Trung Tướng Ng Quang Trưởng-Trận Chiến Trong Ma Phục Sinh

Th/Tướng Nguyễn Duy Hinh-Việt Nam Ha Chiến Tranh & Ngưng Bắn

 

Truyền hnh SBTN

ĐN C 
Số Phận Việt Nam Dưới Chế Độ Cộng Sản

Tự Truyện Của Người Từng Viết Tiểu Sử Hồ Ch Minh

Tc giả:
Trần Đĩnh
chương 1 -> chương 18
         chương 19 -> chương 34
chương 35 ->  hết

17 Năm Trong Cc Trại Cải Tạo Của CSVN
- Hồi K của Kale -
Đoạn  1   --  Đoạn 2    --   Đoạn 3


Steve Jobs (1955-2011)
chương 1 -> 8     chương 9 -> 20
    chương 21 -> 33       chương 34 -> hết

Bn Thắng Cuộc (cuốn 1, Giải phng)
Bn Thắng Cuộc (cuốn 2, Quyền Bnh)
          tc giả: Huy Đức

1001 cu chuyện Thiền - Trần Trc Lm dịch

Tố Nữ Kinh (part 01)  -  (part 02)  

               -   (part 03)  -    (part 04)  

Tam Quốc Ch  (part 01)  -  (part 02)

Bố Gi - God Father

Hậu Bố Gi - The Last DON

     (part 01)  -  (part 02)  -   (part 03)  -  (part 4)

Hồi K Si Gon Ngy Di Nhất - Duyn Anh

1      2   -  3  - 4 - kỳ cuối

Vo đy đọc nhiều tc phẩm khc