bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       [Bi Viết - Article]                                                                           


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

***

 

Bím thi Tha Hương

 

CU CHỊN LAPTOP CỦA NHÀ BIDEN

Tin net: Cha con nhà Biden sau bao năm lạm dụng chức Phó Tng Tng làm ăn b́t chính với c̣ng Tàu, phản dn, phản nước, ćt làm giàu cho bản thn. C̣u "qúy tử t̀ng ng̀ng quái thai" nhà Biden đã ăn chơi trác táng và nḥn tìn trịu trịu của Tàu c̣ng, của Nga và Ukraine. Gieo nhn gặt quả, chuỵn thm cung bí sử của cha con nhà Biden lại do chính Hunter Biden tung ra khi đem sửa hai cái laptop chứa đ̀y bằng chứng ṭi phạm mà Y qun ĺy máy v̀.

H̀i Ṃt


Lạ nghen, cái laptop này
Sao rơi xúng nước đ̉ mày vờ hư !
Bởi hư tḥt thì từ ǵc ngọn
Mới thơm tho cho bọn Biden
Ai hay được chịn loạn lun
Chịn đin với sex, chịn khun tìn v̀ ?
C
hịn anh b́ ṽn m qùy ǵi
Thờ những tn phạm ṭi, gian hùng
Và Lừa ṽn hứng ṽn tung
Biden tài đức còn Trump đại t̀i ...
Biden mới xứng ngi hoàng đ́
Đặng cho Tàu tác ṭ mánh mung
Nào ngờ trời đ́t n̉ tung
Thm cung bí sử đùng đùng tun ra ...
Cái laptop mới va vào chịn
Đía nhảy ra ứng chín, cứu b̀ ! ̣(1)
Xưa nay Đía tưởng Đía g̀
Giờ hay Đía đứng chơ vơ chợ chìu !

H̀i Hai

Quay v̀ chịn quái chiu nhà phó
Chịn Hunter tự nó 
xì hơi
Phải đy ý của Cụ Trời
Nn thằng tặc tử tìm nơi nạp mình !?
Tự đem máy ć tình đi sửa
R̀i qun lun cái bữa ĺy v̀ !
Anh chàng sửa máy mn m
Tìm ra vở kịch của ngh̀....kịch heo !
Cái laptop làm reo đ̣c hại
Nay hoàn h̀n śng lại khơi khơi...
Nhìn hình, thợ sửa chơi vơi
Bao cu hỏi ṽn ṃt trời v minh !
Ai đạo dĩn mà tình tít nọ
Lại chứa đ̀y trong đó dẓy ta ?
Lắm màn t̀i bại danh gia
Lắm màn phản phúc, sơn hà ḷ rơi !
Ra những chuỵn t̀y trời gian ác
Nhà Biden ghi tạc vào đy
Thm cung bí sử vơi đ̀y
Mà qun ĺy máy, cái lày...ch́t cha !!!

H̀i Ba

Chàng thợ máy tḥt thà chính trực
Th́y những trò bán đứng gian san
Và khng mún bị hàm oan
Cng quỳn, laptop lụn bàn, trao tay
Rứa là khắp Đng Ty Nam Bắc
Bít Biden phản trắc nước - dn
Thi từ đy nhé, Biden
V́t dơ có t̉y vạn l̀n ṽn dơ !!!
Ai tín nhịm mà mơ chức T̉ng ?
Đã u m, bạo đ̣ng tn thờ
Trí đu ng chuỷn thời cơ ?
Tài đu ng tạo cõi bờ hương hoa ?
Đức của ng: gian tà, bỉn ḷn
B̀u cho ng, tương c̣n mới b̀u !
Thờ bạo loạn, lạy ma đ̀u
Vì tìn bán nước, vì Tàu lừa dn !

H̀i B́n

Đã cùng Cḥt bao l̀n trót lọt
Bởi chưa hư laptop ng ơi
Nhưng nay Trời phạt ng r̀i
Hình kia, ṭi ác tự phơi, tự bày
Hẳn Trời mún dùng ngay laptop
Của con ng mà tóm nhà ng
Có hình "qúy tử t̀ng ng̀ng"
Có thư cảm tạ, có ch̀ng tìn chia
Có địa ngục và kìa, tíng khóc...
Có tủi h̀ng, chén ngọc tan rơi !!!
Có qủy sứ đ̣i ĺt người
Chị du, cháu gái cũng thời xài lun
Có ma túy, dm tùng, dàn dựng
Cha con ng bán đứng sơn hà
Cho Tàu cơ nghịp Cờ Hoa
Hành vi phản qúc, mà là Tng Tng ?
Vì th́y rõ nhà ng trở tráo
Khng đủ tài lãnh đạo núi sng
Nn Trời n̉i ṃt cơn ging
Khín cho laptop nhà ng h́t xài
Khín c̣u ́m quái thai đem sửa
Nhưng lại qun ngày hứa ĺy v̀
Rứa là như nước vỡ đ
Đ̀y trời ṭi ác, khn b̀ thoát thn

*

H̀i Ḱt 

Thì ra trong cõi h̀ng tr̀n
Khng ai tŕn khỏi nghịp ph̀n TRẢ - VAY !
Nhãn tìn, laptop là đy
Khn chi cũng chẳng thoát tay Cụ Trời !!!

Tha Hương

30/10/2020

1/ https://www.c-span.org/video/?477346-1/president-obama-campaign-event-joe-biden-miami

Links tham khảo:

https://www.foxnews.com/media/cbs-news-john-dickerson-hunter-biden-laptop-news-cycle

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8866457/Laptop-allegedly-belonging-Hunter-Biden-linked-FBI-White-Collar-money-laundering-probe.html

https://justthenews.com/government/white-house/biden-breaks-silence-son-hunters-laptop 

https://nypost.com/2020/10/21/hunter-biden-laptop-linked-to-fbi-money-laundering-probe-report/

 

 

Ng Minh Hằng  thơ