Kiến Thức
                                                                                                                                

[Bài Viết - Article]
                                                                                            
Wednesday, August 07, 2013

Từ bỏ công ty điện thoại (Verizon, ATT, Pacific, .... ) của bạn và bắt đầu tiết kiệm tiền! 
29,95 $ + thuế /trọn năm.
Chi tiết tham khảo tại:  http://www.netTalk.com

Dịch vụ điện thoại qua đường truyền Internet, bao gồm:

• Chọn một số điện thoại mới hoặc giữ riêng số cũ của bạn
• Không giới hạn gọi trong nước Mỹ và Canada
• hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, 5 ngày một tuần
• gọi điện thoại viễn liên quốc tế giá cực rẻ
• Miễn phí DUO-to-DUO-gọi bất cứ nơi nào trên thế giới
• Ổ cắm trực tiếp vào router hoặc computer của bạn
• Điện thoại cố định đi bất cứ nơi nào có internet
• Hỗ trợ gọi số 411
• Cuộc gọi chờ / ID / chuyển tiếp cuộc gọi người gọi
• 3 cách gọi điện thoại / gọi hội nghị
• tin nhắn
• Hỗ trợ gọi số 911
• Fax tài liệu dễ dàng
• ... và nhiều hơn nữa!


Từ bỏ công ty điện thoại (Verizon, ATT, Pacific, .... )
và c
hỉ cần 1 máy điện thoại & đường truyền internet, để bắt đầu tiết kiệm tiền!

Một năm miễn phí dịch vụ được bao gồm với việc mua thiết bị DUO $49,99; sau đó mỗi năm chỉ phải trả phí dịch vụ $29,95 + thuế.
Thực hiện cuộc gọi miễn phí đến Hoa-kỳ và Canada và  cuộc gọi quốc tế giá cực kỳ rẻ từ bất cứ nơi nào trên thế giới, không có hợp đồng và không có hóa đơn hàng tháng. DUO netTALK là bản gốc "không  cần thiết đến computer" .

DUO netTALK là một thiết bị điện thoại VoIP kiểu dáng đẹp và đa năng kết nối trực tiếp đến router hoặc máy tính của bạn, tạo ra một ḍng điện thoại fax thân thiện với tất cả các tính năng tương tự như công ty điện thoại của bạn. Thưởng thức chất lượng cuộc gọi rơ ràng và tính năng gọi miễn phí như chờ cuộc gọi, gọi hội nghị, tăng cường 911, 411 hỗ trợ thư mục, thư thoại trực quan, và một ứng dụng điện thoại truyền h́nh. Chọn một số điện thoại hoặc giữ của riêng bạn. Cuộc gọi quốc tế giá rẻ có sẵn và DUO netTALK được hỗ trợ bởi trụ sở tại Hoa-kỳ, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, bảy ngày một tuần.

Chi tiết tham khảo tại:  http://www.netTalk.com