiến tranh quy phá ngày mt mnh ln vi s ym tr vũ khí đn dưc quân trang dng và c vn ca Liên Xô Nga-Trung Cng và các nưc chư hu Cng sn Đông Âu kéo dài đến cui năm 1969  làm cho dân chúng c 2 min Nam Bc chết nhiu đến ni Liên Hip Quc phi m hi nghi ti Paris dn đến vic kư HIP ĐNH Đ̀NH CHIN vào tháng 1-1973 đ 2 phe Quc-Cng ti min Nam t chc bu c cho dân chúng t do la chn chế đ chính tr điu hành nưc Nam Vit. Nhưng v́ bn cht la đo gian manh xo quyt c hu ca bè đng Cng sn Quc tế nên vào cui năm 1974 ,Hip Đnh kư kết chưa ráo mc th́ Quc tế Cng sn Liên Xô và Trung Cng li vi phm Hip Đnh tăng cưng thêm vũ khí ti tân thúc đy bn Vit Cng Bc Vit m chiến dch ào t tung quân chính quy t min Bc vưt Vĩ tuyến 17 và qua biên gii các nưc Cng sn Lào và Cao Miên (Campuchia) xâm chiếm toàn min Nam Vit Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

(2) Đng Cng sn Vit Nam là tay sai ca Đ Tam Quc Tế Cng Sn do Liên Xô Nga lănh đo theo th chế chính tr ch trương TAM VÔ (Vô gia đ́nh, Vô T quc, Vô Tôn giáo) Anh em bn b mt nhà.

 

 

THU BÍNH THÂN 1956,

MIỀN NAM VUI HƯỞNG THU THANH B̀NH

Không gian bàng bạc ánh trăng mơ,
Vạn vật mênh mông ảo ảnh mờ.
Đèn giấy long lanh vờn bóng nguyệt,
Sáo diều vi vút thả hồn thơ.
Bánh chay lài toả hương d́u dịu,
Trà mạn sen dâng ư dật dờ.
Thấp thoáng quân cù (1) quay tán gió,
Dập d́u trai gái hát bông lơ (2).

Saigon, Thủ đô nước VIỆT NAM CỘNG HOÀ

 Tết Trung Thu 1956

MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG

Không có Tổng tuyển cử thống nhất 2 miền Nam Bắc như quy định bởi Hiệp định Genève 1954, Chính phủ Quốc gia miền Nam thay đổi chế độ thành VIỆT NAM CỘNG HOÀ theo mô thức chính trị của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Lúc đó tác giả là Thiếu Tá làm việc tại Bộ Chỉ huy Viễn thông thuộc Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.

 

Ghi chú:(1) những h́nh người bằng giấy trong đèn Trung Thu, ngoài Bắc gọi là “đèn kéo quân”, trong Nam gọi là “đèn cù”.

(2) ngoài Bắc có lệ “hát trống quân” đối đáp giữa trai và gái vào dịp Tết Trung Thu.

 

THU ẤT MĂO 1976,

TRẮNG ĐÊM TRÊN ĐẤT MIỀN BẮC

XĂ HỘI CHỦ NGHĨA.

Sàn tre vật vă ẩm ê,
Lắng nghe giun dế tỉ tê nỗi niềm.
Lao sao chuột rúc bên thềm,
Ŕ rầm suối đổ, cú chêm nhịp buồn.
Trăng rừng lạnh lẽo cô đơn,
Sương khuya mờ ảo, gió luồn khe song.
Nhớ con thương vợ năo ḷng,
Chợ đời bạc bẽo long đong một ḿnh.
Thời gian hờ hững vô t́nh,
Không gian khoả lấp bao h́nh thân thương.
Bắc, Nam, chung cảnh đoạn trường,
Lương dân cùng khốn, quê hương tan tành.
Tung hoành Cộng đảng gian manh,
Bầy tṛ giai cấp đấu tranh hại đời.
Oán than dâng thấu tận Trời,
Ông Cao Xanh hỡi! Nỡ ngồi làm ngơ?
Họa Hồng Thủy đến bao giờ?
Mới cho dân Việt thấy bờ Tự do !!!

Phân tri K ḷ gch, Liên Tri 1,
Xă Vi
t Cường, Yên Bái, Hoàng Liên Sơn.
MU TÙNG NGUYN-HUY HÙNG

Đây là đêm đu tiên Tác gi cùng mt s bn đng cp bc Đi Tá nguyên thuc Quân lc Vit Nam Cng hoà ti min Nam Vit Nam chng Cng sn xâm lăng, b bt tp trung đưa ra min Bc ti Liên tri 1 do Quân đi nhân dân Cng sn qun lư ti xă Vit Cưng Yên Bái tnh Hoàng Liên Sơn giam cm lao đng kh sai ci to tư tưng sau ngày Quc hn 30-4-1975 c nưc đm ch́m dưi s thng tr ca đng Vit Cng và bo quyn Cng Hoà xă hi ch nghiă Vit Nam.

 

THU KỶ MÙI 1980,

GÓI ƯU TƯ TÙ CẢI TẠO GIỮA RỪNG SÂU

 

Gió đưa nhẹ lá vàng rơi,
Nghiêng nghiêng nắng ngả bóng đời vào Thu.
Lom khom ven núi đoàn Tù,
Khua dao, múa cuốc, ngất ngư vạn sầu.
Gió sương hun bạc mái đầu,
Rừng hoang ngăn lối, thấy đâu đường về.
Âm thầm ngày tháng lê thê,
Mây ngàn thăm thẳm bóng quê mịt mù.
Xuyên trời vụt bóng chim cu,
Làm sao gửi gói ưu tư nghẹn ngào !!!

 

K2, Tri Thanh Phong gia ḷng di Trường Sơn,

Huyn Như Xuân, tnh Thanh Hoá Trung Vit.
M
U TÙNG NGUYN-HUY HÙNG

 

Tác gi cùng nhiu chiến hu đng tù b đưa t tri Tân Lp tnh Vĩnh Phú Bc Vit vào đây tiếp tc ci to, sau biến c quân Trung Cng đánh chiếm my tnh min biên gii Vit Nam –Trung  Hoa vào đu năm 1979 đ cho bè lũ Vit Cng mt bài hc v́ đă thi hành lnh Liên Xô Nga đem quân sang đt Cao Miên lt đ chính quyn Cng sn đàn em ca Trung Cng.

 

THU NHÂM THÂN 1992,

THOÁT ÁCH KỀM KẸP BẠO TÀN VÔ NHÂN ĐẠO CỦA BÈ ĐẢNG VIỆT CỘNG

 

Bỏ nước ra đi dạ vấn vương,
Cộng nô kỳ thị phải lên đường.
Thương Dân lận đận đầy oan nghiệt,
Xót Bạn lao đao nặng đoạn trường.
Hạnh phúc Tự do hừng Thế giới,
Khổ đau kềm kẹp phủ Quê hương.
Lưu vong quyết tạo thời cơ mới,
Trở lại cùng Dân diệt bạo cường
.


Vào Thu Nhâm Thân, b́nh minh ngày 5-8-1992.
M
U TÙNG NGUYN-HUY HÙNG

Tác gi và toàn gia đ́nh gm V các Con các Cháu c thy 16 người lên phi cơ Hàng không Dân dng Vit Nam ri phi trường Tân Sơn Nht Saigon vào lúc 8 gi sáng ngày 5-8-1992 đi Thái Lan, đ hoàn tt các th tc nhp cnh và chuyn đi máy bay đi đnh cư vĩnh vin ti Hoa Kỳ theo Chương tŕnh Nhân đo (Humanitarian Operation) H.O. 10 đ xây dng cuc đi mi hoàn toàn T do Hnh phúc ca người công dân Hip chng quc Hoa Kỳ.

 

 

THU ĐINH SỬU 1998

HÂN HOAN TIẾP NHẬN CUỘC ĐỔI ĐỜI

Rừng lá thay mầu Thu bước sang,
Mừng đời tỵ nạn lật thêm trang.
Hân hoan tuyên thệ thành dân Mỹ,
Quê mới tương lại rực rỡ vàng.

Los Angeles Nam California Hoa Kỳ, vào Thu 1998

KHIT CHÂU NGUYN-HUY HÙNG

Sau 5 năm sng trên đt Hoa Kỳ vi tư cách Thựng trú nhân t nn chính tr ti khu Little Saigon Nam California, tác gi đă d thi đưc chm đu và tuyên th tr thành Công dân Hip chng quc Hoa Kỳ ti Los Angeles vào mùa Thu 1998.

 

THU ĐINH HỢI 2008 ,

VIỄN XỨ XƯỚNG HỌA THƠ MÙA THU.

Bài xướng của Tôn Thất Xứng

NHỚ THU XƯA

 

Thu đến cho ta những chạnh ḷng
Trăng buồn nhớ nước thuở xưa trong
Vườn sau tuyết nhuốm hoa màu trắng
Ngơ trước sương pha lá đỏ hồng
Cơi Bắc: Tàu Mao xâm lấn đất
Bờ Nam: Hồ cộng đọa đày dân
Bao giờ thu được như xưa để
Tôi, Bác chung vui chén rượu nồng ./.

Tôn Thất Xứng, Montreal,mùa thu năm 2008

@@@

Bài họa của Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng.

DƯ ÂM THU

Mấy chục Thu qua vẫn vững ḷng,
Tiếp tay gạn nước đục nên trong.
Cụng ly tâm sự bên hàng trúc,
Cạn chén ưu tư cạnh khóm hồng.
Đoàn kết tạo thời xoay vận nước,
Nắm tay lập thế cứu lương dân
Dẹp tan bầy qủy vong nô Cộng,
Việt tộc chia nhau tách rượu nồng
.

Nam California, chiều thu 21 Nov 2008.

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG.

 

Bài họa của Trần Dzoăn Thường

THU 2008

Mỗi độ thu về mỗi mủi ḷng
Nhà tan nước mất tâm nào trong
Trông lên chức sắc sợ xanh mặt
Ngó xuống dân đen ứa máu hồng
Độc lập như mèo: dấu hiến đất *
Tự do dâng biển: có đau không
Trời cao biển rộng nào đâu thấu
Bụng dạ vui chi mà rượu nồng./.

Dzoăn Thường, Pasadena 22-11-2008

*Ngạn ngữ: Dấu như mèo dấu c..

 

Bài họa của Sói Biển Nguyễn Minh Châu

NỖI L̉NG MÙA THU

Thu mang đến ta nỗi buồn ḷng
Thương nhà nhớ nước mỏi ṃn trông
Thu nơi đây b́nh minh sương trắng
Thu quê nhà luôn có nắng hồng .
Mùa Thu chết lá rụng về đất
Rời cơi trần người sẽ về đâu ?
Mong ngày nào trở về quê để
Gởi tro tàn nơi đất ấm nồng !

Thu đây rất đẹp mà xứ lạ
Cảnh Thu nhà vương vấn hồn ta .

Nguyễn Minh Châu TĐ3 Soibien

THU NHÂM TH̀N 2012

ĐẬP TAN V̉NG OAN NGHIỆT

Bốn Lăm (1945), dân Việt nhằm cung hạn,
Tháng Tám, giặc Hồ kách mệnh (*) Thu.
Đất nước đắm ch́m trong máu lửa,
Không theo Cộng sản, nhập lao tù!!!
Nào ai dũng sĩ thương ṇi giống,
Đoàn kết vùng lên diệt giặc thù.
Loại bọn vong nô ngu Việt Cộng,
Phục hưng đất nước mạnh thiên thu.

 

KHIT CHÂU NGUYN-HUY HÙNG

Little Saigon, Nam California Hoa Kỳ,

10-10-2012

(*) kách mnh là ch cách mng ghi theo li viết ch quc ng ci cách ca H Chí Minh vào nhng năm du Thp niên 1940 bên Trung Hoa, theo li k ca các đng viên Phc Quc Lng Sơn lưu vong qua Trung Hoa t năm 1940 đến mùa Thu 1945 theo c Nguyn Hi Thn Lănh đo Vit Nam Cách Mnh Đng Minh Hi v nưc hp tác vi nhóm Vit Minh và H Chí Minh đ điu hành nưc Vit Nam Dân Ch Cng Hoà t ngày đc bn Tuyên Ngôn Đc Lp 2-9-1945 ti vưn hoa Ba Đ́nh thành ph Hà Ni..

/////////

 

 -Nguyễn Huy Hùng
[Những chuyện sau 30-4-75 không thế nào quên được]

 

 

Audio: Tâm tư Tổng Thống Thiệu  chương 28C/28

T́m thuyền nhân đă được tàu LNG CARICORN cứu vớt

Nguyễn Huy Hùng: 30 tháng 04 năm 1975, ngáy QUỐC HẬN của dân tộc Việt Nam

 

@@@

 

Anh Trương Quốc Việt [đă minh xác, Anh  không phải là một luật sư mà là cử nhân luật tốt nghiệp trong chế độ CsVN] phát biểu trong ngày Biểu T́nh Quốc Hận tại toà đại sứ VC ở Canberra

 


 

QUỐC-SỬ OAI-HÙNG !

Việt-Nam, Quốc-sử oai-hùng
Giống-ṇi Lạc-Việt, vô-cùng vẻ-vang !
Từ khi, sáng-lập Hồng-Bàng
Anh-thư, Tuấn-kiệt toàn trang quật-cường
Thương dân Việt-tộc, tai-ương
Anh-hùng trỗi-dậy, lên đường dấy-binh
Bà Trưng, khởi-nghĩa Mê-Linh
Việt-Vương, Thường-Kiệt thân-chinh trận-tiền
                        &
Đức Trần Hưng-Đạo, Ngô-Quyền
Phùng-Hưng, Nguyễn-Huệ luân-phiên chống Tà
Đại-Hành Hắc-Đế, xông-pha
Quyết-tâm, giữ vững Sơn-hà Việt-Nam...
Cơ Trời ách Nước, lầm-than !
Con thuyền Định-mệnh điêu-tàn, ngả-nghiêng
Thừa cơ, Cộng-phỉ tuyên-truyền
Xâm-lăng Tổ-Quốc, truân-chuyên mọi đàng !
                        &
Lưu-vong, Tỵ-nạn Ngoại-bang
Nhớ về dĩ-văng, hai hàng lệ rơi !
Sơn-hà, Xă-tắc tơi-bời !
Dân-lành mất của tả-tơi, cơ-hàn !
Côn-đồ Cộng-phỉ, tham-tàn
Buôn dân bán Nước, tác-tan bao nhà !
Đồng-bào khắp chốn, xót-xa !
Biểu-t́nh phản-đối Cộng-tà, Bắc-Kinh.&
                                    Xuân-Nương (De: <xuannuongk18b@yahoo.com>)