Nguyễn Huy Hùng                                   

Nguyễn Huy Hùng: Đôi điều tâm sự  đầu năm 2013 Quư Tỵ
 

NGÀY T̀NH YÊU (Valentine’s Day)

Tháng Hai, mười bốn, NGÀY T̀NH YÊU,
Dân Mỹ đua nhau sắm th
ật nhiu.
H
ng thm, kẹo tim, đồ kỷ nim,
Trao nhau bầy tỏ
NI NIM YÊU.

Quà tặng thay ta nói đủ điu :
Dâu Bi
ển đổi dời đến bao nhiêu,
T́nh ta muôn thuở không phai lạ
t,
S
ướng kh sang hèn, quyết vẫn yêu.

Yêu Vợ, yêu Chng, yêu Mẹ Cha,
Yêu Anh, Em, Ch
, yêu Ông Bà.
Yêu Bồ
, yêu Bạn, Thy, Côg iáo,
Yêu cả Muôn loài như chính Ta.

GI BN ĐI YÊU QUƯ,

Yêu quá Tiên nương LỰU bạn đời,

Đêm ngày sánh bước trải muôn nơi.

Cùng nhau tích cực gầy Nhân Đức,

Đóng góp t́nh thương với mọin gười.

Con Cháu một giàn Trai Gái đủ,

Hiếu hoà thuận thảo sống yên vui,

Vinh sang, Gian khổ cùng chia s,

Tuổi Hạc T́nh Già thêm thắm tươi.

 

KHIT CHÂU NGUYN-HUY HÙNG

Hemet, Nam California, HoaKỳ.

14 Feb 2013 (Mng 5 TếtQuưT)

Sau đây là mt đon trích tbài VALENTINE: NÓI CHUYN T̀NH YÊU ca bà Tuyết Mai

Đă phbiến trên Internet vàonăm 2009.

C àoTháng Hai th́ các ca hàng Mbày bán rt nhiu thlàm quà như ko, chocolate đng trong hp h́nh trái tim, hoa tươi, vàng ṿng, kim cương có h́nh trái tim đnhng cp t́nh nhân hay vchng mua trao tng nhau nhân ngày t́nh yêu, có tên là ngày Valentine.

Ngày Valentine là 14 Tháng Hai là ngày mt ca ÔngThánh Valentine. Theo truyn thuyết th́ ông là người có trái tim nhânái, anh hung và lăng mn. 
Đang lúc n
ước có chiến tranh,  Hoàng Đế Claudius II cho rng nhng ai có v con skhông có tinh thn hăng say chiến đu v́ có nhiu lo âu cho gia đ́nh,  v́v y ông ra lnh cm tt ctrait rang ly v. Ông Valentine đă âm thm chng li lnh ca Hoàng Đế,  b ímt chành hôn lcho nhiu đôi t́nh nhân tr, ông bbt và bxtngày 14 Tháng Hai năm 269 sau Công Nguyên.

Đtưởng nim ông,  người by giquyết đnh ly ngày 14 Tháng 2 làm ngày hn ḥ và đính ước.
D
n dn có nhiu thay đi,  nay ngày này được coi là ngày ca t́nh yêu, nhng người yêu nhau chn nhng món quà đc đáo, lăng mn tng cho người yêu đbiu lt́nh yêu và cũng đsưởi m t́nh nng.

Có truyn thuyết cho là lúc Ông Valentine bgiam trong ngc, ông đă đem long yêu cô con gái ca người bt giam ông. Khi ra pháp trường ngày 14 Tháng Hai ông viết mt lá thư cho người yêu ri kư tên "From your Valentine" .
T
đy ngày 14 Tháng Hai trthành ngày ca t́nhyêu. Lá thư nhca ÔngThánh Valentine đă trthành tc ltrao đithip cho nhau trong ngày này.

Điu quan trng nht là ngày này không phi là ngày chdành riêng cho nhn gngười đangyêu nhau mà cũng làn gày ca t́nh bn, ca t́nh người.

 

@@@

 ...
 -Nguyễn Huy Hùng
[Những chuyện sau 30-4-75 không thế nào quên được]

 

 

CHÚC MNG NĂM MI

HAPPY NEW YEAR 2013

 

 

QUỐC-SỬ OAI-HÙNG !

Việt-Nam, Quốc-sử oai-hùng
Giống-ṇi Lạc-Việt, vô-cùng vẻ-vang !
Từ khi, sáng-lập Hồng-Bàng
Anh-thư, Tuấn-kiệt toàn trang quật-cường
Thương dân Việt-tộc, tai-ương
Anh-hùng trỗi-dậy, lên đường dấy-binh
Bà Trưng, khởi-nghĩa Mê-Linh
Việt-Vương, Thường-Kiệt thân-chinh trận-tiền
                        &
Đức Trần Hưng-Đạo, Ngô-Quyền
Phùng-Hưng, Nguyễn-Huệ luân-phiên chống Tà
Đại-Hành Hắc-Đế, xông-pha
Quyết-tâm, giữ vững Sơn-hà Việt-Nam...
Cơ Trời ách Nước, lầm-than !
Con thuyền Định-mệnh điêu-tàn, ngả-nghiêng
Thừa cơ, Cộng-phỉ tuyên-truyền
Xâm-lăng Tổ-Quốc, truân-chuyên mọi đàng !
                        &
Lưu-vong, Tỵ-nạn Ngoại-bang
Nhớ về dĩ-văng, hai hàng lệ rơi !
Sơn-hà, Xă-tắc tơi-bời !
Dân-lành mất của tả-tơi, cơ-hàn !
Côn-đồ Cộng-phỉ, tham-tàn
Buôn dân bán Nước, tác-tan bao nhà !
Đồng-bào khắp chốn, xót-xa !
Biểu-t́nh phản-đối Cộng-tà, Bắc-Kinh.&
                                    Xuân-Nương (De: <xuannuongk18b@yahoo.com>)