bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của ng

                                                                                


 

   

Cuộc chiến của Biden chống người tiu dng dầu mỏ.

Ngnh cng nghệ năng lượng Hoa Kỳ sẵn sng ra tay nếu Washington ngưng ngay nỗ lực khiến chng ti phải đng cửa tiệm.

Harold Hamm

Ngy 13 thng 3 năm 2022 12:38 chiều, giờ Miền Đng

 

ng Haold Hamm l chủ tịch của Viện Hamm về Năng Lượng Hoa Kỳ, Lin Minh

cc nh sản xuất năng lượng trong nước v Hội Đồng V Một Nước Mỹ An Ton.

ng l người sng lập v l chủ tịch của tổ chức Continental Resources 

Gi xăng cao hơn chng ta từng thấy. Chnh phủ đ bo co tỷ lệ lạm pht cả năm l 7,9% trong Thng Hai, cao nhất kể từ năm 1982. Người Mỹ cần được giải cứu, nhưng lại c một điều cản trở: Tổng Thống Biden khng sẵn lng đảo ngược lại cam kết của chnh quyền ng ta, về chnh sch đưa ngnh năng lượng của Mỹ vo thế hết đường lm ăn v tổn ph qu mức m người tiu dng phải gnh chịu.

Trong ci năm kể từ khi chnh quyền đnh chỉ cc hợp đồng thu khoan mới trn 26% diện tch đất lin bang, v hơn một phần ba năng xuất khai thc ti nguyn quốc gia bị khựng lại, th Hoa Kỳ ngy cng rơi su vo tnh trạng mất độc lập về năng lượng, khiến an ninh quốc gia gặp rủi ro. Khng c l do chnh đng no để Mỹ cng lc cng phụ thuộc vo năng lượng nhập cảng. N hạn chế sự lựa chọn chnh sch của chng ta, buộc chng ta phải nhượng bộ về an ninh quốc gia cho những tay chơi nước ngoi v lm giu cho những kẻ sẽ lm tổn hại chng ta. Chnh quyền ny đang lm việc với Saudi Arabia , Venezuela v thậm ch cả với Iran để cầu xin họ giải cứu. Tại sao phải lm vậy?

Điều cần lm l Hoa Kỳ phải sản xuất dầu v kh đốt tự nhin ngay ở trong nước. Vo năm 2019, Hoa Kỳ trở thnh quốc gia độc lập về năng lượng, l một mạng lưới xuất cảng. Gi kh đốt v điện lực ở mức thấp, v Mỹ l nh sản xuất năng lượng lớn nhất trn hnh tinh. Nhờ c nguồn kh đốt sạch tự nhin dồi do v gi cả phải chăng, nhờ kỹ thuật khoan ngang, vấn đề giảm kh thải  l thnh cng nhất trong thế giới cng nghệ ha của chng ta.

Cuộc sống hiện đại ty thuộc vo nguồn năng lượng rẻ, dồi do v đng tin cậy. Chnh quyền ny đ tạo ra sự khan hiếm v gy bất an trn ton cầu. Gi năng lượng đang tăng ở khắp mọi nơi v việc giải quyết nguồn cung trong vi ngy lấy từ kho dự trữ chiến lược của chng ta l một giải php v vu tạm thời. Kho dự trữ chiến lược lớn nhất thế giới n nằm ngay dưới chn của chng ta đy.

Giải php nằm trong ba hnh động đơn giản:

- Thứ nhất, đưa n thnh chnh sch chnh thức của Hoa Kỳ nhằm khi phục sự độc lập về năng lượng bằng cch sử dụng tất cả cc nguồn năng lượng sẵn c. Thng bo định cung cấp thm nguồn cung dầu v kh đốt ở Hoa Kỳ. Điều ny tạo sự vững tm cho cc nh sản xuất trong việc đưa vốn v nguồn cung mới vo thị trường, đp ứng nhu cầu hiện tại của thế giới.

- Thứ hai, mở cc vng đất lin bang để pht triển năng lượng. 9.000 giấy php m Bạch Ốc tiếp tục rao hng l phỉnh lừa. Hng ngn địa điểm trong đ khng thể khai thc v đang vướng vo cc vụ tranh tụng. Những địa điểm khc đi hỏi phải c giấy php v hợp đồng thu mới để tạo thnh một đơn vị đầy đủ. Hng ngn địa điểm khc đang chờ được ph duyệt. Một cch chắc chắn, dữ liệu của chng ti cho biết số lượng giấy php hiện c sẵn sng để sản xuất ngy nay l gần 1.500, v nhiều giấy php trong số đ đ được khai thc từ lu. Khng c hợp đồng thu đất lin bang no được cấp kể từ năm 2020.

- Thứ ba, hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng, bao gồm cc đường ống dẫn để vận chuyển kh tự nhin, dầu v CO2 một cch an ton. Cc dự n như Đường Dẫn Mountain Valley sẽ tăng khả năng cung cấp năng lượng v nng cao khả năng xuất cảng cho cc đồng minh của chng ta.

Tuần trước, lần đầu tin chng ti nghe ni rằng Tổng Trưởng Năng Lượng l b Jennifer Granholm sẵn sng lm việc với tất cả mọi người v bất kỳ ai tnh nguyện dẫn đầu trong tương lai bằng cch đa dạng ha danh mục năng lượng  để bổ sung thm nhin liệu sạch v kỹ thuật khai thc. (Thưa b,) ngnh cng nghệ dầu kh của Mỹ đ lm được điều đ. Thng điệp của ti gửi tới chnh quyền l: Những nh khai thc dầu kh Hoa Kỳ sẵn sng lm việc với b (Bộ Trưởng Năng Lượng) trong việc pht triển năng lượng của Hoa Kỳ.

 Harold Hamm

Nguyễn Thị B Bảy tạm dịch