báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Nguyễn Huy Hùng                                   

 


 Khiết Châu Nguyễn Huy Hùng  ngày 7 tháng 10 năm 2012, Hemet California

Web http://colhungnguyen.webs.com/

***

PHÚC TR̀NH THÀNH QU ĐI HI KH LN TH 12.

(tháng 1 năm 2016 là tháng Chp năm con Dê t Mùi)

 

Đại hội MƯỜI HAI kết thúc rồi,
Tổng B́nh (2), Tổng Trọng (3) hả hê vui.
Thầy tṛ hiệp lực chuyên quyền tiếp,
Biến cải dân Nam thành Hán cùi (4).
Nữ giới đời đời thê thiếp Chệt (5).
Nam nhân kiếp kiếp làm bầy tôi.
Trời cao có thấu cho ḍng Việt,
Chẳng lẽ Rồng Tiên đă hết thời.

Little Saigon Nam California, Ngày 23 thángChp nămtMùi.

Tha lnh ca Táo quân X Chim Đi Bàng.

KHIT CHÂU NGUYN-HUY HÙNG.

 

(1) H́nh nh BN(4)tên ti đ hi dân tc Vit: Tng bíthư Nguyn Phú Trng, Ch tch nước Đi tướng Trn Đi Quang, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc, Ch tch Quc hi Nguyn th Kim Ngân.

(2) Tng bí thư Trung Cng Tp Cn B́nh.

(3) Tng bí thư VitCng Nguyn Phú Trng.

(4) Thi hành quyết đnh ca Hi ngh Thành Đô 1990, Lănh t VitCông xin cho nước Vit sát nhp vào nước TrungCng, được lănh t TrungCng chp thun cho th chin trong ṿng 60 năm theo 3 giai đon. GĐI ngày 15-7-2020:  Quc gia T tr. GĐII  ngày 5-7-2040: Quc gia Thuc tr. GĐIII ngày 5-7-2060: Tnh l Âu Lc.

(5) Cht là tiếng long khinh mit dung đ gi người TrungHoa.

 

 ***

Lănh đạo ĐCSVN kư kết Mật Ước Thành Đô với ĐCSTQ vào năm

 

 

Lănh đạo ĐCSVN kư kết Mật Ước Thành Đô với ĐCSTQ vào năm

Mời xem các bài

Thomas A. Bass: Những tên thô bỉ cai trị Việt Nam không thử nghiệm với Dân chủ. Nh́n có vẻ như loại tư bản hoang dă nhưng cốt lơi là một nhà nước công an trị. (nguyên bản: Báo Foreign Policy  Vũ Thạch chuyển ngữ)

Người Quan Sát: Tướng Công an lên làm Chủ tịch nước, Việt Nam CS sẽ trở thành nhà nước công an trị. - Trên mạng xă hội, rất nhiều người ta thán về việc ông Trần Đại Quang trở thành Chủ tịch nước. Nhiều người lo lắng sẽ có thêm nhiều những nạn nhân mới do bàn tay công an gây ra

 

-Nguyễn Huy Hùng

 

 

QUỐC-SỬ OAI-HÙNG !


Việt-Nam, Quốc-sử oai-hùng
Giống-ṇi Lạc-Việt, vô-cùng vẻ-vang !
Từ khi, sáng-lập Hồng-Bàng
Anh-thư, Tuấn-kiệt toàn trang quật-cường
Thương dân Việt-tộc, tai-ương
Anh-hùng trỗi-dậy, lên đường dấy-binh
Bà Trưng, khởi-nghĩa Mê-Linh
Việt-Vương, Thường-Kiệt thân-chinh trận-tiền
                        &
Đức Trần Hưng-Đạo, Ngô-Quyền
Phùng-Hưng, Nguyễn-Huệ luân-phiên chống Tà
Đại-Hành Hắc-Đế, xông-pha
Quyết-tâm, giữ vững Sơn-hà Việt-Nam...
Cơ Trời ách Nước, lầm-than !
Con thuyền Định-mệnh điêu-tàn, ngả-nghiêng
Thừa cơ, Cộng-phỉ tuyên-truyền
Xâm-lăng Tổ-Quốc, truân-chuyên mọi đàng !
                        &
Lưu-vong, Tỵ-nạn Ngoại-bang
Nhớ về dĩ-văng, hai hàng lệ rơi !
Sơn-hà, Xă-tắc tơi-bời !
Dân-lành mất của tả-tơi, cơ-hàn !
Côn-đồ Cộng-phỉ, tham-tàn
Buôn dân bán Nước, tác-tan bao nhà !
Đồng-bào khắp chốn, xót-xa !
Biểu-t́nh phản-đối Cộng-tà, Bắc-Kinh.&
                 Xuân-Nương (De: <xuannuongk18b@yahoo.com>)

 

@@@