báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Nguyễn Huy Hùng                                   

 

CÁCH MẠNG MÙA THU !!!

 

Từ ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Giặc Hồ tàn phá quê hương,

Nào ai trông thấy chẳng thương Đồng Bào.

Đêm ngày vất vả lao đao,

Lầm than đói khổ biết bao cực h́nh.

Công an ŕnh rập quanh ḿnh,

Cấm ăn, cấm nói, cấm tin Phật Trời.

 Từ ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Giang sơn chung của Giống Ṇi,

Của đâu riêng bọn đười ươi nạ ḍng.

Tam vô đấu tố Cha Ông,

Thờ Lê, thờ Mác, Tổ Tông chẳng thờ.

Máu Dân nhuộm đỏ Cơ đồ,

Xương Dân chất đống cho Hồ nổi danh.

 Từ ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Nổi danh lừa bịp Dân lành,

Noi gương Cộng đảng đàn anh Nga Tầu.

Công nông vô sản dẫn đầu,

San bằng giai cấp, diệt giầu, diệt sang.

Cha, Con, Ông, Cháu, ngỡ ngàng,

Một tuồng đồng chí, đồng xàng với nhau.

 Từ ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Thành công Cán bộ sang giầu,

Nhân Dân tiếp tục làm trâu kéo cầy.

Oan khiên ngậm đắng nuốt cay,

Thiếu ăn, thiếu mặc, đêm ngày lầm than.

Trẻ Già cùng cực cơ hàn,

Chỉ riêng Cách Mạng hân hoan béo ph́.

 Từ ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Vô Thần đảo lộn tôn ty,

Luân thường Đạo lư suy vi năo nề.

Từ Thành thị đến Thôn quê,

Cửa quyền, hà hiếp, đủ nghề gian manh.

Trung Ương Cán Bộ đàn anh,

Cũng toàn một bọn Ma Ranh hại đời.

 Từ ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Bất công, tội ác tầy Trời,

Tiếng Dân rên siết hụt hơi mặc t́nh.

Bọn người Cách Mạng hiển vinh,

Sống trên xương máu sinh linh Đồng Bào.

Trăm ngàn thứ Thuế tăng cao.

Độc tài, Tham nhũng kể sao cho cùng.

 Từ ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Huênh hoang Cộng đảng anh hùng,

Đất đai, Hải phận cắt dâng Thầy Tầu.

Mong Thầy giúp Đảng bền lâu,

Chuyên quyền toàn trị cưỡi đầu nhân dân.

Chia nhau hưởng lạc phù vân,

Bán buôn lao động, gái tân, kiếm tiền.

Thẳng tay khủng bố người hiền,

Dám v́ lợi nước van khuyên Bạo quyền.

Buộc dân Sắc Tộc Cao nguyên,

Sống vô tín ngưỡng sống quên gốc nguồn.

 Từ ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Cuộc đời Đại Chúng cực hơn,

V́ bầy Quỷ Đỏ bất nhân bạo tàn.

Nôi Liên Xô đă rữa tan,

Chúng c̣n mê muội lang thang lối cùng.

Lỗi thời tất phải cáo chung,

Dân vùng lên diệt gian hùng lưu manh.

Khắp nơi rực LỬA ĐẤU TRANH,

Quyết thiêu Cộng Đảng tan tành ra tro.

Chung xây nếp sống TỰ DO,

Cùng nhau dựng lại cơ đồ VIỆT NAM.

 

Little Saigon, Quận Orange, Nam California.

Mùa Thu Nhâm Th́n 2012

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

1

setstats1

setstats1

@@@

  -Nguyễn Huy Hùng

 

 

Audio: Tâm tư Tổng Thống Thiệu   25/28

Vẫn mơ về Đà Nẵng

Việt Nam Tôi Đâu Của Nhạc Sĩ Việt Khang 
Vivian Huỳnh

 

QUỐC-SỬ OAI-HÙNG !


Việt-Nam, Quốc-sử oai-hùng
Giống-ṇi Lạc-Việt, vô-cùng vẻ-vang !
Từ khi, sáng-lập Hồng-Bàng
Anh-thư, Tuấn-kiệt toàn trang quật-cường
Thương dân Việt-tộc, tai-ương
Anh-hùng trỗi-dậy, lên đường dấy-binh
Bà Trưng, khởi-nghĩa Mê-Linh
Việt-Vương, Thường-Kiệt thân-chinh trận-tiền
                        &
Đức Trần Hưng-Đạo, Ngô-Quyền
Phùng-Hưng, Nguyễn-Huệ luân-phiên chống Tà
Đại-Hành Hắc-Đế, xông-pha
Quyết-tâm, giữ vững Sơn-hà Việt-Nam...
Cơ Trời ách Nước, lầm-than !
Con thuyền Định-mệnh điêu-tàn, ngả-nghiêng
Thừa cơ, Cộng-phỉ tuyên-truyền
Xâm-lăng Tổ-Quốc, truân-chuyên mọi đàng !
                        &
Lưu-vong, Tỵ-nạn Ngoại-bang
Nhớ về dĩ-văng, hai hàng lệ rơi !
Sơn-hà, Xă-tắc tơi-bời !
Dân-lành mất của tả-tơi, cơ-hàn !
Côn-đồ Cộng-phỉ, tham-tàn
Buôn dân bán Nước, tác-tan bao nhà !
Đồng-bào khắp chốn, xót-xa !
Biểu-t́nh phản-đối Cộng-tà, Bắc-Kinh.&
                                    Xuân-Nương (De: <xuannuongk18b@yahoo.com>)

 

 

 

Lê Hiền Đức: 2.9.1945 2.9.2012:Con dường từ "độc lập" tới nô lệ