Nguyễn Huy Hùng                                   

 

 

TUI GIÀ VI NI BUN MÙA THU.

 

Đêm ngày khắc khoải chẳng sao nguôi,
Việt Cộng gian manh hại giống ṇi.
Tàn bạo bất nhân y giặc Hán,
Tham lam vô sỉ hệt đười ươi.
Dân lành lận đận trong nghèo đói,
Cán bộ sang giầu sống thảnh thơi.
Cách Mạng Mùa Thu là thế đó,
Bao giờ dứt nạn, hỡi ông Trời!!!

 

California, Hoa Kỳ, Mùa Thu Quư Tỵ 2013,
KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG.

 

CÁCH MẠNG MÙA THU 1945

 

Cách mạng Bốn Lăm (1945) tạo đổi đời,
Cương thường đảo lộn khắp nơi nơi.
Cha Con Ông Cháu thành đồng chí,
Già Trẻ Thầy Tṛ chung thứ ngôi.
Thế giới đại đồng, không Tổ quốc,
Công Nông chuyên chính, chẳng t́nh người.
Chiến tranh Quốc Cộng tràn oan nghiệt,
Cộng đảng tàn hung hại giống ṇi. 

Ngă Tư Vọng, Bạch Mai, Hà Nội,
Tết Trung Thu Canh Dậu 1947.
MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG
Lúc dó tác giả là thư kư của Đại đội 4 Vệ binh Bắc Kỳ đồn trú tại Ngă Tư Vọng, Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

 

 

 ...
 -Nguyễn Huy Hùng
[Những chuyện sau 30-4-75 không thế nào quên được]

 

 

QUỐC-SỬ OAI-HÙNG !

Việt-Nam, Quốc-sử oai-hùng
Giống-ṇi Lạc-Việt, vô-cùng vẻ-vang !
Từ khi, sáng-lập Hồng-Bàng
Anh-thư, Tuấn-kiệt toàn trang quật-cường
Thương dân Việt-tộc, tai-ương
Anh-hùng trỗi-dậy, lên đường dấy-binh
Bà Trưng, khởi-nghĩa Mê-Linh
Việt-Vương, Thường-Kiệt thân-chinh trận-tiền
                        &
Đức Trần Hưng-Đạo, Ngô-Quyền
Phùng-Hưng, Nguyễn-Huệ luân-phiên chống Tà
Đại-Hành Hắc-Đế, xông-pha
Quyết-tâm, giữ vững Sơn-hà Việt-Nam...
Cơ Trời ách Nước, lầm-than !
Con thuyền Định-mệnh điêu-tàn, ngả-nghiêng
Thừa cơ, Cộng-phỉ tuyên-truyền
Xâm-lăng Tổ-Quốc, truân-chuyên mọi đàng !
                        &
Lưu-vong, Tỵ-nạn Ngoại-bang
Nhớ về dĩ-văng, hai hàng lệ rơi !
Sơn-hà, Xă-tắc tơi-bời !
Dân-lành mất của tả-tơi, cơ-hàn !
Côn-đồ Cộng-phỉ, tham-tàn
Buôn dân bán Nước, tác-tan bao nhà !
Đồng-bào khắp chốn, xót-xa !
Biểu-t́nh phản-đối Cộng-tà, Bắc-Kinh.&
                                    Xuân-Nương (De: <xuannuongk18b@yahoo.com>)

T́m đọc: