bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của ng

                                                                                


 

  
DTV Thuyết Minh: Nghĩa cử cao đẹp của TT Trump dnh cho 13 Chiến Sĩ Trận Vong tại Georgia


***  

Sổ Tay K Thiệt kỳ 506

Chuyện B Clinton bao giờ chấm dứt?

Ngy 20 thng 4 vừa qua, b Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng v  cựu ứng cử vin tổng thống Hoa Kỳ đ nạp đơn tại văn phng một thẩm phn lin bang để xin bc một đơn kiện của cựu Tổng thống Donald Trump co buộc b Hillary Clinton, Ủy Ban Quốc Gia đảng Dn Chủ v cc người khc đ m mưu với nhau một cch c hiểm để bịa đặt ra một cu chuyện giả tạo rằng ban tranh cử của ng Trump đ thng đồng với Nga trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016″.

Cc luật sư của b Clinton đ viết trong l đon xin bc đơn kiện rằng d dụng của nguyn đơn nhằm mục đch gy quỹ, một ci thng co bo ch, hay một danh sch những than phiền về chnh trị, đơn kiện ấy khng c  hảo của một vụ kiện, v nn được bc bỏ m khng xt xử.

Một thng trước đy ng Trump đ nạp đơn khiếu kiện gồm 108 trang tại ta n ở Florida, hơn 5 năm sau khi đnh bại b Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống vo thng 11 năm 2016, ng khai rằng đ phải chi ra hơn 24 triệu đ-la trong việc tự biện hộ chống lại những co buộc v tm kiếm bồi thường sự thiệt hại tương đương với ba lần số tiền ấy. Hơn 20 thực thể v c nhn được nu tn trong vụ kiện ny.

Loan tin về vụ ny, tờ Washington Post ngy 20 thng 4, viết rằng vụ kiện ny c vẻ đem thm sức nặng cho những buộc tội do Tham vấn Đặc biệt John Durham, người được Bộ trưởng Tư Php William P. Barr khi ấy bổ nhiệm để ti duyệt xt cuộc điều tra của FBI về ban tranh cử của ng Trump năm 2016. Nhưng, vụ kiện ny thường thổi phồng hay diễn giải sai những vụ truy tố của ng Durham để m tả c một m mưu rộng lớn do Clinton lo li để dựng ra ban tranh cử của ng Trump.

Vụ kiện của Trump đặc biệt nhắm vo hồ sơ co buộc c sự thng đồng giữa Trump v Nga nay được biết l do một cựu điệp vin người Anh viết với sự thu mướn của một văn phng đối lập cộng tc với ban vận động tranh cử của b Clinton.

Tờ bo ny cho biết rằng trong thỉnh cầu nộp ta hm thứ tư, cc luật sư của b Clinton đ biện luận rằng thời hạn để v đơn kiện đ qua lu rồi v những sự việc ni tới trong vụ của Trump từ năm 2016 v 2017. Họ chỉ ra một ci tweet vo thng 10 năm 2017 trong đ Trump đ sỉ vả Clinton lm hồ sơ giả v tuyn bố c qu nhiều TỘI do những người Dn Chủ/Clinton, v by giờ những sự thật đang tun ra. DO SOMETHING!

Tờ Washington Post nhận định rằng đơn kiện của ng Trump cũng đ lm nổi bật cố gắng của một luật sư với những lin hệ tới đảng vin Dn Chủ tm cch thc đẩy FBI mở cuộc điều tra về việc c thể c những mc nối điện ton giữa một my chủ của Trump Organization v một tổ hợp ti chnh của Nga được biết dưới tn Alfa Bank.

Cuối cng, bi bo trch dẫn tin của Politico, cho biết trong thng ny ng Trump cũng đ đi hỏi Thẩm Phn Donald Middlebrooks, người được cắt cử xt xử vụ kiện, nn tự rt lui v nhường chỗ cho người khc với l do ng ta được Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm vo năm 1997, nhưng ng thẩm phn đ bc bỏ đi hỏi ấy với lập luận rằng ng ta đ được Thượng Viện chuẩn nhận với đa số tuyệt đối, v rằng tất cả thẩm phn lin bang đều được đề cử do một tổng thống c lin hệ với một chnh đảng. ng thẩm phn ni khng sai, nhưng đi hỏi của ng cựu tổng thống cũng đng, v lấy g để bảo đảm rằng ng ta khng c mu phe đảng?

Khng ngạc nhin khi tờ Washington Post loan tin vụ luật sư của b Clinton nạp đơn xin ta bc đơn kiện của ng Trump, với những luận điệu bnh vực b Clinton khi tờ bo ny l một trong những cơ quan truyền thng đ khng loan tin Tham vấn Đặc biệt John Durham vo ngy 11 thng 2 đ nạp một hồ sơ tại ta n chứng minh ban vận động tranh cử năm 2016 của b Hillary Clinton đ nhng tay vo một chiến dịch bất hợp php nhằm mục đch đo bới những đồ dơ của ng Donald Trump trước cuộc bầu cử v sau khi ng đ trở thnh tổng thống Hoa Kỳ.

Trong hồ sơ ny, Tham vấn đặc biệt John Durham co buộc một cng ty kỹ thuật điện tử cộng tc với một luật sư của ban tranh cử Clinton để xm nhập mạng điện tử tại tư gia ng Trump (Trump Tower) ở New York v tại Ta Bạch Ốc để tm dữ liệu dựng ra cu chuyện Trump-Nga thng đồng ngụy tạo.

Khi ấy tin ny đ nổ lớn như một quả bom nhưng Washington Post đ cng với New York Times, CNN, MSNBC, ABC v CBS đ lm như khng nghe, khng biết, khng c.

Truyền thng do cc đại cng ty ở Mỹ kiểm sot đ khng coi vụ ny l một chuyện lớn v đ nhận chm những pht hiện trong hồ sơ của ng Durham nạp ta, ngoại trừ tờ Daily Mail  đ quyết định lm nhiệm vụ bo ch v yu cầu b Clinton nhận một cuộc phỏng vấn về vụ ny.

B Clinton đ chạy di v đ khng trả lời bất cứ cu hỏi no về việc ban tranh cử của b năm 2016 d thm Donald Trump. Sau đ, b đ dng mạng truyền thng x hội để ca ngợi truyền thng do cc đại cng ty kiểm sot v ni ton bộ cu chuyện ấy l hoang đường do tr tượng của Fox News v  Donald Trump đẻ ra. B đ gọi tri bom của Tham vấn đặc biệt Durham l một fake scandal qua một ci tweet: Trump & Fox đang xoay vần một cch tuyệt vọng cố lm ồn ln một x-căng-đan giả mạo để đnh lạc hướng khỏi những chuyện tồi tệ c thật của ng ta. Những hnh động sai tri của ng ta cng bị phanh phui, họ cng ni lo.

Nhưng, sự thật đ khng phải như vậy. Tuần bo Washington Examiner số đề ngy 21 thng 4 c đăng một bi của Jerry Dunleavy, phng vin tại Bộ Tư Php, về tiến triển trong cuộc điều tra của Tham vấn Đặc biệt John Durham với tựa đề Durham focuses on Russian YotaPhones Clinton campaign lawyer linked to Trump, với nội dung xin lược dịch như sau:

John Durham đ pht hiện những chi tiết xa hơn về co buộc thng đồng Trump-Nga rằng Michael Sussmann đ thc đẩy CIA vo năm 2017, qua những c điện thoại của Nga được biết dưới tn YotaPhones.

Vo đầu năm 2017, trong một cuộc điện đm với CIA, luật sư an ninh mạng của đảng Dn Chủ đ mc nối với cựu Tổng thống Donald Trump với cc đường dy điện thoại ny ở gần Ta Bạch Ốc hay đu đ bắt đầu vo năm 2016. Tham vấn đặc biệt đ bc bỏ những co buộc ny v ni CIA cũng đ lm như vậy.

Sussmann đ bị truy tố vo thng 9 năm ngoi v bị co buộc che giấu khch hng của y ban tranh cử tổng thống năm 2016 của Hillary Clinton v Tech Executive-1, được biết l cựu gim đốc Nestar Rodney Joffe từ tổng tham vấn FBI James Baker vo thng 9 năm 2016.

Durham ni Sussmann cũng che giấu khch hng của anh ta giống như vậy,  Joffe, khi anh ta gặp CIA vo ngy 9.2, 2017. Tham vấn Đặc biệt đ phổ biến hm thứ su một bản văn c cắt bỏ cht t của ci memo để lưu giữ trong hồ sơ của CIA được viết vo ngy cơ quan ny gặp Sussmann.

CIA ni Sussmann ni với họ cc cuộc tiếp xc của anh ta đ thu gp tin tức chứng tỏ một ci điện thoại Yota do Nga chế tạo đ được họ trng thấy nối liền với WiFi từ Trump Tower ở New York, cũng như l một địa điểm ở Michigan, vo cng một lc ứng cử vin khi ấy l Trump được biết c mặt tại cc địa điểm ny v rằng ci điện thoại Yota được thấy nối liền với WiFi từ Văn Phng Hnh Chnh của Tổng thống (Ta Bạch Ốc) vo thng 12 năm 2016.

Tham vấn Đặc biệt hm thứ su đ tiết lộ rằng CIA đ kết luận vo đầu năm 2017 rằng tin tức của Alfa Bank v YotaPhone l khng hợp l về kỹ thuật, l do người sử dụng tạo ra, chứa đầy sơ hở, v tự mu thuẫn.

Cc luật sư của Sussmann đang chống đối nhiều tuyn bố được cho l đ đưa ra với CIA vo năm 2017 sẽ được trnh ta như bằng chứng trong những phin xử vo thng 5 sắp tới, nhưng ng Durham đang nhấn mạnh trn sự kiện ấy.

Tham vấn Đặc biệt Durham biện luận rằng bất kể tuyn bố ny l sự thật, một phần l sự thật, hay như tranh ci của chnh quyền l giả v lo li, bản tuyn bố c thể được chấp nhận v n cung cấp bằng chứng quan trọng cho cuộc họp của bị co v những tuyn bố khc của anh ta.

CIA đ ni Sussmann bảo họ anh ta đ gặp Baker một lần giống như vậy, tuy về chuyện khng lin hệ.

Nhưng Durham ni rằng đ l lo li sai lạc (misleading) v tin tức lin quan tới những co buộc Ngn Hng AlFa m ng ta đ thc đẩy FBI nằm trong những ti liệu Sussmann cung cấp cho CIA v khng phải l khng lin hệ.

Trong cuộc họp vo thng 2 năm 2017, CIA ni Sussmann đ cung cấp cả những ti liệu viết tay v ng ta ni rằng chứa đựng dữ liệu c thể lin quan tới những hoạt động của người Nga mc nối với ứng cử vin tổng thống/đắc cử Donald Trump.

CIA viết: ng Sussmann đ ni r rằng ng ta khng thay mặt cho một thn chủ đặc biệt v tin tức m ng ta tự nguyện cung cấp cho chng ta khng phải l đặc quyền. Những tiếp xc của ng ta l mong muốn cung cấp cho chnh quyền Hoa Kỳ thng qua ng Sussmann, khng muốn xưng danh ni tới một đe dọa c thể tới từ những Cơ quan Tnh bo Nga.

CIA đ thm rằng Sussmann đ ni với họ tin tức về sự tiếp xc của anh ta đ thu thập được l sưu tập ring tư,  v rằng những dữ liệu đ thu thập được do những tiếp xc của anh ta l do lợi ch c nhn.

Durham tuyn bố những co buộc CIA của Sussmann đ chứng tỏ đồ của anh ta l để lừa dối CIA bằng cch đốc thc họ hnh động dựa trn tin tức khng diễn tả một cch trung thực hay tiết lộ nguồn gốc lin hệ, trong đ c sự thật l FBI đ cho thấy l hay biết về những co buộc.

FBI, CIA, Tham vấn đặc biệt Robert Mueller, một cuộc điều tra của Ủy Ban Tnh bo Thượng Viện, v ban điều tra của Durham đều đ by tỏ sự nghi ngờ hay loại bỏ tuyn bố của Alfa Bank.

Ai đọc những chuyện trn đy do một phng vin tư php viết chắc cũng thấy nhức đầu m chẳng hiểu g cả! C lẽ v vậy m Tạp ch National Review ngy 23 thng 4 c đăng một bi viết về vụ ny với giọng văn hi hước của Andrew C. McCarthy, tựa đề Durhams Investigation Is Finally Getting Interesting. với đoạn mở đầu xin tạm dịch như sau:

Tc giả viết rằng phe nhm nh Clinton quả l c mu hi hước. Suốt trong 30 năm qua, họ khng thể tồn tại m khng c ai trong bọn tạo ra một bi rc để cho cả đm dnh vo, rồi thot ra. V by giờ, với một ng tham vấn đặc biệt khc nữa thấp thong chung quanh, v hiển nhin l đang đi gần tới chỗ kết luận rằng ci ban vận động tranh cử Hillary Clinton đ tung ra một trong những mnh khe chnh trị dơ bẩn to lớn nhất của mọi thời đại, n giống như l lm cho chng ta đang trở lại với những năm thập nin 1990 của thế kỷ trước, lng tng khng biết định nghĩa vụ ấy l ci g.

ng b Cinton l những luật sư xuất thn từ Yale, với Hillary từng đ l một thnh vin trẻ trong ủy ban điều tra vụ Watergate đầy thế lực của Hạ Viện do đảng Dn Chủ đứng đầu.

L những bậc thầy trong việc tạo ra những vụ tai tiếng v rồi tai qua nạn khỏi, phe nhm của vợ chồng Clinton lun lun p dụng một nguyn tắc v luật php giữa những luật sư cng loại. Cc tay trm Mafia cũng lm như vậy nữa: Cố vấn của gia đnh lun lun c mặt trong tất cả cc cuộc họp nơi một vụ b bối được ln kế hoạch, như thế khi FBI chĩa mũi vo đu đ, bạn c thể bắt đầu viện dẫn Tu Chnh n thứ  Su v quyền thing ling của sự ring tư với gi một ngn đ-la/giờ.

Tc giả McCarthy nhắc lại những vụ tai tiếng của b Clinton trong qu khứ đ được FBI điều tra m tới by giờ cũng khng đi tới đu. V, dưới đy l nhận định của tc giả về vụ hiện nay được Tham vấn Đặc biệt John Durham điều tra ko di từ ba năm nay v cc bị co sẽ ra ta trong vi tuần nữa:

Hy nối cc dấu chấm lại với nhau. Joffe vẫn cn l đối tượng của một cuộc điều tra hnh sự, do đ Durham vẫn cn đang điều tra. Điều đ c nghĩa l c thể thm những tội trạng mới: Cng tố chưa viết bản co trạng. Một phần lớn của những điều Durham vẫn đang điều tra l những tin tức về sự thng đồng Trump/Nga do Sussmann, Joffe, v ban vận động tranh cử Clinton cung cấp khng chỉ l bằng chứng yếu nhưng l một nỗ lực cố lừa bịp chnh quyền vo việc tiến hnh một cuộc điều tra hnh sự v phản gin đối với ng Trump. Điều ny đưa đến việc chống lại hồ sơ ngụy tạo do Steele cung cấp v những người lin hệ, cc vin chức ban tranh cử đ thc đẩy hồ sơ đ tới FBI v ra Ta FISA, cũng như tới Bộ Ngoại Giao v cuối cng CIA ni rằng coi chuyện co buộc thng đồng Trump/Nga l v l. V, cuối cng điều ny trở thnh những vấn đề lớn cho b Clinton v những kẻ dưới trướng của b ta, nếu cuối cng Tham vấn Đặc biệt Durham kết luận rằng tin tức Trump/Nga thng đồng đ được đưa ra với dụng đnh lừa chnh quyền.

V, tc giả kết luận: Cuộc điều tra của ng Durham chưa chấm dứt. Sau ba năm, c lẽ n đang trở nn rất l th.

Vậy th chuyện b Hillary Clinton bao giờ mới chấm dứt?

B Clinton l một trong những người đ ngồi trn luật php Hoa Kỳ qu lu. Chẳng lẽ luật php v nh t trn nước Mỹ chỉ để dnh cho những người khng c quyền thế?

K Thiệt