[Bài Viết - Article]                                          
                                                                       

ảnh NgayQuanLucVNCH

 

Thơ xướng ha

TÂM T̀NH HUYNH ĐỆ CHI BINH

 

http://dailyviet.com/Truyentin/photo/gentonthatxung2.jpg

Cựu Thiếu Tưóng Tôn Thất Xng     Cu Đi Tá Nguyn-Huy Hùng

nh chp 12-2-2006, Montreal, Canada.nh chp 2008 ti Hemet, Nam California.

 

***


 

Bài xướng ca Tôn Tht Xng

NH BN

Cho tôi mt tách cà phê đen

Ung đ thâu đêm nh bn hin

Tính s xem đi c̣n my đa

My thng khn nn, my thng điên

 

My thng ci to ra min Bc

Dăi nng dm mưa chẳng hn v

Hn núi Hoàng Liên mây xám ngt

Nam Hà cm c mưa lê thê

 

My thng b đày ra biên i

Xương bỏ đu non, xác cui đi

Mt phút sa cơ ngh́n năm hận

C lai chinh chiến k nhân hi (l)

 

My thng vong quc vượt trùng dương

Vn dm xa vi bit c hương

Gươm báu chín tầng mài dưới nguyt

Tóc xanh du dăi nng pha sương

 

Đêm nay ung cn tách cà phê

Đ nh quê hương, nhớ bn bè

C̣n sng ngày nào c̣n chiến đu

C̣n đem thân thế hn mai v.

 

TÔN TẤT XNG.

Montréal, 01-01-2004

(1) từ xưa tới nay, my ai đi ra trn mà có dp quay tr về.

 

 

Bài ha ca Nguyn-Huy Hùng

LÀM SAO QUÊN!

 

Muôn đi nh măi tháng tư đen,

“Cách mng” hung hăng dit sĩ hin.

Nón ci, tá bèo, giăng khp li,

Giết người cướp ca, mt by điên.

 

La già di tr ri phương Bắc,

“Gii phóng” min Nam chết chng v.

Chinh chiến mt mù tri xám ngt,

Oan khiên tang tóc đt thm thê.

 

Oan hn vt vưởng đy quan i,

Máu nhum hng sông, xác đp đi.

S sách ngàn năm ghi quc hn,

Dân gian nh măi ha liên hi.

 

Tung hoành qu phá lon âm dương,

Bao người oan thác chng khói hương.

T khí chp chn vương bóng nguyệt,

Nước non m đm mt mù sương.

 

Cướp được quyn ri sng ph phê,

“Tam vô chuyên chính” kết thành bè.

San bng giai cp gieo thù hn,

Ci to rng hoang chn li v.

 

KHIẾT CHÂU NGUYN-HUY HÙNG

California, Hoa Kỳ, 20-10-2006.

 

 

Bài xướng ca Tôn Tht Xng

NHN  NH

Mai có ai v nước Vit không !

Cho tôi gi tng đóa hoa hng

Cài lên mái tóc người em gái

Nhn h đôi li tôi nh mong .

 

Hi tưởng mt chiu khăn gói đi

Không người đưa tiễn bước chia ly

Mưa buồn ph Huế rơi như lệ

Khóc vi Hương giang hận nhng ǵ! (l)

 

T đy lưu vong tận x người

Thăng trm vinh nhc c nhân ơi!

Bng nghe tiếng hát bên sông gi

Sao khách cha v thôn Vĩ chơi! (2)

 

Tiếng hát trong như nước ngc tuyn

Cao như thông Ngự..lănh cung tiên (3)

Bun như liễu Tnh...h than th (4)

Thiên-M mây ngng, trăng đng yên (5)

 

Tôi vi dng chân đ lng nghe

Rưng rưng mắt l nh hương quê

Yêu ai không biết, ḷng như đă

Hn vi Nam đô mt sm v (6)

 

Tiếng hát bên sông c vng hoài

Mà hn vong quc măi khôn nguôi

Xót thương đất nước c̣n nghiêng nga

Dân tc chưa vơi nỗi ngm ngùi .

 

Tôi mun van em năm tháng đi

Bin h ngăn cách có xa xôi

Chí trai sm nguyn cùng sông núi

Gánh vác sơn hà ai với tôi!

 

Tôn Thất Xng, MộngLệAn 2004

(l) Hương giang = sông Hương ở cố đô Huế

(2) thôn Vĩ = thôn làng Vĩ-Dạ

(3) thông Ngự = thông núi Ngự-B́nh

(4) Tịnh h = hồ Tịnh-Tâm trong thành nội

(5) Thiên-Mụ = chùa Thiên-Mụ

(6) Nam dô = kinh đô miền Nam = Ság̣n

***

Bài ha ca Nguyn-Huy Hùng

CH MONG

Ngàn dm xa quê ai biết không?

T khi đt Vit ngp c hng.

Tr già ln đn trai như gái,

Sng cnh đa đy hết ước mong.

 

Tht thế xa cơ phải bước đi,

Có đâu ai mun cnh chia ly.

Sơn hà xă tắc vương vương lệ,

Nut hn nh́n nhau biết nói ǵ!

 

B kh long đong mt kiếp người,

Nào ai chia x bn đường ơi!

T́nh thương vắng bóng con tim gi,

Qu Đ bo hành như giỡn chơi!

 

Đt nước ch́m trong cnh ngc tuyn,

Dương trần ln ln qu và tiên.

Xă hi bon chen tng hơi thở,

Gi điếc gi câm cũng chng yên.

 

Thế gii ta bà ai có nghe,

Oán than rên siết khp đng quê.

Sói lang hăm hi dân chưa đă,

C̣n rước Tu sang, triu Bác v.

 

Cu khn cao xanh chng đoái hoài,

Hn thù chng cht lúc nào nguôi.

Bao gi đo đc thôi nghiêng nga,

Dt cnh oan khiên hết ngm ngùi.

 

My chc năm ri kiên nhn đi,

Nhân tài tiêu dit bn tht xôi.

Đng tâm hip lc bi sông núi,

Gii phóng lên đường s có tôi.

 

Khiết Châu Nguyn-Huy Hùng

Little Saigon, Nam California 2004

 

Bài Xướng ca Tôn Tht Xng

KHÔNG

Hoa bun, hoa không nói

Có nói cũng bng không

Tôi bun, tôi không hi

Có hi cũng như không

Vô thường sc bt d không (1)

Có không, không có cũng ngn y thôi

 

Tôn Thất Xứng

Kỷ Kỷ niệm ngày hp Văn Lâm Xă

Brossard, Canada 29-08-1999

Cảm tác được gii nht thi Thơ

và được tng bc tranh Hoa Sen

Kinh Bát Nhă

 

 

Bài ha 1 ca Trn Dzoăn Thường

CÓ – KHÔNG

 

Có hoa không mun nói (1)

Không nói có làm không.

Có bun cũng không hi,

Có hi cũng bng không.

Cơi đi vn s có-không,

Có-Không-Kkhông-Có liên hi đó thôi.

 

Nguyên Thiện Trn Doăn Thường

Pasadena, TX. 15-10-2006

(1) Người đp ít lời

 

http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/09/28_DOOL_TT_120911_HT21_21.jpg

 

Bài ha 2 ca Nguyn-Huy Hùng

BIT… KHÔNG…

 

Gp thi mà không nói,

Biết lm cũng như không.

Chưa tường mà không hi,

Hc măi cũng như không.

Mnh tri, ai biết, ai không?

Biết hay không biết, cũng đành phn thôi!!!

 

Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng

California, 15-10-2006

 

Bài ha 3 ca Trn Dzoăn Thường

BIT  NÓI

 

Biết thế nên không nói,

Biết nói cũng bng không.

Nói biết nên không hi.

Tùy cơ, biết nói không.

Biết mnh tri: y nói không!

Ăn không nói có riêng ḿnh biết thôi.

 

Nguyên Thiện Trn Doăn Thường.

Pasadena, TX 16-10-2006

alt

Khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi v́ cuộc sống, hăy mỉm cười để cảm nhận t́nh yêu mới sẽ lại đến với ḿnh. Bạn sẽ không thể đón nhận t́nh yêu cuộc sống khi trong ḷng bạn ngập tràn trong thù hận hay đớn đau. Và một nụ cười sẽ xoá đi tất cả…

 

Bài xướng ca Tôn Tht Xng

ƯỚC MƠ

 

Ngm ngùi khóc nước viết li thơ

Gi đến đng bào đôi ước mơ:

Tám chc triu dân Nam ái quc

Thái b́nh thnh tr như xa xưa.

 

Cùng nhau tái dng đo cương thường

Nam Bc chung lưng chống bo cường

Chng cng ph đc tài, đng tr

Buôn dân nô l, bán quê hương.

 

Đi người ai có chết hai ln!

Ai được mang tin xung cơi âm

Ch phng nem công ri cũng hết

Giàu nghèo lúc chết cũng tay không.

 

Có chăng c̣n li tiếng tham ô

Lăng tm không hơn một nm m

Xe nga nghênh ngang thêm xu h

Đi người gic mng có chi mô.

 

Sao c̣n chưa ngộ có như không!

Mà măi li danh vướng c tṛng

Dâng đt cho Tu Mao cng đ

Đau ḷng tiên t, ti non sông.

 

Sao c̣n mnh hiếp dân hoài!

Sao chng v́ dân xây mng đi

Tay nm tay nhau vùng đng dy

Đui đu Dũng, Mnh, Triết vô tài./.

 

Tôn Thât Xứng. Montréal, 20-04-2007

 

http://www.chinhviet.net/07ThoVan/2011_07TV/Hinh1107TV/0401.jpg

Bài ha ca Nguyn-Huy Hùng

HÀNH ĐNG

 

Nước Nam hùng vĩ cnh nên thơ,

Ḍng ging Tiên Rng sng mng mơ.

Thnh tr thanh b́nh vui tiếng quc,

Danh lng Lc Vit t ngàn xưa.

 

Bng dưng xuất hin Qu vô thường,

Mù quáng chy theo lũ bo cường.

Áp đt Tam Vô(*) chuyên chính tr,

Cương thường đo ln lon quê hương.

 

Luân thường đo lư xp suy ln,

Lang Sói bo hành đt Phúc Âm.

Hoang dă lut rng giăng khp cơi,

Toàn dân cùng cc vi Ba Không(*).

 

Oai phong t đc lũ tham ô,

Mượn tiếng H lang dưới đáy m,

Diu vơ giương oai nanh vuốt h,

Đa đy ṇi ging, ming Nam Mô.

 

Dân hùng Vit Tc thy hay không?

Chng l ngi yên chu c tṛng.

Dũng cm vùng lên dit Qu Đ,

Cùng nhau bi đp li non sông.

 

Ti chi nhn nhc chu đau hoài!

Đ bn sài lang măi hi đi.

Đng lot bên nhau cùng đng dy,

Dp tan bè lũ hm vô tài.

 

Khiết Châu Nguyn-Huy Hùng

Nam California, 22-4-2007.

(*)Vô gia đ́nh, Vô Tổ quốc, Vô Tín ngưỡng.

 

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/NgoMinhHang-tho/VN-141023-NgoMinhHang-BanTruongCa.6.jpg

Bài xướng ca Tôn Tht Xng

BT  KHUT

 

Xưa tuổi tr cm gươm diệt cng ,

Nay v già bút tng kh H ,

Trước sau nguyn vi Nam đô ,

Tut gươm múa bút chống nô l Tu .

 

Xót sông núi bin dâu đi ha ,

Hn cng H đày đa dân lành ,

Bày tṛ giai cp đu tranh ,

Tha sai Mao, Mác ô danh Lc Hng .*

 

"c mượn hn" H, Đng xo trá ,*

Chiếm min Nam cướp phá lng hành ,

Tri giam giây km rào quanh ,

Mưọn tên ci to ngy danh tù đày .

 

H bán nước phân thây trăm mnh ,

H buôn dân ti đánh ba đi ,

Ti đ bán nước buôn người ,

Tru di chín h như thời thnh Lê *

 

Nguyn v́ nước ta th ra nhc ,

Khoác chinh y t lúc c̣n thơ ,

Bao năm chinh chiến đâu ng ,

Đng Minh phn bi cuc c nát tan  .

 

Du binh lưả tm tàn chưa tắt ,

Chng cng H bt khut ngh́n thu ,

Dưới trăng mài kiếm dit thù ,

Đi ngày khi nghĩa phc thù cu dân./.

 

Tôn  Thất Xng. Montréal, 10-03-2007

*Thừa sai = k đóng vai tṛ như Hồ chí Minh thi hành lệnh ông ch Tầu (Mao) và Nga (Staline)

*c mượn hn = b ng̣ai th́ cộng sn H, Đồng cho là người Vit nhưng bề trong thực cht là theo Tu (Hán) nhm chc hin mưu đồ bành trướng lănh th Trung Hoa ,và Đệ tam Quốc Tế Cộng Sản

*Tru di cửu tc = Giết 9 h.Năm 1473, vua Lê nói : Người nào dám đem mt thước sông, mt tc đt ca Thái T làm mồi cho gic th́ b giết chín h .

 

Bài ha ca

Khiết Châu Nguyn-Huy Hùng

QUYT TÂM

 

Đă rơ mt gian manh Vit Cng,

Hăy vùng lên táng tng gic H.

Xóm làng hip lc Thành đô,

Ra tay dit bn vong nô ly Tu.

 

Cu Dân tc thoát cơn thảm ha,

Quyết cùng nhau biến đa thành lành.

Kh tr giai cp đu tranh,

Dp tan Qu Đ tiếm danh Lc Hng.

 

Đ dit lũ Cng nô man trá,

Dng Trí Nhân bc phá tiến hành.

Giúp Dân vượt khi khúc quanh,

Cương thường tái to chính danh nghiă đy.

 

Đp cho Cng Qu thành trăm mnh,

Dit lũ gian manh đánh hi đi.

Trit H ly nhp xác người,

Hết đường múa mép như thời Mác Lê.

 

Sáu chc năm ri Dân kh nhc,

V́ tin H bp lúc ngây thơ.

Tưởng rng v́ nước… đâu ng!

Dn thân nhp cuc thí c… xác tan!

 

Dù cuc chiến hôi tanh đă tt,

Dù H già đă khut theo thu.

Nước non càng đm hn thù,

Nên Ta phi quyết dit thù cu Dân.

 

Khiết Châu Nguyn-Huy Hùng

Nam California, 17-3-2007.

kỷ niệm sinh nht, Saint Patrick’s Day

 ***

 

Bài xướng ca Tôn Tht Xng

ANH ĐI

 

Cui tháng tư đen cộng sn v

Đô thành ngùi ngm, mưa lê thê

Gió khua cành lá me vàng rng

Ph vng khách du hn năo n.

 

Ngày y sao mà lm đng cay

Thuyn anh vượt bin khut tri tây

Em c̣n măi đng đu sông ngóng

Nước vn xuôi ḍng, mây trng bay.

 

Xuân, H qua ri, Thu li Thu

Anh nuôi chí ln dit tan thù

Chân tri góc bin anh nào nh

Cái thu ban đu như mộng du.

 

Thiên h xôn xao đi đi đi

Sàig̣n quê m kh, than ôi!

Dép râu nón ci nhiu hơn bọ

Vườn cũ hoa tàn lá t tơi.

 

Mt lũ cng H chng biết ai!

Riêng em cô qunh tháng năm dài

Sut ngày xuôi ngược lo cơm áo

Tâm s vơi đầy nói vi ai!

 

Chng l quê ḿnh măi thế ru!

Cng H vô đo vn tham, ngu

Nam Quan, hi đo dâng Tu đ

L đm sơn hà vạn c thu./.

 

Tôn Thất Xng.

Montreal, năm Đinh Hợi

Tháng tư năm 2007.

 

Bài ha ca Nguyn-Huy Hùng

TA S V!

 

Vn hn phi đi, Ta s v!

V́ đi tm gác chuyn phu thê.

Thăng trm ln đn nơi quê lạ,

N nước chng vai trĩu nng n.

 

Biết rơ dân lành chu đng cay,

Đêm ngày bươn bả chy Đông Tây.

Tp trung thn dược mong v sm,

Năm tháng thay mùa như gió bay.

 

Mi đ lá vàng báo tiết Thu,

Ḷng thêm sôi sc hn quân thù.

T́nh nhà n nước luôn ghi nh,

Đang sa son v dt vin du.

 

Qu Đ gây bao cnh hi đi,

Nhà tan ca mt như mây trôi.

Nhiu nhương xă hội toàn sâu b,

Đng y sang giu, dân t tơi.

 

Vit Cng bo tàn chng ging ai,

Thân nhân, đng chí, hi nhau dài.

Bn đi cũng loi như thay áo,

Khát máu vô loài đâu biết ai!

 

Hoà b́nh chiến thut biến êm ru(*),

Trit loi ln hi bn Cng ngu.

Đt Vit không c̣n by Qy Đ,

Thanh b́nh hnh phúc to thiên thu.

 

Khiết Châu Nguyn-Huy Hùng

Nam California, năm Đinh Hợi

Ngày 24 tháng 4 năm 2007.

(*)Sách lược DIN BIN HOÀ B̀NH được thc hin  by lâu nay, Vit Cng rt s nên đang t́m mọi cách chng đ.

 

-Nguyễn Huy Hùng