bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

  [Bi Viết - Article]                                                                 

 

 


Quốc Ca - Quốc Kỳ - Quốc Hiệu VNCH (HD kinetic).wmv

 
Tạ Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH

 

***

                    DNG CHA MẸ                   

L Thu vng rng bo Vu Lan,

Nui tiếc Song thn kho l trn.

Sa M, đi lng tu m bng,

Mnh Cha, hong s np lo tan.

m Dương cch bit đy thương nh,

Sinh T lun hi vi nghip oan.

Ci ly Pht Tri mười hướng đ,

Hương Linh siu thot ci Thin An.

 

KNH BẠN B

Kinh cu siu đ khi hương lan,

B kh u m nghip trướng trn.

Sng tm Dương Trn, vui kh ly,

Chết v m Ph, on n tan.

Tri xanh tn t tnh my gi,

Bin biếc chp chn sng gii oan.

Nhm mt, xui tay mng hết n,

Ngm cười, ngưng th hưởng bnh an.

 

                                             

BNG HỒNG TRẮNG

 Hng trng phai tn nhy ho hon,

Vu Lan trm to d u bun.

Rưng rưng l ư tun dn da,

Nghn nghn tim se nhp dp dn.

Nghi M dưỡng sanh mun kiếp nh,

Cng Cha nghim hun vn đi ơn.

Cu Tri đi lượng tha vng Nghip,

Xin Pht t bi cu ri Hn.

 

 

Vu Lan Nhm Thn 2012-08-31, Hemet, Nam California.

KHIẾT CHU NGUYỄN-HUY HNGhttp://visit.geocities.com/visit.gif?&r=http%3A//trachnhiemonline.com/NhungBaiVietCua_Articles/NguyenHuyHung/ListNhungBaiViet_NguyenHuyHung.htm&b=Netscape%205.0%20%28Windows%29&s=933x700&o=Win32&c=24&j=false&v=1.2 setstats1

Cc bi họa của cc thn hữu:

1.- Nữ thi sĩ trẻ tn TM

Dạ, con xin mạo muội mượn vần họa bi KNH BẠN BȔ của cụ

Khiết Chu Nguyễn-Huy Hng v xin knh tặng cc Trưởng thượng 6, 7, 8, 9 chục b như qu C Thầy NMH, NL Ngọc Thy,NTTD, La 9, BXTĐN, NHH, Thomas Trần, ĐQB, NHT, DHNDH, CDM

 

Bất An!

 

Knh tặng C, Thầy một nhnh lan
Cao nin sức lực vẫn đầy trn
Nh tan sng gy th chồng chất
Nước mất gươm cong hận chửa tan
Bạn hữu bung xui phần thắng chết
Đồng minh bn đứt số thua oan
Giờ cn bt thp thay dao, đạn
Chm Chệt bắn Tu chng bất an!

 Tm

2.- Lo Đệ Đỗ Qu Bi

Be Tm hồi ni mẫn tiệp gh !
Thơ lm mau mắn kh m ch
Trường van trận bt ring đường lối
Lm mấy thợ thơ tức lộn mề

H h !

Hng năm cứ đến lễ Vu Lan
Tưởng nhớ song thn thắc thỏm trn :
Sống gửi cha yu sai c vướng ?
Thc về mẹ qu nghiệp chưa tan ?
Ln cha cầu Phật dng hồi hướng
Ra mộ xin trời giải nợ oan .
Sớm được vng sanh nơi c tịnh
Tm hồn , nhục thể  mi khang an


LTĐQB
 

3.- Lo Huynh Trần Dzon Thường

TR CẢ!

Khng g qu ha bằng cnh lan,
Trao tặng với lời chc lực trn;
Ngang dọc thn gi cứ mi khoẻ,
Tung honh tr cả khng hề tan.
Nếu như nay đ v dn nước
Ắt hẳn sau khng bị tiếng oan
Do đ vẫn hng tm mọi cch,
Xoay vần cứu quốc nguy thnh an.

Dzon Thường

Pasadena, 01-9-2012

 

-Nguyễn Huy Hng

 

 


Sch của Đỗ Văn Phc c bn trn Amazon