Nguyễn Huy Hùng                                   


 

http://colonelhungnguyen.googlepages.com/gd2006TetchuaDaiLoanLA.jpg

 

ĐÔI ĐIỀU TÂM SỰ

ĐẦU NĂM 2013 QUƯ TỴ

Nguyễn Huy Hùng K1

Mỗi cá nhân, gia đ́nh, tổ hợp kinh doanh từ nhỏ đến lớn, đảng phái, đoàn thể chính trị, và đặc biệt là chính quyền cai trị cả một quốc gia, bao giờ cũng phải có những kế hoạch chương tŕnh hành động dài hạn (sách lược) trung hạn (chiến lược) và ngắn hạn (chiến thuật) khác nhau.

V́ thế, theo thông lệ cứ vào cuối năm người ta thường làm công việc gọi là tính sổ cuối năm và hoạch định những kế hoạch chương tŕnh hành động cho năm sắp tới.

Người viết tự biết khả năng kiến thức của ḿnh rất hạn hữu, có thể thuộc loại thiển cận nên không dám lạm bàn những truyện quá cao xa, mà chỉ v́ tinh thần thương xót Dân tộc Việt Nam đang phải sống dưới sự cai trị độc tài tàn bạo vô nhân đạo của bạo quyền Xă hội chủ nghiă Việt Nam và bè đảng Việt Cộng, cố gắng tŕnh bầy cùng quư độc giả đôi điều tâm sự đầu năm để chúng ta cùng suy nghĩ và tùy nghi mà thôi. Mong được Quư Vị cao minh bổ túc cho, xin chân thành đa tạ.

Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, v́ chúng ta những người Quốc gia Nhân bản không chấp nhận chế độ Cộng sản hoặc Xă hội chủ nghiă do Hồ Chí Minh và đàn em trong đảng Việt Cộng học được của Liên Xô Nga do Lê-nin lănh đạo đem về nước áp đặt buộc toàn dân Việt Nam phải theo, nên mới có các cuộc chiến Quốc Cộng suốt mấy chục năm dài từ 1945 đến tận bây giờ vẫn c̣n đang tiếp tục.

Trước 30-4-1975 là cuộc chiến bằng súng đạn, Việt Cộng đă thắng tại Việt Nam nhờ được cả khối Cộng sản quốc tế do Liên Xô Nga lănh đạo hết ḷng yểm trợ mạnh mẽ cả về súng đạn, trang bị, thực phẩm, cố vấn và hệ thống tuyên truyền xảo quyệt lừa bịp quảng đại quần chúng trên toàn thế giới. C̣n phiá chúng ta, những người theo chủ nghiă Quốc gia Nhân bản bảo vệ Tự do Dân chủ Độc lập Nhân quyền chân chính và công bằng xă hội cho toàn dân tộc Việt Nam đă thua, v́ bị đồng minh Hoa Kỳ phản bội hy sinh cho một kế hoạch toàn cầu mới là chia rẽ Liên Xô Nga và Trung Cộng, để diệt tan Liên Xô Nga trước rồi diệt Trung Cộng sau bằng đường lối hoà hợp kinh tế “Diễn biến hoà b́nh”.

Từ sau ngày Quốc hận 30-4-1975, mặc dù Việt Cộng đă nắm toàn quyền cai trị cả nước, nhưng những người theo Chính nghiă Quốc gia Nhân bản tại miền Nam Việt Nam c̣n đang ở trong nước hay đang lưu vong nơi hải ngoại, cùng với những cựu đảng viên Việt Cộng đă giác ngộ nhờ nhận rơ được là họ đă bị Hồ Chí Minh và bè lũ lănh đạo đảng Việt Cộng lừa bịp sau khi họ vào Saigon thấy cảnh sống phồn vinh tự do dân chủ của dân chúng tại miền Nam vĩ tuyến 17, nên cuộc chiến Quốc Cộng vẫn được tiếp tục dưới một h́nh thức khác “bất bạo động” cho hợp với xu thế của thời đại Thế giới sau chiến tranh lạnh.

Hơn 37 năm đă trôi qua, hiện trạng đất nước đă cho mọi người thấy rơ ràng đảng Việt Cộng và bạo quyền Cộng hoà Xă hội Chủ nghiă Việt Nam chỉ là bọn cướp cạn Mafia thâm hiểm. Chúng tiếp tục dựa vào kỷ luật sắt của đảng dùng bạo lực chuyên quyền cai trị quốc gia bóc lột đàn áp dân tộc bằng chuyên chính độc tài độc đảng để trở thành nhóm Quân phiệt Tư bản Đỏ mới, c̣n tàn bạo bất nhân hơn cả các thể chế Phong kiến Thực dân Quân Phiệt “người bóc lột người” mà trước kia chính Hồ Chí Minh đă tuân hành chỉ thị của Quốc tế Cộng sản rêu rao lừa bịp mời gọi mọi người tham gia lật đổ.

Hiện tại, toàn thế giới đều thấy rơ ràng rằng chính bè đảng Việt Cộng của Hồ Chí Minh đang là nhóm chủ nhân ông của chế độ “người bóc lột người” vô cùng thô bỉ, quảng đại quần chúng Việt Nam chỉ là những nô lệ của bọn chúng.

Ngoài ra, chúng c̣n phạm vào trọng tội buôn dân bằng xuất khẩu lao động và phụ nữ đi làm vợ khắp thiên hạ để ăn chặn kiếm đô la trên mồ hôi nước mắt của người lao động, và bán nước bằng cắt đất dâng biển của quốc gia cho Trung Cộng để van xin Trung Cộng che chở giúp cho chúng tiếp tục củng cố quyền lực, thực hiện tham nhũng có hệ thống quy mô từ trên xuống dưới hỗ trợ nhau làm giầu sống ích kỷ vinh thân ph́ gia ăn chơi phè phỡn xa đọa hơn Thực dân Phong kiến xa xưa gấp trăm ngàn lần. Trong khi quảng đại quần chúng Việt Nam sống nghèo khó đỏi khổ thiếu ăn thiếu mặc thiếu thuốc men…, phải kêu gọi nhờ vả đồng bào Việt Nam lưu vong tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại và cơ quan thiện nguyện trong các nước Tư bản đoái ḷng thương xót yểm trợ thường xuyên.

Phiá những người chống Cộng chúng ta, v́ tôn trọng Tự do Dân chủ Nhân quyền chân chính do đó không thể dùng phương thức “ma giáo” ép buộc hay lừa gạt nhau để kết hợp thành một thế lực duy nhất với những quy luật cứng rắn chuyên chính tập trung như đảng Việt Cộng, nên đang có rất nhiều nhóm chính trị đấu tranh chống Việt Cộng khác nhau. Mỗi nhóm làm theo phương thức đấu tranh riêng của ḿnh, lại c̣n thường xuyên bị Việt Cộng cài người len lỏi vào hàng ngũ để tạo chia rẽ khích bác ḱnh chống nhau, do đó mục đích sau cùng là hỗ trợ cho toàn dân tộc Việt Nam giành lại các quyền Tự do Dân chủ Nhân quyền với cuộc sống ấm no hạnh phúc b́nh đẳng vẫn chưa đạt được kết quả nhanh chóng như mọi người mong muốn.

Chúng ta thử t́m hiểu xem tại sao? Có rất nhiều vấn đề cần bàn tới nhưng trong phạm vi bài này, người viết chỉ xin đề cập tới một vấn đề chính mà nhiều người thường đưa ra trong hiện tại là “cần một Minh quân và một Tổ chức thống nhất đủ thế và lực để đại diện tranh luận đối đáp trực diện với Việt Cộng”.

Theo thiển ư, trước nhất nên xác định rơ ràng xem chúng ta đấu tranh chống Việt Cộng để giành lại các quyền Tự do Dân chủ Nhân quyền cho đồng bào ở trong nước, hay là chúng ta đấu tranh nhằm lật đổ bạo quyền Việt Cộng để chúng ta về nắm quyền cai trị thay thế Việt Cộng hoặc chia chác quyền hành bằng một chính quyền Đa Nguyên Đa Đảng?

Nếu những ai có tham vọng tiếp tục cuộc tranh đấu chống Việt Cộng để có cơ hội về nước kiếm danh lợi, th́ việc t́m một Minh quân để thống nhất các nhóm đấu tranh riêng lẻ hiện nay thành một khối đối trọng để thương thảo với bạo quyền Việt Cộng là cần thiết.

C̣n trường hợp ngược lại, mục đích tranh đấu chống bạo quyền Việt Cộng mà đại đa số những người tỵ nạn Cộng sản nơi hải ngoại đang thực hiện, chỉ là tạo thời cơ thuận lợi và hoàn cảnh thích hợp giúp cho quảng đại quần chúng Việt Nam ở trong nước vùng lên đều khắp trong mọi lănh vực sinh hoạt xă hội để giành lại được các quyền căn bản của con người trong một nước độc lập từ tay bạo quyền Việt Cộng, thi không cần thiết phải có một Minh quân và tập hợp mọi tổ chức thành một Liên minh duy nhất để làm đối trọng chính thức đối đáp tay đôi với bạo quyền Xă hội chủ nghiă Việt Nam và đảng Việt Cộng.

Đó là việc làm vô ích, v́ xưa nay ai cũng biết Việt Cộng là bọn “ĺ lợm cố đấm ăn xôi”, “căi chầy căi cối”, cố t́nh “đánh bùn sang ao” để t́m cách nắm giữ quyền hành độc tôn độc đảng, và đặc biệt bản chất cố hữu của chúng là “lật lọng” nên chúng chỉ t́m cách ve vuốt xin “hoà hợp” để có thời gian củng cố thế lực đến khi được ổn định đủ mạnh th́ lập tức chúng “phản bội” ngay tức khắc. Chắc cả thế giới chưa quên những ǵ chúng đă hành xử với các đảng phái quốc gia không cộng sản đă đứng chung với chúng trong Chính phủ Liên Hiệp và các tầng lớp nhân dân đă hoà hợp ủng hộ chúng cà công lẫn của và chính mạng sống của mỗi nguời để chúng thực hiện cái gọi là “cách mang tháng 8 năm 1945” trên đất nước ViệtNam.

Do đó, mỗi nhóm hăy kiên nhẫn hoàn thành những kế hoạch chương tŕnh hành động riêng của ḿnh đă đề ra cho thật tốt, nhất là đừng bao giờ bươi móc chỉ trích mạ lỵ những việc làm của nhóm khác không có cùng một chủ trương đường lối hành động như nhóm của ḿnh.

Nếu có hảo tâm muốn giúp ư kiến để cho mục đích chung sớm thành đạt, th́ nên gặp thẳng người lănh đạo của nhóm đó mà giúp ư kiến chứ đừng tung ra cho mọi người cùng chia sẻ trên các Diễn Đàn, rất có hại, v́ Việt Cộng và bọn tay sai sẽ lợi dụng khai thác để phản công và khích động tạo ra những cuộc tranh luận, gây chia rẽ giữa những ngựi đứng trong cùng một chiến tuyến nhưng không có cùng quan điểm đường lối hành động giống nhau.

Ngoài ra c̣n một điểm khá quan trọng khác cũng đáng lưu ư là, các trí thức theo nhân sinh quan Quốc gia Nhân bản không chấp nhận chế độ Cộng sản hay Xă hội chủ nghiă đều có chung một yếu điểm tiêm nhiễm qua nhiều thời đại quá khứ đất nước bị ngoại bang thống trị là “thích làm lănh tụ”, nên thường vị kỷ kiêu căng khó có thể hạ ḿnh chấp nhận ư kiến chỉ đạo của người khác. Do đó, việc kết hợp ngồi lại b́nh đẳng bên nhau rất khó thực hiện.

Hy vọng những điều tâm sự đầu năm trên đây, có thể hữu ích phần nào cho tất cả những ai c̣n thiệt ḷng yêu nước và muốn tiếp tục hy sinh dấn thân v́ dân tộc Việt Nam chứ không v́ danh v́ lợi.

Cầu xin Ơn Trên Trời Phật Thượng Đế và Anh Linh các Anh Hùng Liệt Nữ ḍng giống Tiên Rồng Việt Nam phù trợ cho tất cả chúng ta luôn sức khoẻ, gia đ́nh được mọi điều an lành hạnh phúc, để tinh thần được thơ thới sáng suốt mà sát cánh bên nhau hỗ trợ cho Đồng bào Việt Nam trong nước sớm thoát khỏi ách cai trị độc tài độc đảng chuyên chính bạo tàn vô nhân đạo của bè lũ Mafia Việt Cộng.

Chào kính mến,

NGUYỄN-HUY HÙNG,

Cựu Đại Tá Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, Phụ tá Tổng Cục Trưởng Chiến tranh Chính trị kiêm chủ nhiệm Nhật báo Tiền Tuyến trước 30-4-1975,

Cựu tù nhân chính trị, 13 năm lao động khổ sai trong các trại tù tập trung cải tạo của bạo quyền Xă hội chủ nghiă Việt Nam và Đảng Việt Cộng sau 30-4-1975.

 

@@@

 ...
 -Nguyễn Huy Hùng
[Những chuyện sau 30-4-75 không thế nào quên được]

 

 

CHÚC MNG NĂM MI

HAPPY NEW YEAR 2013

 

 

QUỐC-SỬ OAI-HÙNG !

Việt-Nam, Quốc-sử oai-hùng
Giống-ṇi Lạc-Việt, vô-cùng vẻ-vang !
Từ khi, sáng-lập Hồng-Bàng
Anh-thư, Tuấn-kiệt toàn trang quật-cường
Thương dân Việt-tộc, tai-ương
Anh-hùng trỗi-dậy, lên đường dấy-binh
Bà Trưng, khởi-nghĩa Mê-Linh
Việt-Vương, Thường-Kiệt thân-chinh trận-tiền
                        &
Đức Trần Hưng-Đạo, Ngô-Quyền
Phùng-Hưng, Nguyễn-Huệ luân-phiên chống Tà
Đại-Hành Hắc-Đế, xông-pha
Quyết-tâm, giữ vững Sơn-hà Việt-Nam...
Cơ Trời ách Nước, lầm-than !
Con thuyền Định-mệnh điêu-tàn, ngả-nghiêng
Thừa cơ, Cộng-phỉ tuyên-truyền
Xâm-lăng Tổ-Quốc, truân-chuyên mọi đàng !
                        &
Lưu-vong, Tỵ-nạn Ngoại-bang
Nhớ về dĩ-văng, hai hàng lệ rơi !
Sơn-hà, Xă-tắc tơi-bời !
Dân-lành mất của tả-tơi, cơ-hàn !
Côn-đồ Cộng-phỉ, tham-tàn
Buôn dân bán Nước, tác-tan bao nhà !
Đồng-bào khắp chốn, xót-xa !
Biểu-t́nh phản-đối Cộng-tà, Bắc-Kinh.&
                                    Xuân-Nương (De: <xuannuongk18b@yahoo.com>)