báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

[Bài Viết - Article]                                                                           

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

***

 

 


Huy
Hùng ngày 7 tháng 10 năm 2012, Hemet California

Web http://colhungnguyen.webs.com/

 

Đặc San Hướng Đạo Quân Đội 1974

***


 

Khiết Châu Nguyễn Huy Hùng:


ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU


Đặc San Hướng Đạo Quân Đội 1974 

Mục đích của cuốn Đặc san Hướng Đạo Quân Đội 1974, do Tổng cục Chiến tranh Chính trị thuộc Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà (phát hành 10 ngàn cuốn) là để giới thiệu với nhân dân toàn Thế giới biết rằng, ngoài nhiệm vụ chính của người Chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà là chiến đấu chống làn sóng xâm lăng của Cộng sản vào đất nước Việt Nam, để bảo vệ cuộc sống an b́nh Dân chủ Tự do Hạnh phúc cho đồng bào Việt Nam đoàn kết phát triển xây dựng đất nước phồn vinh và bền vững, người Chiến sĩ QLVNCH c̣n phụ trách cả trách nhiệm tôi luyện gầy dựng tinh thần dấn thân hy sinh bất vụ lợi cho các thế hệ con cháu của ḿnh phát triển về cả 3 mặt TRÍ, ĐỨC, và THỂ LỰC tốt, để làm vốn cho sau này ứng dụng khi đến tuổi vào đời thay thế ông cha của ḿnh tiếp tục làm tốt nhiệm vụ cần yếu của Người Công dân trong một nước Độc lập Tự do Dân chủ và tôn trọng Nhân quyền, bảo vệ xây dựng phát triển đất nước ngày một toàn mỹ hơn.


Sau hơn 30 năm lưu vong tỵ nạn Cộng sản nơi hải ngoại, t́nh cờ trong cuộc sinh hoạt họp mặt Xuân Mậu Tư 2008 tại Khu Little Saigon Nam California Hoa Kỳ với Hội Ái hữu Truyền Tin QLVNCH, Tôi được một chiến hữu cho biêt là bên Tokyo Nhật Bản đang bán đấu giá cuốn Đặc San Hướng Đạo Quân Đội 1974, Tôi liền nhờ liên lạc mua giúp với bất cứ giá nào để giữ làm kỷ niệm. Một tháng sau Tôi nhận được cuốn Đặc san cũ kỹ quư giá này (mặc dù tập san đă bị xé mất 8 trang giữa ghi những điều tổng hợp Diễn tiến phát triển từ ngày thành lập 1969 cho đến 1974, cùng những h́nh ảnh các Ân nhân với các trại Họp Bạn đă được tổ chức tại 4 Vùng Chiến Thuật dưới sự chủ toạ của các Vị Tướng Tư lệnh Vùng, và Biểu đồ Phát triển đến 1974) với giá tiền phải trả là $200.US. 
Tôi đă nhờ chiến hữu Truyền Tin Nguyễn văn Xê chụp ảnh toàn bộ cuốn Đặc San và làm thành một slide show đưa lên trang Web của Hội Ái hữu Truyền QLVNCH cho mọi người trên thế giới đều có thể vào xem. http://truyentinqlvnch.webs.com/
Sau đó Tôi gửi tặng cho Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân Và Việt Nam Công Hoà tại San Jose Bắc California lưu giữ trong Thư Viện cho khách thập phương cùng chia sẻ. Bảo tàng viện này do Đai tá Vủ văn Lộc nguyên thuộc ngành Tiếp Vận QLVNCH thành lập quản trị điều hành từ mấy chục năm nay với tư cách là Giám Đốc IRCC, DÂN SINH MEDIA và Viện Bảo Tàng.


Cuốn Đặc san mua được đă bị người ta xé mất 4 tờ (8 trang) nơi giữa cuốn sách. Dưới đây là h́nh chụp từng trang c̣n lại của cuốn Đặc San HĐQĐ 1974 Tôi đă mua được để giữ làm kỷ niệm riêng cho gia đ́nh. Mời Qúy Vị xem cho biết kỷ vật qúy hiếm này./.

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG


(cựu Đại Tá Phụ Tá Tổng cục trưởng Chiến tranh Chính trị đặc trách công tác Thiếu nhi Quân đội kiêm Chủ nhiệm Nhật báo Tiền Tuyến của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà trước ngày Quốc hận 30-4-1975.)

 

http://tvbqgvn.org/01web/NGUYENHUYHUNG.JPG

 


Sau đây là 28 ảnh chụp các trang trong cuốn Đặc San Hướng Đạo Quân Đội 1974. 

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image002.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image003.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image004.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image005.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image007.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image008.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image009.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image010.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image011.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image012.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image013.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image014.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image015.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image016.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image017.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image018.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image019.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image020.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image021.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image022.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image023.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image024.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image025.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image026.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image027.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image028.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image029.jpg

http://tvbqgvn.org/01web/baimoi/dacsan/image030.jpg


-Nguyễn Huy Hùng