báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

[Bài Viết - Article]                                                               


Huy
Hùng ngày 7 tháng 10 năm 2012, Hemet California

Web http://colhungnguyen.webs.com/

***

 

THỜI CƠ THUẬN LỢI ĐĂ ĐẾN,

PHẢI CƯƠNG QUYẾT HÀNH ĐỘNG NGAY ĐỪNG BỎ LỠ NỮA.

 

 -Lửa thiêu Cộng sản đang lan tràn trong nước.THUẬN LỢI

-Chúng ta cần hoạt động hỗ trợ đồng bào trong nước quyết liệt hơn.

NGUYỄN-HUY HÙNG 

         Chúng ta những người Việt Quốc Gia Nhân bản yêu nước đă quyết liệt đấu tranh chống Cộng sản Việt Nam (CSVN) từ hơn nửa thế kỷ nay, v́ chúng ta biết rằng chế độ Cộng sản là một h́nh thức Thực dân, Đế quốc, Phong kiến, Quân phiệt mới, một chế độ phi nhân độc tài tàn bạo vô nhân đạo gấp trăm ngàn lần những chế độ cũ. Các lănh tụ Cộng sản gian manh tuyên truyền xảo quyệt đưa ra những mục tiêu lừa bịp để lôi cuốn mọi người đi theo ủng hộ chúng cướp chính quyền như: -Nhân dân làm chủ, -Mọi người có quyền b́nh đẳng, -Lao động theo khả năng hưởng thụ theo nhu cầu, -Không c̣n giai cấp giầu nghèo, cường hào ác bá, người bóc lột người, -Không c̣n tư sản tư hữu, mọi của cải tài sản đều thuộc về nhân dân… nhưng do Nhà nước quản lư…?

            Gương Liên Xô Nga cho chúng ta thấy là, sau khi có được chính quyền trong tay th́ chúng lại dùng phương thức Tập đoàn chuyên chính vô sản độc quyền cai trị đất nước, đàn áp bóc lột sức lao động của toàn dân một cách tàn bạo thâm độc hơn tất cả những Tập đoàn chuyên chính Phong kiến, Thực dân, Quân phiệt mà loài người được biết qua các thời đại phát triển từ sơ khai cho đến nay. Toàn dân trở thành bầy nô lệ tiếp tục lao động khổ cực để phục vụ cho giai cấp lănh đạo mới là Tập đoàn Cộng sản khát máu phi nhân gọi một cách nôm na chính xác là Tập đoàn Tư bản Phong kiến Quân phiệt Đỏ.

            Về chính sách và phương pháp chống Cộng, chúng ta đă được thừa hưởng tất cả những khảo cứu và phương sách được coi là thuận lư và khoa học nhất do các chính trị gia và triết gia Âu Á nổi tiếng biên soạn hướng dẫn. Mă-Lai-Á và Nam-Dương đă thành công trong việc loại trừ hết cộng sản trên đất nước của họ vào những năm cuối Thập niên 1950. Hoa-Kỳ cũng nhờ đó đă thắng cuộc Chiến Tranh Lạnh vào cuối Thập niên 1980 qua đầu Thập niên 1990, làm tan ră hoàn toàn cái nôi thành tŕ cộng sản Liên Xô và Đông Âu, đặt Trung Cộng vào trạng thái ngất ngư phải xét lại đổi mới theo kinh tế thị trường, Cu-Ba ngắc ngoải, và bây giờ Bắc Hàn và Việt Cộng đang đến lượt bước vào thời kỳ khủng hoảng hậu quả của chiến dịch “Diễn biến hoà b́nh” để giẫy chết.

            Sau mốc lịch sử đau thương của đất nước Việt Nam từ ngày Quốc Hận 30-4-1975, một câu hỏi được đặt ra là: Vậy th́ tại sao chúng ta cũng đă từng được Hoa Kỳ viện trợ để chống Cộng sản, nhưng chúng ta lại thất trận phải bỏ nước ra đi lưu vong nơi xứ lạ quê người từ hơn 40 năm nay, để cho hơn 90 triệu đồng bào Việt Nam ở trong nước phải chịu đựng sự bóc lột tàn bạo của bè lũ bạo quyền Việt Cộng c̣n thậm tệ hơn hoàn cảnh của các nông nô thời Phong kiến Thực dân trước kia?

            Nếu can đảm thẳng thắn xét lại những bài học kinh nghiệm đă trải qua, chúng ta phải chân thành mà nhận định rằng: Chúng ta có chính nghiă, không thua Cộng sản về mặt tranh luận lư thuyết, nhưng chúng ta đă thua Cộng sản v́ không phát huy được sáng kiến đem chiến tranh du kích và bạo lực tiêu diệt Cộng sản ngay trong ḷng xă hội Cộng sản như Cộng sản đă thực hiện đối với chúng ta, và cũng v́ chúng ta quá quân tử, xử thế theo Đạo Trời trọng Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín, không xảo quyệt lừa bịp tàn bạo vô nhân bất nghiă như Cộng sản, nên không muốn áp dụng bạo lực một cách bừa băi phi nhân.

Theo thiển kiến th́ những điểm yếu khiến chúng ta tạm thua cuộc chiến máu lửa, có thể quy tại 4 lư do sau:

1.- Một số chính khách lănh đạo chính phủ Hoa Kỳ trước đây giúp chúng ta chống Cộng sản nhưng không muốn chúng ta thắng, v́ lợi ích chiến lược toàn cầu của họ là đang trắc nghiệm phương thức tấn công làm tan ră hàng ngũ đối phương Cộng sản bằng “Diễn biến hoà b́nh” ngay tại trong đất nước Liên Xô, các nước Đông Âu và Trung Cộng trong thời gian cuối Thập niên 1960 sang đầu Thập niên 1970, để tránh nguy cơ làm bộc phát chiến tranh nguyên tử. Do đó mọi sáng kiến tấn công của chúng ta vào hậu phương Cộng sản Bắc Việt, dù hợp lư và cần thiết đối với hoàn cảnh của Việt Nam lúc bấy giờ, đă không được Đồng minh Hoa Kỳ khuyến khích yểm trợ mà c̣n bị gạt bỏ một cách phũ phàng, bằng lư do là họ viện trợ cho chúng ta để tự vệ chứ không phải để chúng ta đi xâm lăng lănh thổ miền Bắc Việt Nam để tiêu diệt Việt Cộng.

2.- Những người lănh đạo và các nhóm trí thức, chính khách của chúng ta không chịu cách mạng bản thân, không thích ứng kịp thời theo tiến triển tâm lư xă hội thời đại nguyên tử, vẫn quá câu nệ vào triết lư cai trị theo nhân bản Khổng Nho, nên trở thành lạc hậu lạc lơng không giải quyết thoả đáng kịp thời những đ̣i hỏi của quảng đại quần chúng, lại không có những quốc sách hữu hiệu hướng dẫn giáo dục, để mọi người sống trong t́nh trạng tự do quá trớn với tinh thần cầu an hưởng thụ, hoặc không dám áp dụng những biện pháp cứng rắn cần thiết đúng mức khi t́nh h́nh đ̣i hỏi, nên đến lúc xẩy ra cảnh rối loạn hiểm nguy th́ không c̣n cơ hội cứu văn ổn định được đành buông xuôi.

3.- Chúng ta dễ tự măn, không chịu tiếp tục khai thác đẩy mạnh thắng lợi đến kết quả cuối cùng, chỉ dồn đối phương vào thế bại nhất thời rồi lơ là không pḥng bị, để chúng có thời gian ổn dịnh củng cố lại thế lực, theo chính sách cố hữu “lùi một bước để tiến lên hai bước” do các quan thầy Cộng sản quốc tế đă truyền dạy cho chúng, để rồi khi đă ổn định xong chúng lại tung ra những đ̣n phép mới, khiến chúng ta bất ngờ rơi vào thế ứng phó thụ động mất đi khí thế tấn công lúc ban đầu.

 4.- Trong khi các nước Đồng minh do Hoa Kỳ lănh đạo đang tiếp tay với Chính phủ Việt Nam Cộng Hoà chống quân Cộng sản Bắc Việt vi phạm Hiệp định đ́nh chiến Genève kư năm 1954 lén lút đưa quân vào quậy phá an ninh tại miền Nam Việt Namtừ năm 1965 phải rút hết quân ra khỏi miền Nam miền Nam Việt Nam, th́ ngược lại Liên Xô Nga và Trung Cộng lại yểm trợ cho tay sai Việt Cộng dồi dào mạnh mẽ hơn về vũ khí đạn dược và cả các đoàn cố vấn cùng những đơn vị kỹ thuật cần thiết để công khai đưa quân chính quy từ miền Bắcxâm nhập vào miền Nambằng đường ṃn Đông Trường Sơn(Đường số 9 và Quốc lộ 14) được Việt Cộng đưa Quân Dân từ miền Bắc vào tu sửa mở rộng, đặt ống dẫn dầu, lập các cứ điểm tiếp liệu, đánh chiếm các trọng điểm Thường Đức và Nông Sơn thuộc các tỉnh Quảng Nam và Quảng Tín và mở thêm đoạn Quốc lộ mới 14B từ cuối năm 1973(khoảng 9 tháng sau khi Hiệp định Paris được kư kết)cho đến đầu năm 1975 th́ hoàn tất,mà không thấy Hoa Kỳ có phản ứngchống đối ǵ cũng như không c̣n tiếp tay cho Quân lực VNCH như trước kia nữa. Thế làchúngbắt đầu di chuyển thêm quân chính quy ồ ạt từ miền Bắc vàotăng cường cho nhóm quân đang hiện diện tại miền Nam để khởi cuộc tấn công toàn diện cho đến ngày chiếm được toàn miền Nam Việt Nam vào 10 giờ sáng 30-4-1975.

(Ghi chú: Theo một đoạn tŕnh bầy trong cuốn sách “ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN” của Tướng Văn Tiến Dũng phát hành năm 1976, th́ việc di chuyển quân theo đường ṃn Hồ Chí Minh Tây Trường Sơn trên đất Lào từ Nghệ Tĩnh vào đến Pleiku phải mất 6 tháng, c̣n nếu tu bổ đường Đông Trường Sơn trên đất Việt Nam từ Đông Hà Quảng Trị đến Lộc Ninh Phước Long Đông Nam Bộ bằng cách nối liền Đường số 9 và Quốc lộ 14 th́ thời gian di chuyển chỉ mất có 1 tháng.)

Hiện nay, các thế lực chính trị kinh tế thế giới đang hoà hợp cùng Hoa Kỳ đẩy mạnh cuộc chiến “Diễn biến hoà b́nh” tại vùng Á Châu Thái-B́nh-Dương để khai thác thu lợi tối đa cho quốc gia dân tộc của họ. Và cũng nhờ thế mà tại Việt nam hiện nay, đồng bào ở trong nước cũng đang dũng cảm lợi dụng thời thế đứng lên đấu tranh chống bạo quyền Việt Cộng để đ̣i quyền sống, đ̣i công bằng xă hội, đ̣i tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng, tư do phát biểu và lập hội … Đây là thời cơ thuận lợi nhất cho chúng ta sát cánh bên nhau thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các chương tŕnh hành động vận động thế giới hỗ trợ cho đồng bào trong nước, vùng lên mạnh mẽ hơn nữa để sớm đạt được thành quả sau cùng là loại trừ hẳn được bạo quyền Việt Cộng và đảng CSVN ra khỏi chính trường Việt Nam, để toàn dân tộc Việt Nam có được cuộc sống ấm no hạnh phúc với mọi quyền căn bản của con người được tôn trọng và bảo vệ b́nh đẳng, mà chúng ta đă dấn thân hành động nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn suốt từ mấy chục năm qua.

Để thực hiện được điều này, chúng ta phải xét lại những hoạt động chính yếu mà chúng ta đă và đang làm xưa nay, để phối hợp đẩy mạnh liên tục hơn nữa là:

1.-Cập nhật hoá và gửi thêm những bằng chứng xác thực cụ thể mới nhất về những hành động vi phạm nhân quyền của bạo quyền Việt Cộng trong mọi hoàn cảnh sinh hoạt xă hội đối với đồng bào Việt Nam ở trong nước đến đại diện các quốc gia thuộc tổ chức Liên Hiệp Quốc, đến các cơ quan Lập pháp của tất cả các nước trên Thế giới, nhằm vận động làm thức tỉnh lương tri nhân đạo của họ để họ áp lực cơ quan Hành pháp của nước họ chấm dứt giao thương cũng như yểm trợ phát triển cho bạo quyền Việt Cộng. Bởi v́ mọi chương tŕnh trợ giúp của quốc tế gửi vào Việt nam cho đến nay, đều bị Tập đoàn bạo quyền Việt Cộng các cấp ăn chặn để làm giầu sống phè phỡn xa hoa và tiếp tục cấu kết với nhau củng cố uy quyền dùng bạo lực đàn áp bóc lột nhân dân, chứ quảng đại quần chúng dân tộc Việt Nam chẳng được tiếp giúp ǵ đáng kể, mà vẫn phải thường xuyên sống lam lũ khổ cực c̣n hơn dưới các thời Phong kiến Thực dân cai trị trước kia. Những hành động nhân đạo không được ban bố đúng nơi hợp với nhu cầu sẽ là tiếp tay với tội ác.

2.- Mỗi đoàn thể tuỳ theo khả năng và phương cách hành động riêng, hăy gia tăng nỗ lực yểm trợ thực tiễn cho đồng bào của chúng ta ở trong nước về mọi phương diện, để họ vững ḷng không chùn bước tiếp tục vùng lên theo dây chuyền tại khắp mọi nơi và trong mọi lănh vực, để dồn bạo quyền Việt Cộng mọi cấp vào thế cùng không chịu đựng nổi phải rút lui giải thể trả lại cho toàn dân tộc Việt quyền tự chủ lựa chọn chế độ chính trị dân chủ thật sự không Cộng sản như mong muốn.

3.- Các đoàn thể đấu tranh nơi hải ngoại đang có những nhóm vệ tinh hoạt động ở trong nước Việt Nam, hăy tăng cường cài thêm người vào hoà đồng hoạt động trong các tổ chức ngoại vi của bạo quyền Việt Cộng, trong các đảng bộ quân đội nhân dân, công an nhân dân, cơ quan hành chánh trung ương và địa phương trong cả nước, để lôi cuốn thúc đẩy các phần tử này tự phát đứng lên sát cánh cùng đồng bào đấu tranh lật đổ bạo quyền, y như các đảng viên Cộng sản và nhân dân các nước trong khối Liên Xô Nga và Đông Âu đă làm vào cuối Thập niên 1980 sang đầu Thập niên 1990 trong thế kỷ 20 vừa qua trên đất nước của họ.

4.- Và đặc biệt, các đoàn thể cũng nên dồn mọi nỗ lực vào cuộc vận động tất cả đồng hương Việt Nam đang sống trên toàn thế giới và quảng đại quần chúng địa phương nơi ḿnh cư ngụ, quyết liệt tẩy chay không tiêu thụ các sản phẩm vật dụng do Việt Cộng xuất khẩu dưới bất cứ nhăn hiệu nào, của Cộng hoà xă hội chủ nghiă Việt Nam hay của các công ty ngoại quốc hợp doanh với Việt Cộng sản xuất. Việc làm này nhằm mục đích cắt nguồn cung cấp ngoại tệ cho Việt Cộng dùng nuôi dưỡng các cơ sở Việt Cộng hoạt động tuyên truyền lừa bịp xảo quyệt nơi hải ngoại để giúp cho chế độ vô nhân của chúng được sinh tồn tiếp tục hại dân bán nước.

 Dĩ nhiên c̣n rất nhiều việc khác nữa cần phải thực hiện, nhưng trên đây chỉ là những đề nghị hành động tối thiểu cấp thiết để chúng ta dồn trọng tâm nỗ lực thực hiện ưu tiên.

Hy vọng kết quả của những việc làm này sẽ là nguồn nhiên liệu thiết yếu hỗ trợ cho lửa thiêng ở trong nước bùng mạnh liên tục quyết liệt rộng khắp trên đất nước Việt Nam, để nhanh chóng đốt cháy Tập đoàn Việt Cộng Mafia Tư bản Thực dân Phong kiến Quân phiệt Đỏ sớm tan thành tro bụi, cho toàn dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách cai trị bạo tàn vô nhân phi nghiă của chúng từ suốt hơn nửa Thế kỷ nay, cũng như tránh cho Dân tộc khỏi bị thuần hoá thành dân thiểu số củatỉnhViệt Nam trong Đại Lục Trung Quốc, mà cuộc Hội nghị bí mật tại Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc năm 1990 với sự hiện của bè lũ lănh đạo Việt Cộng gồm có Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh,phiá Trung Cộng gồm có Giang Trạch Dân,Lư Bằng, Lương Quang Liệt, Diệp Tuyển Ninh, Dương Đắc Chí, Hứa Thế Hữu.... đă thảo luận các thỏa hiệp sát nhập nước Việt Nam vào lănh thổ "Trung Quốc", và bè lũ cầm đầu Bộ Chính Trị Đảng trong hiện tại vẫn đang ngoan ngoăn tiếp tục thực hiện các chỉ thị của quan thầy Đại Hán Trung Cộng để kế hoạch hoàn tất vào năm 2020 như đă dự trù.(Mời xem tài liệu dẫn chúng phụ đính dưới đây).

Cầu xin Ơn Trên, Trời, Phật, và Anh Linh các Anh Hùng Liệt Nữ ḍng giống Tiên Rồng Việt Nam phù trợ cho tất cả chúng ta.

NGUYỄN-HUY HÙNG (K1 Trường VBQGVN) 

Cựu Đại Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà,

Phụ tá Tổng cục trưởng Chiến tranh chính trị kiêm Chủ nhiệm Nhật báo Tiền Tuyến,

Cựu tù nhân chính trị, 13 năm lao động khổ sai trong các trại tập trung cải tạo của Đảng Việt Cộng và bạo quyền Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam từ sau ngày Quốc hận 30-4-1975.

 

H́nh các nhân vật chủ chốt của Việt Nam và Trung Cộng tham dự Hội Nghị Thành Đôtừ chiều ngày 3 tháng 9 năm 1990.Trong h́nh, hàng trước từ trái sang phải:

Lư Bằng, Giang Trạch Dân, Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười, Phạm văn Đồng.

- Thỏa Hiệp ngầm 05-07-2020 là ngày thực hiện đợt 1 sát nhập nước Việt Nam.

 

 

 
2020 Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh tự trị thuộc Trung cộng

 

https://youtu.be/VaWjcBSA-_8

 

- TS KERBY ANDERSON NGUYỄN.

10 giờ sáng ngày 08-04-2013, Thiếu Tướng Hà Thanh Châu, Chính Ủy Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Pḥng (Chủ Nhiệm Tổng Cục là Trung Tướng Nguyễn Đức Lâm) được Luật Sư William Lê hướng dẫn đến Sở Di Trú King County, Seattle, tiểu bang Washington State, nạp đơn "xin tỵ nạn chính trị". 

Sau 2 tuần lễ ông và vợ ông đi thăm 3 người con đang là "du học sinh" ở tiểu bang này.

 

Bốn ngày sau, qua trung gian của 1 "viên chức" cao cấp Hoa Kỳ, ông trao cho chủ bút Tạp Chí Foreign Policy Magazine một tập tài liệu "tối mật", có liên quan đến sự sống c̣n của nước Việt nam, dự trù sẽ đăng tải cuối năm 2013. Tập tài liệu này, do người anh vợ của ông: Thiếu Tướng H.T.T. làm Chính Ủy Tổng Cục 2, dưới thời Tổng Cục Trưởng Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh, chép lại nguyên văn từ cuốn băng nhựa AKAI mang bí số ML887, ghi âm những cuộc họp bí mật của các nhà lănh đạo Việt Nam:

Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh và

- Trung Cộng:

Giang Trạch Dân(sinh năm 1926), Lư Bằng, Lương Quang Liệt, Diệp Tuyển Ninh, Dương Đắc Chí, Hứa Thế Hữu....tại Thành Đô, thảo luận các thỏa hiệp sát nhập nước Việt Nam vào lănh thổ "Trung Quốc".

Chúng tôi (tác giả bài viết này), hiện làm "binh bút" cho tờ Foreign Policy Magazine, nên được phổ biến bằng Việt ngữ, giới hạn trong ṿng thân hữu.

Thật ra, các cam kết "giao nước Việt Nam cho Trung Quốc", đă được "kư" bằng "lời hứa danh dự " của ông Hồ Chí Minh với 2 Đại Tướng Tàu Trần Canh và Vị Quốc Thanh, thay mặt cho Mao Trạch Đông vào năm 1926.

Bốn năm sau, năm 1930, thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Hồ khẳng định một lần nữa với Tổng Lư Chu Ân La: "Việt Nam và Trung Quốc tuy hai mà một. Một dân tộc.Một Nền văn hóa.Một phong tục.Một tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, th́ nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi h́nh thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm, để đền ơn đáp nghĩa...."

Ngày 14-09-1958, ông Hồ chỉ thị Thủ tướng Phạm Văn Đồng kư "công hàm" giao đứt quần đảo Hoàng Sa cho Mao Trạch Đông. Lê Duẩn (tên thật Lê Văn Nhuận: 1907-1986) chết ngày 10-07-1986, ông Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc) lên nắm chức Tổng Bí Thư, tức khắc nối lại bang giao với Trung Quốc bằng 1 câu nói để đời trong lịch sử: "Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng mất nước c̣n hơn mất Đảng".

 

Ngày 10-08-1987, ông Nguyễn Văn Linh (đang mắc bệnh ung thư) bay qua Trùng Khánh gặp Hồ Diệu Bang (1915-1989), Đặng Tiểu B́nh (1904-1992= thọ 92 tuổi) bàn luận về các kế họach cắt đất, cắt biên giới và phát họa rơ ràng hơn 1 chương tŕnh "sát nhập Việt Nam vào lănh thổ Trung Quốc" qua chiến thuật " Hoà B́nh, hữu nghị, chầm chậm, êm ả, kín đáo, không ai có quyền biết đến" với thời gian 60 năm, phân ra làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 20 năm.

GIAI ĐOẠN I : Ngày 15-07-2020 : QUỐC GIA TỰ TRỊ.

GIAI ĐOẠN II : Ngày 05-07-2040 : QUỐC GIA THUỘC TRỊ.

GIAI ĐOẠN III: Ngày 05-07-2060 : Tỉnh lỵ Âu Lạc.

Tỉnh trửơng vẫn là người Việt, đặt dưới quyền lănh đạo của Tổng Đốc Quảng Châu.

Thời gian này, tiếng Việt là ngôn ngữ phụ, tiếng Tàu là ngôn ngữ chính.

 

Một chút lịch sử về "Âu Lạc”: Thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, ông Thục Phán, thủ lănh của bộ tộc Âu Việt, là một trong những bộ tộc của Bách Việt ở về phía Bắc Văn Lang đă cùng Hùng Vương thứ 18 đánh bại cuộc xâm lăng của nhà Tần. Sau khi thắng quân Tần, vua Hùng Vương nhường ngôi cho Thục Phán, sát nhập lănh thổ của người Âu Việt và Lạc Việt vào một, lập nước Âu Lạc, đóng đô ở Cổ Loa, thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội ngày nay. Ông tự xưng là An Dương Vương, Nước Âu Lạc của An Dương Vương bị Triệu Đà thôn tính vào năm 206 trước Tây Lịch”.

QUY CHẾ KHU TỰ TRỊ: Sau đây xin mời quư vị nghe lại cuộn băng nhựa của Tổng Cục 2 Việt nam với lời lẽ bề trên, trịch thượng của người Tàu, ban mệnh lệnh, giáo huấn, dạy dỗ, răn đe cấp lănh đạo Việt Nam phải làm những ǵ suốt 60 năm dài "tịch thu" nước Việt Nam từng bước một: "Âm thầm, Lặng lẽ, Từ từ như tằm ăn dâu. Khéo như dệt lụa Hàng Châu. Êm như thảm nhung Thẩm Quyến...theo thể thức "diến tiến hoà b́nh".

Làm cách nào để cho người Việt Nam và dư luận quốc tế nh́n nhận rằng, người Tàu không "cướp nước Việt" mà chính người Việt Nam tự ḿnh "dâng nước" và tự ư đồng hóa vào dân tộc Trung Hoa.

Tại Thành Đô, Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh xin xỏ Đặng Tiểu B́nh:   "Nhờ Trung Quốc mà Đảng Cộng Sản Việt Nam mới nắm được chính quyền, mới thắng đế quốc Pháp , đế quốc Mỹ, diệt được bọn tư bản phản động. Công ơn Trung Quốc to lắm, bốn biển gộp lại cũng không bằng. Do thế, nhà nước Việt Nam đề nghị Trung Quốc xóa bỏ các hiểu lầm, các bất đồng đă qua. Phía Việt nam sẽ làm hết sức ḿnh để vun bồi t́nh hữu nghị lâu đời vốn sẵn có giữa hai đảng do Mao Chủ Tịch và Hồ Chí Minh dày công xây dựng trong qua khứ. Việt Nam sẽ tuân thủ đề nghị của Trung Quốc là cho Việt Nam được hưởng "quy chế khu tự trị trực thuộc chính quyền trung ương Bắc Kinh" như Trung Quốc đă từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, Quảng Tây...Để kịp chuẩn bị tâm lư nhân dân và giải quyết các bước cần thiết cho việc gia nhập vào đại gia đ́nh dân tộc Trung Quốc, xin cho thời hạn chuyển tiếp sát nhập là 60 năm: 1990-2020; 2020-2040; 2040-2060.

 

 

 

-Nguyễn Huy Hùng

 

 

 

 

 

PHIÊN T̉A LONG AN

(Thân mến gởi về  Đồng Bào Việt Nam mọi giới, mọi lứa tuổi - nhất là Tuổi Trẻ. Riêng cho đảng tà quyền Việt cộng)

 

 

Năm Mười Ba, tháng Năm, ngày Mười Sáu

Thêm một vết nhơ trên mặt ác quyền !

Cộng sản Việt Nam diệt người tranh đấu

Đuổi cộng Tàu, đ̣i rừng đảo ranh biên

 

Kẻ bán nước xử tù người giữ nước

Hỏi phiên ṭa nào nghịch lư thế không ?

Đảng Việt cộng đớn hèn nhưng bạo ngược

Đă dâng Tàu cơ nghiệp của Cha Ông ...

 

Nên kết tội những người con tổ quốc

Khi họ hiên ngang dũng cảm chống Tàu

V́ sợ lộ tội tày trời: BÁN NƯỚC

Tội xô giống ṇi xuống đáy vực sâu !

 

Phản tổ quốc và tôn thờ Tàu cộng

Dâng Chệt núi sông, đàn áp dân nhà

Đảng, chính đảng, kẻ tội đồ dân tộc

Làm mất chủ quyền, danh dự nước ta !

 

Năm Mười Ba, tháng Năm, ngày Mười Sáu

Ngày nước Việt Nam rơ mặt tà quyền

Ngày Đinh Nguyên Kha giữa ṭa, chiến đấu

Ngày vung kiếm thần của Nguyễn Phương Uyên

 

Đừng nghĩ Long An: phiên ṭa tỉnh lẻ

Và cấm người là người sẽ mù tin

Hăy nhớ năm châu đang cùng tuổi trẻ

Và công bằng, thế giới đă trong tim

 

Phiên ṭa Long An là ṿng nguyệt quế

Là hào quang cho Lớp Trẻ Anh Hùng

Cho Việt Nam rạng ngời trong bốn bể

Cho cờ Vàng rực rỡ khắp non sông

 

V́ bản án đă là tờ tự thú

Của bọn tội đồ bán nước giết dân

Chính bản án là những ng̣i nguyên tử

Sẽ nổ tung chôn chế độ vô thần !

 

  -Ngô Minh Hằng (thơ)
 

 

 

  


 

 

***