bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của ng

                                                                                

   

Người Mỹ nhn lnh tụ của họ:

Một ng Tổng Thống, Biden, hon ton thất bại trn mọi mặt.

B Ph: Harris Kamala v tch sự, nham nhở cười h hố.

 

Chủ tịch Quốc Hội: Pelosi với nhiều thủ đoạn đen tối.

C của Trời cho khng biết hưởng, 

m đi quỳ lạy van xin

Đối ngoại vụng về khiến Nga mạnh ln v xm chiếm Ukraine

Đ thảm bại ở Afghanistan, by giờ chiến lược no cho Ukraine?

 

C cn lnh đạo Thế Giới khng?

 

 

Tội nghiệp cho Dn Mỹ qu, m cũng khổ nhục cho "tui", người tị nạn cộng sản, chạy mồ mắc m.

Lưu-Vĩnh-Lữ