bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của ng

                                                                                

 

 

 

 


 

  
DTV Thuyết Minh: Nghĩa cử cao đẹp của TT Trump dnh cho 13 Chiến Sĩ Trận Vong tại Georgia


***   

Hoa Kỳ Nhật K_Biden đại lo khot về bầu cử

Biden's Big Elections Lie

Hy cẩn thận, một thủ đoạn ăn gian phiếu bầu mới của Tổng gật Biden v đảng Dn Chủ.

Thi Nhn lược dịch theo Townhall (David Harsanyi|Posted: Jan 14, 2022 12:01 AM)

Tổng gật Joe Biden cuối cng đ c bi pht biểu về "quyền bỏ phiếu" tại Atlanta, ni với đm đng:

"Vi ngy tới, khi cc dự luật ny được đưa ra bỏ phiếu, sẽ đnh dấu một bước ngoặt trong lịch sử của đất nước ny. Chng ta sẽ chọn dn chủ thay v chế độ chuyn chế, nh sng trn bng tối, cng l hơn bất cng? Ti biết mnh đang đứng ở đu. Ti sẽ khng nhượng bộ. Ti sẽ khng nao nng. Ti sẽ bảo vệ quyền bầu cử của cc bạn, nền dn chủ của chng ta chống lại tất cả kẻ th trong v ngoi nước.

V cu hỏi đặt ra l: Thể chế của Thượng viện Hoa Kỳ sẽ đứng ở đu?"

Đy chỉ l những lời nguy hiểm của một kẻ mị dn.

Lập luận của Biden dựa trn tưởng rằng bất cứ ai tiếp tục ủng hộ lập php qu bn - một quy tắc của Thượng viện m được bảo vệ trong gần 50 năm - hoặc luật ID cử tri, hoặc hạn chế thời gian đối với phiếu bầu qua thư, hoặc giờ nhất qun để bỏ phiếu sớm, hoặc cấm thu hoạch phiếu bầu, khng tốt hơn Bull Connor. "Bạn c muốn đứng về pha Tiến sĩ King hay George Wallace khng?" l sự lựa chọn sai lầm được đưa ra bởi một người đn ng lin tục ca ngợi Wallace, v những người phn biệt chủng tộc khc, ngay từ đầu sự nghiệp của anh ta.

Tổng gật cho rằng bất cứ ai phản đối dự luật quyền bỏ phiếu của đảng Dn chủ khng chỉ l một kẻ m qung m cn l một kẻ th "nội bộ" của Hoa Kỳ - một chỉ định m by giờ c thể bao gồm su thượng nghị sĩ Dn chủ, nếu khng muốn ni l nhiều hơn. Tổng thống tuyn bố Thượng viện l một "vỏ bọc của bản thn trước đy", than thở rằng GOP đ sử dụng qu bn hơn 100 lần trong năm qua, bỏ qua thực tế bất tiện l đảng Dn chủ đ lm như vậy hơn 300 lần trong bốn năm trước đ. Biden, "người theo chủ nghĩa thể chế", sau đ đ dỡ bỏ một loạt cc tranh ci hon ton sai lệch về luật bỏ phiếu để biện minh cho việc từ bỏ nguyn tắc của mnh.

V l do Biden buộc phải ni dối về hầu hết mọi kha cạnh của luật bỏ phiếu Georgia l v cc chi tiết cụ thể thực sự kh phổ biến v khng ngăn cản cng dn bỏ phiếu. Hầu hết cc yu cầu m ng Biden cho rằng hiện nay l bắt buộc đối với nền dn chủ để hoạt động đng chỉ mới được đưa ra trong vi năm qua - nhiều trong số đ chỉ trong cuộc bầu cử vừa qua. Việc Biden so snh Jim Crow với luật lim chnh của cử tri đương đại l đng ght. Một l đn p bạo lực đối với phiếu bầu thiểu số; người kia chỉ cho cử tri 11 tuần trước cuộc bầu cử để yu cầu bỏ phiếu v từ chối tiếp tục mở rộng bỏ phiếu vo cuối tuần.

Với tốc độ ny, đảng Dn chủ sẽ lập luận rằng việc tước quyền của người nhập cư bất hợp php l biểu hiện của chương trnh nghị sự Dixiecrat vo năm 2024.

Yu cầu ID l những g cnh tả ght nhất, nhưng đy l điều khoản m họ ni t nhất. Tại sao? Hầu hết cc cuộc thăm d cho thấy đa số p đảo ủng hộ việc hạn chế giờ bỏ phiếu sớm v yu cầu căn cước c hnh ảnh để được bỏ phiếu. Những kẻ "pht xt" ở Colorado v Connecticut v hầu hết cc tiểu bang khc, khng chỉ Georgia, vẫn yu cầu một người cung cấp ID do chnh phủ cấp để bỏ phiếu. Họ, giống như Georgia, cho php cc cử tri khng c ID cung cấp bốn chữ số cuối cng của số An sinh X hội, sao k ngn hng hoặc ha đơn tiện ch, tiền lương hoặc bất kỳ ti liệu no khc của chnh phủ c tn v địa chỉ của họ. (C lẽ nếu cc tiểu bang cho php sổ thng hnh chch ngừa l đủ, đảng Dn chủ sẽ sẵn sng cho vấn đề ny.)

Nhưng hầu hết người Mỹ - hầu hết mọi người trong thế giới tự do - đ tin rằng thật hợp l khi mong đợi cử tri tự nhận mnh trước khi tham gia vo nền dn chủ. Nếu đảng Dn chủ tin rằng cuộc bỏ phiếu l thing ling, họ cũng vậy. Chnh đảng Dn chủ đang ủng hộ việc lật đổ ch của cử tri ở Georgia v cc nơi khc. Hy nhớ rằng dự luật "quyền bỏ phiếu" của H.R. 1 sẽ buộc cc tiểu bang phải cho php thu hoạch phiếu bầu, cấm luật ID cử tri, cho php tội phạm bỏ phiếu v đếm phiếu bầu qua thư đến tối đa 10 ngy sau ngy bầu cử.

Tổng gật Biden phổ biến bi pht biểu của ng với sự phẫn nộ giả vờ v lm bộ đập ln bục ni chuyện. Khng thể kiềm chế thin hướng của ng ta đối với chủ nghĩa ph thủy ma qui, ng ta dường như ni đa về việc bị bắt ("lần đầu tin") trong một cuộc tuần hnh dn quyền. C lẽ Biden đ nhầm lẫn sự việc đ với thời gian ng khng bị bắt ở Nam Phi v cố gắng gặp Nelson Mandela hoặc khng bảo vệ Black Panthers tại ta n hoặc khng bao giờ tham gia vo một cuộc biểu tnh ngồi.

Nhưng người ta c thể nghi ngờ hầu hết cc đảng vin Dn chủ hiểu r rằng đy l tất cả một cht kh chịu của sn khấu chnh trị hoi nghi v c rất t cơ hội để thng qua qu bn. Nỗ lực của Biden để khởi động ton bộ chương trnh nghị sự của ng ta trong một cố gắng duy nhất nhồi sọ cử tri Dn Chủ ở những điều trn. Dĩ nhin sẽ bị cản trở, Tổng gật đ quyết định lm suy yếu niềm tin vo cuộc bầu cử năm 2022 v 2024, v bi nhọ một nửa đất nước l những kẻ phn biệt chủng tộc trong khi tự xưng như một anh hng dn quyền.

Đ l "Lời ni dối lớn".

Hậu quả của việc ny sẽ l sự suy giảm niềm tin hơn nữa trong cc cuộc bầu cử. Chia rẽ hơn. Tức giận hơn.