Nguyễn Huy Hùng - thơ
                                                     

 

Thơ

NHỮNG D̉NG KƯ ỨC TÙ

 

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

 

 

 

 

 


nh chp tháng 3-1988 ti Saigon, sau 13 năm lao kh trong các tri tp trung ci to ca bo quyn Cng hoà xă hi ch nghiă Vit Nam sau ngày Quc Hn 30-4-1975 trên c 3 min đt nưc.

 

3-THÊ THẢM KIẾP TÙ KHÔNG ÁN

 

VĨNH PHÚ,

MIỀN ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG

T quc Vit Nam dng ti đây,
Nh
ơn Cách mng hóa ra vy.
Xóm làng x
ơ xác, dân nghèo đói,
Đ
ng rung khô cn, thú lt lây.
Ven núi cheo leo Làng Thi
u s,
D
c sông san sát Tri Tù đy.
Quanh năm c
m ci trng khoai sn,
Su
t tháng c̣ng lưng ép mía gy!!!

Tháng 11-1977,
Phân trại K1, Trại Tân Lập, Tỉnh Vĩnh Phú, Bắc Việt Nam.

 

ĐÊM ĐẦU TRONG NHÀ TÙ XHCN

T do thâu gn mt căn nhà,
C
a st ngăn đường chn li ra.
Quanh Láng(*) nh
n nhơ toàn bóng Qy,
Đêm dài l
n vn đc h́nh Ma.

Không gian co c
m sau tường gch,
Không khí bao trùm ch
c thước vuông.
Sàn g
hai tng, người sáu tc.
Theo nhau tha th
n Rp đy bung.

Tù Ng
ười, Tù Rp nm chung ván,
Tranh đ
u ngày đêm chng nhn nhường.
R
p hút máu Người no đ sng,
Ng
ười lo dit Rp nát như tương.

Người, Rp, chung nhau cnh đon trường,
Không cùng lư t
ưởng, hoá không thương.
R
p chuyên hút máu nên Người dit,
Đ
tránh cho đi nc bnh vương!!!

Tháng 11-1977,
Phân trại K1, trại Tân Lập, Tỉnh Vĩnh Phú, Bắc Việt Nam.

(*) Danh từ riêng, Việt Cộng dùng để chỉ dẫy nhà giam tù.


 

ỐC ĐẢO TÂN LẬP

T đây cách tr sơn khê,
Ki
ếp tù không án, ngày v hn xa.
Tr
m luân đâu mt ḿnh Ta,
Trăm ngàn Chi
ến sĩ Cng hoà chu chung.
Bên nhau trong b
ước đường cùng,
Gi
sao khí phách anh hùng không phai.
M
c cho Qu Đ th oai,
K
thây by thú vô loài dương uy.
V
ượng, Suy, Tri đnh có kỳ,
“S
c không, không sc”, c chi nn ḷng ???

Tháng 11-1977,
Phân trại K1, Trại Tân Lập, Tỉnh Vĩnh Phú, Bắc Việt Nam.

 

NỖI L̉NG TÙ KHÔNG ÁN

Hùng Vương Quc T thy không?
Đ
ng bào cùng ging Tiên Rng dit nhau.
V́ không th
n phc Nga Tu,
Không theo Bác Đ
ng làm trâu kéo cy.
Sa c
ơ bt nht vào đây,
N
ếm mùi tàn bo ca by ác gian.
Đ
a đy cc kh cơ hàn,
S
c ṃn lc tn tiêu tan xác phàm.
Ng
ười v́ Chính Nghĩa chu giam,
B
n vô nhân đo lên làm Ch dân.
Giang s
ơn gm vóc tiêu ln,
Nhân tài yêu n
ước, chung thân ngc tù.
Đ́nh, Chùa, Lăng, Mi
ếu, Nhà Th,
Hoang tàn v́ thuy
ết Tam Vô bo tàn.
Nhân dân đói kh
lm than,
B
i by Cng sn ác gian lc la.
N
nào Quc T làm ngơ,
Đ
cho lang sói ḍng H hi dân ???

Mùa Đông 1977,
Phân trại K1, trại Tân Lập, Tỉnh Vĩnh Phú, Bắc Việt Nam.

 

Cách mạng mùa thu 1945,

Cứu Nước hay hại nước?

Vit Nam, sông núi tri mây,
Tr
i bao dâu bin ngày nay vn c̣n.
Nh
ḍng Lc Vit tinh khôn,
Không tham danh l
i cúi lun ngoi bang.
Không v́ quy
n tước cao sang,
D
n đưa dân tc nhp hàng vong nô.
Nh
ư by bán nước h H,
Ph
c tùng Qu Đ Liên Xô n ḍng.
Quên đi g
c gác T Tông,
Ch
y theo o mng Đi đng Tam Vô.
Xoá tan ranh gi
i cơi b,
B
t toàn dân Vit tôn th Mác-Lê.
T
ngày Cách mng Đ v,
Giang s
ơn khói la, dân quê bàng hoàng.
T
thành th đến thôn trang,
Phú, Th
ương, K Sĩ, hoang mang tng hn.
Đ
u tranh giai cp, máu tuôn,
Di
t tr Tư sn, xác chôn đy đng.
Liên minh vô s
n Công-Nông,
Ti
ếm quyn, làm ch nhân ông hi đi.
Ph
i chăng vn nước mt thi,
Khi
ến cho bn Qu đười ươi lng hành ???

Mùa Đông 1978,
Phân trại K1, trại Tân Lập, Tỉnh Vĩnh Phú, Bắc Việt Nam.

 

TÂN LẬP, ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN

Nng hn khô da nt n đng,
M
ưa ngun lũ cun, kh bn nông.
C
m hơi lao đng, lưng ca sn,
Kh
c phc bnh thi, nm lá xông.
Hung hăn, Cai tù hăm h
nt,
H
ng h, Ci to lnh lùng trông.
R
ng hoang đt si, chen vng miá,
Núi tr
c hm vôi, đá cht chng.

Hè 1979,
Phân trại K5, trại Tân Lập.

Tỉnh Vĩnh Phú, Bắc phần Việt Nam.

 

TÙ CẢI TẠO

THI ĐUA LÀM CÁCH MẠNG

Ngày trước Bác(*) làm Cách mng Hng,
Công Nông h
p lc cướp non sông.
Di
t Phong, đ Thc, tr Giai cp,
Chuyên chính ch
y theo mng Đi đng.

Nay Đ
ng li làm Cách mng Xanh,
B
t tù ci to phá đi tranh.
Phát r
ng ban núi trng khoai sn,
Gi
i quyết cho qua nn đói hành !!!

Tết Mậu Ngọ 1978,
Phân trại K5, trại Tân lập, Vĩnh Phú.

Toàn Trại Tân Lập thi đua đầu năm Mậu Ngọ làm Cách mạng Xanh.
(*) Bác Hồ Chí Minh, tay sai của Đảng Cộng sản Quốc tế do Liên Sô lănh đạo

 

CHUYỆN THĂM NUÔI

Gp nhau bn mt tṛn xoe,
Máu d
n tê mt, l nhoè khoé mi.
Ngh
n ngào chng biết nói ǵ,
Không gian trùm ph
mây ch́, gió Đông.
V
ươn tay tính nm tay chng,
Bàn tre ngăn cách, đành trông ng
m ngùi.
Oai phong Cán b
rung đùi,
M
t vênh lên ging nhc li Ni quy.
“L
U” ai vi phm, tc th́,
Ch
ng vào k “NUT”, V v cm thăm.
V
chng đưa mt hiu ngm,
Ng
p ngng hi truyn nhng năm vng nhà.
Truy
n sinh sng tháng ngày qua,
Truy
n con thay đi hc xa, hc gn(*).
Truy
n bè bn, h hàng thân,
Truy
n đi đi mi cn lân thế nào?
Xa xôi bóng gió đ
i trao,
M
p m tiếng lóng xen vào báo tin.
Hi
u ra thi thế đo điên,
V
, Con, ti cc trin miên tháng ngày.
Xót xa nu
t l bó tay,
G
ượng khuyên lao đng hăng say vi người.
T
rày vn dm xa xôi,
G
i quà Bưu kin tiếp bi cũng xong.
C
n luôn can đm vng ḷng,
Gi
ǵn sc kho đi trông ngày v.
H
n thăm mươi phút va k,
Cán hô : “Ra lănh quà, v
khn trương!”
Chia tay ch
ng v luyến thương,
V
i vàng ôm đi gia đường, hôn nhau.
Cán trông h
hng hi mau,
Rơ ṇi C
ng sn, biết đâu… nghĩa t́nh!!!

Mùa Đông 1979,
Phân trại K5, trại Tân lập, Vĩnh Phú.

(*) Hỏi mánh xem có ai vượt biên trốn được ra nước ngoài không?

 

THÔNG CẢM

ĐỒNG MINH PHẢN BỘI

Ta thông cm, v́ chiến lược toàn cu,
B
n “C Hoa” phi dt t́nh cun gói.
Nghe “B
” gi, vn ngonh mt làm ngơ.
B
“Be b”, dit Liên Sô tn gc.
Hai r
n đc, cn loi bt mt con,
Ph
i phân r Nga, Tu, nhm h đc.
Bi
ến thi cơ, nên tc tc thay đ̣n,
Gác l
ương tâm, k bn đường vương ly.
Ta kiên tŕ ch
u đng gia nguy nan,
Âm th
m đi, cnh bin dâu đi dng…

 

QUYẾT BỀN TÂM VỮNG CHÍ

Đng minh phn bi thoát thân,
M
c Ta chu cnh phong trn by lâu.
Gió s
ương mưa nng dăi du,
Th
m thương tiu ty như trân nga già.
Âm th
m đếm tháng ngày qua,
Kiên tâm ch
u đng đ mà đi trông(*).
Qua c
ơn nước lũ hăi hùng,
Mài g
ươm tiếp tc vy vùng đó đây.
Xoá màn đêm gi
a ban ngày,
Cho Giang s
ơn Vit tràn đy t́nh thương.
T
do rc mi no đường,
Nhân quy
n to khp quê hương an b́nh.
C
u xin Quc T hin linh,
Đ
Trăm H thoát cc h́nh Tam Vô.
S
m khôi phc li cơ đ,
Vi
t Nam Dân ch T do Phú cường.

Mùa Xuân 1980,
Phân trại K5, trại Tân Lập, Vĩnh Phú.

(*) Lúc đó các gia đ́nh đến thăm nuôi lén báo cho Tù biết là Hoa Kỳ, Liên Xô, Trung Cộng và các nước trong HCR (Cao ủy Quốc tế Tỵ nạn của Liên Hiệp Quốc) đang họp cùng Chính quyền Cộng sản Hà Nội tại Genève, để vừa thương thuyết vừa áp lực Chính quyền Cộng sản Hà Nội phải thả hết Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà bị bắt giam suốt từ 30-4-1975 chưa được tha ra khỏi các trại tập trung cải tạo trên toàn đất nước Việt Nam, và cho được cùng vợ con đi định cư tại Hoa Kỳ.

 

 

@@@

  -Nguyễn Huy Hùng

 

 

 Audio:

Tâm tư Tổng Thống Thiệu  - chương 18/28


Vẫn mơ về Đà Nẵng

@@