Kiến Thức
                                                                                                                                

[Bài Viết - Article]
                                                                                            
Saturday, April 21, 2012

Trong năm 2013 không c̣n gởi ngân phiếu an sinh xă hội qua bưu điện.

 Bộ Tài chính Mỹ yêu cầu thanh toán các khoản tiền cấp dưỡng liên bang bằng phương thức điện tử. Nhiều người cao niên tại Quận Cam và trên khắp  nước Mỹ mà một phần lớn thu nhập của họ phụ thuộc vào tiền cấp dưỡng an sinh xă hội . Bắt đầu từ năm tới, chính phủ liên bang sẽ loại bỏ ngân phiếu “giấy” để chi trả tiền cho an sinh xă hội và các cấp dưỡng khác của chính phủ, bao gồm cả cấp dưỡng của cựu chiến binh, lương hưu đường sắt và trợ cấp khuyết tật của liên bang. Thay vào đó, người thụ hưởng -  hoặc là sẽ có tiền gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của họ  - hoặc nhận được một thẻ tài khoản“debit card “.
Bộ Tài chính nói rằng phương thức thanh toán điện tử an toàn hơn so với “giấy” bởi v́ không c̣n bị mất hoặc bị đánh cắp qua bưu điện. Đồng thời cũng ít tốn kém hơn so với “giấy”, việc sẽ làm  hiệu quả hơn vào thời điểm mà chính phủ liên bang phải tự thắt lưng buộc bụng.

Nếu bạn nhận được một thẻ tài khoản “debit card “ có sẵn ngân khoản, (thay v́ một khoản tiền gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn)  bạn sẽ có thể rút tiền l lần (không phả trả phụ phí) tại  máy ATM cho mỗi lần thanh toán được đăng kư trong thẻ. Những lần rút tiền sau đó, sẽ phải chịu phụ phí là 90 xu mỗi lần, chưa kể đến chi phí bổ sung từ ngân hàng  haycác tổ chức tài chính.  Nếu bạn là người thụ hưởng hiện tại trên 90 tuổi, bạn sẽ không cần chuyển đổi phương thức thanh toán và bạn vẫn sẽ nhận được một chi phiếu giấy. Một số miễn trừ bổ sung khác sẽ được nêu rơ sau.

Nếu bạn đang quan tâm về việc chuyển đổi này, Bạn có thể truy cập vào www.godirect.org hoặc gọi số miễn phí 1-800-333-1795 để được hỗ trợ bổ sung.

Bộ Tài chính đang dần loại bỏ các khoản thanh toán bằng phương thức “giấy” và thay thế bằng phương thức điện tử cho  người thụ nhận cấp dưỡng của liên bang. Bạn có thể chọn để có được thanh toán tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng Bank hoặc công đoàn tín dụng Credit Union hoặc Express Direct ® Debit MasterCard  tài khoản thẻ ®.
Từ 01 tháng 3 năm 2013, sẽ được yêu cầu để chuyển sang phương thức thanh toán điện tử, - tất cả mọi người thụ nhận cấp dưỡng liên bang, hiện đang nhận chi trả  bằng  ngân phiếu “giấy” sau đây:

An Sinh Xă Hội Hưu trí
Trợ cấp an sinh lợi tức thấp SSI
Cựu chiến binh
Đường sắt nghỉ hưu Hội đồng quản trị
Văn pḥng Quản lư nhân sự
Sở Lao động (Black Lung)

Hành động ngay để có được tiền của bạn một cách an toàn và nhanh chóng về thời gian, mỗi lần!

Đă nhận được các khoản trợ cấp của liên bang bằng cách phương thức giấy? Chuyển đổi ngày hôm nay!
Bạn phải chuyển sang thanh toán điện tử ngày 01 tháng 3 năm 2013.

Nghỉ hưu hoặc xin trợ cấp liên bang sớm? Hăy sẵn sàng.
Bạn sẽ nhận được tiền của bạn bằng điện tử ngay từ  ngày đầu.
Hăy sẵn sàng để lựa chọn tiền gửi trực tiếp hoặc thẻ Direct Express ® khi bạn điền vào đơn của bạn.

Nếu bạn không chọn một tùy chọn thanh toán điện tử ngày 01 tháng 3 năm 2013, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán của bạn thông qua thẻ Direct Express ®, do đó bạn sẽ không gặp bất kỳ sự gián đoạn trong thanh toán.

Nếu bạn đă nhận được các khoản trợ cấp liên bang của bạn qua phương thức điện tử, sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến bạn./.

 

Frequently Asked Questions

Below are answers to questions often asked about switching from paper checks to electronic payments for federal benefit payments.

What do I need to do if I get a federal benefit payment by paper check?

Everyone who gets a paper check for their federal benefit payments is required to switch to an electronic payment method by March 1, 2013.  

How do I make the switch to electronic payments?

It’s fast, free and easy to switch to electronic payments. You can sign up online any time at www.GoDirect.org or call the U.S. Treasury Electronic Payment Solution Center at (800) 333-1795 Monday – Friday 8 a.m. to 8 p.m. EST. You can also switch at your bank or credit union (for direct deposit only) or at your local federal benefit agency office.

Why is the U.S. Department of the Treasury getting rid of paper checks for federal benefit payments?

More than 540,000 Social Security and Supplemental Security Income (SSI) checks were reported lost or stolen in 2010 alone. Electronic payments are safer, easier and more reliable than paper checks. They also save taxpayer dollars.

Are there certain types of electronic payments the Treasury Department recommends?

The Treasury Department recommends that you get your federal benefit payments by direct deposit to a bank or credit union account. If you don’t have a bank account or prefer a prepaid debit card, you can sign up for the Direct Express® Debit MasterCard® card.  

What do I need to know so I can sign up for electronic payments?

When you switch to electronic payments, make sure you have on hand your most recent federal benefit check. You will need to know the amount of your last check and your 12-digit federal benefit check number, which is in the upper right hand corner of the check. If you would like to get your payments by direct deposit to a bank or credit union account, you’ll also need your account type (checking or savings), account number and your financial institution’s routing transit number. Your account number and the routing transit number can often be found on a personal check. You can also ask your bank for these numbers.  

Is there any reason I should switch to electronic payments before the March 1, 2013 deadline?
There are many reasons why you should switch now rather than wait for the deadline. Getting your money electronically is safer, easier and more reliable than paper checks. There’s no risk or lost or stolen checks and no need to make a trip to cash or deposit a check. Your money is on time, every time. Additionally, by switching now, you will beat the rush and avoid long waits to sign up as the deadline approaches.  

What is the difference between electronic payments and direct deposit?

Electronic payments and direct deposit mean the same thing. Both terms mean that your federal benefit payment goes straight from the Treasury Department to your bank or credit union account or the Direct Express card account on payment day each month.  

How do electronic payments work?

The U.S. Department of the Treasury sends your money through a safe electronic transfer directly to your bank or credit union account or the Direct Express card account. Your personal information is not sent over the Internet.  

Are electronic payments safe?

Getting your federal benefit payments electronically is safer than paper checks. A paper check can be stolen from your mailbox and cashed without your permission. With electronic payments, your money is on time, every time.  

How can I help ensure my money stays safe with electronic payments?

Once you have switched to electronic payments, you can rest easy knowing you will get your money in a safe, secure way. To help ensure your money remains protected from identity thieves and other criminals, safeguard your personal information by following these three tips: 

     Be wary of anyone who calls or emails saying they are from a government agency and asks for personal information.
Never give out your Social Security Number or other personal information to anyone unless you are the one who initiates contact and you know who you are dealing with.

3.    Regularly check your bank or credit union account or Direct Express card account activity to ensure there are no unexpected transactions.

For more information on protecting yourself from identity theft and other financial crimes, visit the Federal Trade Commission’s Identity Theft Site at www.ftc.gov/bcp/edu/microsites/idtheft/.

 How will I know my money is in my account each month?

With electronic payments, your money will be in your bank or credit union account or posted to the Direct Express card account on payment day each month. You can count on it. If you have the Direct Express card, you can sign up at www.USDirectExpress.com  to get free text, phone or email alerts when your money goes into your card account.

 Are there fees with the Direct Express card?

The Direct Express card is a no – or low-cost prepaid debit card. It is possible to use the Direct Express card for free. You can pay bills, buy things and get cash back from the cashier when you buy things anywhere Debit MasterCard® is accepted for free. You can also sign up for free deposit and low-balance alerts. For information on fees and features or to sign up for free alerts, visit www.USDirectExpress.com.

 Do I have to pay my bills and buy things electronically once I switch to electronic payments?

No. This change to the way federal benefits are being paid only affects how you get your money. How you pay your bills or buy things – by check, cash or electronically – is up to you.