báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của ng

        Bài viết                                                                 

 

QUAN ĐIỂM LÀM NỀN CHO NHỮNG LÁ THƯ

Lời nói đầu

******

Thưa quí vị quí bạn,.

Trong cuộc chiến góp phần vào công cuộc dân chủ hóa chính trị Việt Nam từ sau ngày 30/4/1975, tôi tin là có nhiều tổ chức, nhiều nhóm, nhiều cá nhân, đă và đang hoạt động với những phương thức khác nhau tùy quan niệm của cá nhân hay nhóm lănh đạo. Cho dù theo quan niệm nào đi nữa, tôi tin là có chung một mục đích “góp phần xây dựng một xă hội dân chủ pháp trị trên quê hương Việt Nam”.

Ngày 28/4/2009, tôi nhờ đưa lên Diễn Đàn bài viết “Quan Niệm Dân Chủ Hóa Việt Nam”. Trong một quan niệm chung của bài viết, có quan niệm riêng cho từng lănh vực, và quan niệm “truyền đạt tin tức về trong nước”là một trong những lănh vực đó. Những tin tức truyền đạt, tôi quan niệm như những “loại đạn chiến lược”, và “khẩu súng bắn” các loại đạn đó chính là internet mà tôi gọi là “vũ khí chiến lược”.

Sử dụng những loại “đạn chiến lược” bằng mọi cách khác nhau “bắn” (chuyển tin) về trong nước cho các thành phần xă hội, từ cá nhân đến tổ chức, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến cao nguyên, từ đảng viên đến viên chức, từ học sinh sinh viên đến lực lượng đấu tranh dân chủ, từ báo chí đến những trang blog, từ công an đến quân đội, từ lănh đạo trung ương xuống đến hạ tầng cơ sở, từ du học sinh đến các cơ quan ngoại giao của cộng sản Việt Nam tại ngoại quốc. Hiện nay, Cộng Đồng chúng ta tị nạn cộng sản tại hải ngoại có trong tay “các loại đạn vượt bức tường lửa, phá thủng những bức màn bịt tai bịt mắt giúp người dân nghe và thấy được bản chất độc tài của lănh đạo cộng sản Việt Nam, tàn bạo nghiệt ngă với đồng bào nhưng vô cùng khiếp nhược với Trung Cộng. Dưới đây là “các loại đạn chiến lược” trong quan niệm,gồm:

“Đạn chiến lược về giáo dục”

“Đạn chiến lược về nhân quyền”.

 “Đạn chiến lược về lănh thổ”.

 “Đạn chiến lược về tham nhũng”.

”Đạn chiến lược về tội ác buôn người”..

 “Đạn chiến lược về bang giao quốc tế”.

Cộng với chiến lược tại hải ngoại, là vận động quốc tế. Tôi nghĩ rằng, với một tổ chức nào đó có uy tín tại hải ngoại, sử dụng loại “vũ khí chiến lược” là internet, bắn các loại “đạn chiến lược”đúng vào các “mục tiêu chiến lược cuối cùng ”là sự sụp đổ của chế độ cộng sản, rất hy vọng  được các thành phần trong xă hội hưởng ứng, và đồng loạt đứng dậy giật sập chế độ độc tài.Từ đó, một chánh phủ lâm thời do những vị trong thành phần đấu tranh trong nước lănh đạo được h́nh thành, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại, cùng nhau xây dựng một xă hội dân chủ pháp trị phục vụ nguyện vọng người dân.

Với lứa tuổi 80, tôi tự biết ḿnh không đủ sức để tham gia sinh hoạt trong các tổ chức được nữa, nhưng với tính cách cá nhân, tôi cố gắng trong phạm vi sức khỏe, cộng với chút kinh nghiệm tham mưu và ư thức chính trị, tôi viết những bài gởi lên Diễn Đàn, góp chút suy nghĩ nhỏ nhoi hạn hẹp của ḿnh vào cuộc chiến đấu chung. Sau những bài viết nhắm vào lănh đạo cộng sản Việt Nam,tôi nghĩ là cần tập trung vào một mục tiêu chiến lược để “bắn các loại đạn chiến lược” nói trên, hy vọng sẽ góp phần tạo tác dụng mạnh mẽ. Và mục tiêu chiến lược mà tôi chọnlà “người lính quân đội nhân dân Việt Nam”.Từ đó, tôi bắt đầu viết dưới dạng những lá thư, và mỗi tháng là  một loại đạn chiến lược “bắn” về mục tiêu đă chọn. Mục đích,giúp “quân nhân các cấp trong quân đội nhân dân Việt Nam” nhận ra cả một dân tộc đă vàđang sống oằn quại dưới chế độ độc tài nghiệt ngă, cũng là cách góp phần phân hóa hàng ngũ của cộng sản và cuốn họ về phía phong trào xă hội dân sựtrong cuộc chiến giành lại quyền sống của 90 triệu đồng bào trên quê hương Việt Nam.

Thư viết xong, tôi gởi đến Diễn Đàn Nước Việt Quốc Nội nhờ chuyển về trong nước. Trưởng Ban Điều Hành Diễn Đàn cho tôi biết, theo Chủ Diễn Đàn th́ lúc ấy Diễn Đàn tập trung được khoảng 130.000 địa chỉ. Ngoài ra, tôi cũng gởi tặng các bằng hữu xa gần, và trong số này có những bạn giúp chuyển tiếp về trong nước. 

Tôi không đưa ra mục tiêu là hy vọng có bao nhiêu độc giả, nhất là độc giả trong quân đội nhân dân Việt Nam đọc loạt thư này, mà mục tiêu của tôi là phải cố gắng góp nhặt những tin tức mới nhất liên quan đến Việt Nam, rồi phân tách giải thích cho họ biết sự thật về lănh đạo của họ, từ cung cách lănh đạo, tổ chức, quản trị, và điều hành, dẫn đến một xă hội băng hoại, nhất là băng hoại về giáo dục đă ảnh hưởng đến những thế hệ hiện tại và trong tương lai.

Sau 33 lá Thư gởi người lính quân đội nhân dân Việt Nam trong tập 1 này, tôi nghĩ là cần cho Các Anh ấy thấy “nếu vượt qua khúc quanh lịch sử” phía trước, sẽ nhận ra chân trời rộng mở với gợi ư một Sách Lược Xây Dựng Quê Hương Việt Nam ngày mai. Dĩ nhiên mới chỉ là một phác thảo gợi ư, nhưng hy vọng sẽ có những cá nhân hoặc những tổ chức trong nước tham khảo để có một hoạch định thích hợp và đầy đủ với hoàn cảnh thực tế trên quê hương Việt Nam. Từ đó, góp thêm yếu tố giúp người lính quân đội nhân dân Việt Nam quyết định hướng đi thật sự v́ Tổ Quốc Dân Tộc, mà vốn dĩ đó là bổn phận và trách nhiệm của Người Lính.

Tôi biết chắc rằng, ḿnh đă và đang làm một việc nên làm, phải làm, và làm đến khi không c̣n làm được nữa, Và trong ư nghĩ đó, tôi bắt đầu từ tháng 11/2011 với Thư số 1

Houston, Texas, Hoa Kỳ

Bắt đầu ngày 2/11/2011

Cựu Đại Tá Phạm Bá Hoa

Cựu tù nhân chính trị

H.O. 5

***

Phạm Bá Hoa: Thư số 128 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 127a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 127 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa:Thư số 126b gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.-

Phạm Bá Hoa: Thư số 126a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.-

Phạm Bá Hoa: Thư số 126 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.-

Phạm Bá Hoa: Thư số 125a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 125 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa.: Thư số 124a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

 Phạm Bá Hoa: Bảng tổng hợp 4 Đài Tưởng Niệm và Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân

Phạm Bá Hoa: Thư số 123 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.-

Phạm Bá Hoa: Thư số 122a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 121a gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam-

Phạm Bá Hoa:  Thư số 120 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam..

Phạm Bá Hoa: Thư số 119a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 119 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 117a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 117 gởi  Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 116 gởi  Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 115 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 112a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 112 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 111a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 111 gởi Người Lính Quân Dội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 110a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam...

Phạm Bá Hoa: Thư số 110 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 109a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 109 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 108a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 108 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 107a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 107 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 106 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa- Thư số 105a gởiNgười Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 105 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 104a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa : Giới thiệu tác phẩm Chín Mươi Năm Nh́n Lại Cuộc Đời   1930 – 2020

Phạm Bá Hoa: Thư số 104 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư số 103a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 103 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 102a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 102 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư số 100a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư số 100 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 99a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 99 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 98a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 98 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 97a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 97 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 96 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 95a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 94a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 94 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.-

Phạm Bá Hoa: Thư số 93a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - .

Phạm Bá Hoa: Thư số 92a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam .

Phạm Bá Hoa: Thư số 92 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư số 79a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư số 91 gởi  Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -

Phạm Bá Hoa: Bảng tổng hợp quốc kỳ chúng ta khắp nơi -bổ túc ngày 14-4-2019.-

Phạm Bá Hoa: Bảng tồng hợp ¼ Dựng Lại Quốc Kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc  đỏ.- Bổ túc ngày 27/3/2019

Phạm Bá Hoa: Tóm lược  tội ác của lănh đạo Việt Cộng 1945-2019.-

Phạm Bá Hoa:  Thư số 90 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -

Phạm Bá Hoa:Thư số 89a gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư số 89 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Người Lính Việt Nam Cộng Ḥa  60 năm nh́n lại   

Phạm Bá Hoa: Thư số 88a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam  -

Phạm Bá Hoa: Thư số 88 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 87a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư số 87 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư số 86a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 86 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư số 85a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 85 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư số 84 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư 83a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam  -
Phạm Bá Hoa: Thư số 83 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -
Phạm Bá Hoa: Thư số 82a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Phạm Bá Hoa: Thư số 82 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa:  Thư số 81b gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư số 81a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 81 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 80b gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư số 80a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư số 80 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 

Phạm Bá Hoa: Thư số 79b gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Na

Phạm Bá Hoa: Thư số 79a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 79 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 78b gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 78 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 77a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 77 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư số 76a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 76 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 75b gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 75a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 75 gởi NgườiLính Quân Đội Nhân Dân Việ Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 74a gởi NgườiLính Quân Đội Nhân Dân Việ Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 74b gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 74 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 73a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.-

Phạm Bahoa: Thư 73 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 72 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 71a gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 71 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 70 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 69b (5/6) gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 69a (4/6) gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa:  Tóm lược  tội ác của lănh đạo Việt Cộng 1945-2017. Phần 1/3

Phạm Bá Hoa:  Tóm lược  tội ác của lănh đạo Việt Cộng 1945-2017. Phần 2/3

Phạm Bá Hoa:  Tóm lược  tội ác của lănh đạo Việt Cộng 1945-2017. Phần 3/3

Phạm Bá Hoa: Thư số 69 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 68a/6 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 68b/6 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 68c/6 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 68 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 67c gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 67b gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 67a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 66b gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư đặc biệt số 2 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam  

Phạm Bá Hoa: Thư đặc biệt số 1 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 66a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa:  Thư số 66 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa.: Thư số 65a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 65 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 64 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 63b gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Ba Hoa: Thư số 63a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 63 gởi Người Lính Quân Dội Nhân Dan Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 62a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 62 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 61a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 61 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam..

Phạm Bá Hoa: Thư số 60gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 59 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 58 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.-

Phạm Bá Hoa: Thư số 57a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 57 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Bảng tổng hợp 4/4 Tượng Đài và Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân.

Phạm Bá Hoa: Bảng tổng hợp 3/4 tượng đài và bia Tưởng Niệm Chiến Sĩ

Phạm Bá Hoa: Bảng tổng hợp 2/4 quốc kỳ chúng ta giương cao khắp nơi.

Phạm Bá Hoa: Bảng tồng hợp 1 Dựng Lại Quốc Kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ

Phạm Bá Hoa: Thư số 56 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

-Phạm Bá Hoa: Thư số 55a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 55 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 54 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 53a gởi Người Lính Quân Đội Nhan Dân Việt Nam.-

Phạm Bá Hoa: Thư số 53 gởi Người Lính Quân Đội Nhân DânViệt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 52a gởi Người Lính Quân Độ NhânDânViệtNam-

Phạm Bá Hoa: Thư số 52 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Bảng Tổng Hợp Quốc Kỳ Của Chúng Ta Đă Được Cộng Nhận 

Phạm Bá Hoa: Thư số 51 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phm Bá Hoa: Thư s 50 gi: Người Lính Quân Đi Nhân Dân Vit  Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 49a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 49 gởi Người Lính Quân Dội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 48a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 48 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phm Bá Hoa: Thư s 47 gi Người Lính Quân Đi Nhân Dân Vit Nam.

Phm Bá Hoa: Thư s 46a gi Người Lính Quân Đi Nhân Dân Vit Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 46 gởi Người Lính Quân Dội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 45b gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa:  Thư số 45a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 45 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 44b gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 44a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phm Bá Hoa: Thư s 44 gi Người Lính Qun Đi Nhân Dân Vit Nam.

Phm Bá Hoa: Thư s 43 gi -Người Lính Quân Đi Nhân Dân Vit Nam

Phạm Bá Hoa:Thư số 42 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 41 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa. Thư số 40 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam

Phạm Bá Hoa. Thư số 39a gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 39 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 38 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 37b gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 37a gởi:  Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 37 gởi :  Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 36b gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 36a gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 36 gởi Người Lính Quận Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 35b gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 35a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 35 gởi Người Lính Quân Đội nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 34 gởi Người Linh Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 33b gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 33a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 33 Gởi Người Lính Quâng Đội Nhận Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 32a: Gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 32 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 31c: Gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 31b: Gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 31a: Gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 31: Gởi Người Lính Quân Đội Nhan Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 30a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam


Phạm Bá Hoa: Thư số 30 gởi Người Lính Quân Dội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 29 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 28a: gởi Người Lính Quân Đội Nhan Dân Việt Nam.
 

Phạm Bá Hoa: Thư số 28 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 27 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 26 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 25 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 24a gởi người lính quân đi nhân dân Vit Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư số 24 gởi người lính quân đội nhân dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 23 gởi người lính quân đội nhân dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 22a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 22 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 21a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 21 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 20 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 19b gởi Nguười Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 19a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 19 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 18 gởi Người Lính Quân Dội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 17 gởi Người Lính Quân Dội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 16 gởi người lính quân đội nhân dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 15 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 14 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 13 gởi người lính quân đội nhân dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 12 gởi người lính quân đội nhân dân Việt Nam. 

Phạm Bá Hoa: T số 11 gởi người lính quân đội nhân dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 10 gởi người lính quân đội nhân dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 9 gởi người lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 8 gởi người lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 7 gởi người lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phm Bá Hoa: Thư số 6 gởi "người lính Quân đội nhân dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 5 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 4 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 3 gời Người lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư gởi số 2 Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 1 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

 

 => http://www.chinhnghiavietnamconghoa.com
/HoiKyButKy/DoiDongGhiNho-PhamBaHoa/index.html

Phạm Bá Hoa: Audio Đôi Ḍng Ghi Nhớ về những sự kiện liên quan đến NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 1963

Phạm Bá Hoa - Audio: Đôi Ḍng Ghi Nhớ

http://www.chinhnghiavietnamconghoa.com/
HoiKyButKy/DoiDongGhiNho-PhamBaHoa/index.html

Phạm Bá Hoa - Audio Kư Sự Trong Tù

http://www.chinhnghiavietnamconghoa.com/
HoiKyButKy/KySuTrongTu-PhamBaHoa-TacGiaDienDoc/index.html

Phạm Bá Hoa - Audio Quê Hương Và Quân Ngũ

http://www.chinhnghiavietnamconghoa.com
/HoiKyButKy/QueHuongVaQuanNgu-PhamBaHoa-TacGiaDienDoc/index.html


Phạm Bá Hoa: Hồi Kư

https://drive.google.com/file/d/0B5d-vAkAHNPNMjBwMVZGcW96czg/view

Phạm Bá Hoa: Kư Sự Trong Tu


https://drive.google.com/file/d/0B5d-vAkAHNPNQzZhZXdfUnJ2STA/view

     

Phạm Bá Hoa - Audio: Đôi Ḍng Ghi Nhớ
 

 Phạm Bá Hoa: Trường ca "Người Lính Việt Nam Cộng Ḥa 60 năm nh́n lại ...

***


 

 

Phạm Bá Hoa: Audio Kư Sự Trong Tù

Phạm Bá Hoa: Audio Đôi Ḍng Ghi Nhớ