bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


 

  
DTV Thuyết Minh: Nghĩa cử cao đẹp của TT Trump dnh cho 13 Chiến Sĩ Trận Vong tại Georgia


***  

Nước Php (qua Bộ Ngoại Giao) đ ln n việt cộng

 

Knh thưa qu vị v cc bạn,

    Hm nay thứ tư 15/12/2021 lc 17giờ, bo Le Figaro c đăng tin l Nước Php (qua Bộ Ngoại Giao) đ ln n việt cộng xử t 9 năm B Phạm Đoan Trang một nữ k giả đ từng lm cho bạo quyền cộng sản nhức nhối về nhiều vấn đề x hội, chnh trị nơi "thin đường cộng sản"! Một bạo quyền lun h ho rằng tu cộng l "người anh em"!                                                                                                                                      Chỉ trong một thng co ngắn, Php Quốc đ phơi by bộ mặt kinh tởm của bạo quyền ny. V hội n X Quốc Tế cũng co buộc lối hnh xử tn bạo của bọn việt cộng đối với nh tranh đấu Phạm Đoan Trang! Một người nổi tiếng được dư luận thế giới ch , rt tốt v đng mừng! Nhưng cn những người khc đang m thầm chịu c đơn cực hnh trong cc trại giam cầm khổ sai trn khắp cc miền qu hương th sao?                                                                                                                                                                            V vậy chng ta phải lun ch trọng đến số phận của TẤT CẢ T NHN CHNH TRỊ đang cn nằm trong tay giặc th việt cộng!

      Đặc biệt hm nay sẽ khng c bi bnh luận của Lang Thang đăng trn bo Le Figaro v một vấn đề kỷ thuật lin can đến chuyện phải đặt mua bo di hạn với Le Figaro th mới được gởi bi!                                                    Lang Thang đ ghi tn v trả tiền đặt mua Le Figaro cho trọn năm kể từ hm nay nhưng vẫn chưa vo được để gởi bi!  Cũng tại Lang Thang chỉ biết viết m khng rnh internet để ghi tn! Mỗi người một sở trường!

          Lang Thang xin hẹn qu vị v cc bạn trong một ngy rất gần đy!

                            LT

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/vietnam-la-france-condamne-l-emprisonnement-d-une-journaliste-20211215

Vietnam : la France condamne l'emprisonnement d'une journaliste                                                                              Par Le Figaro avec AFP                                                                                                                                                              Mis jour linstant

Pham Doan Trang aborde une multitude de sujets controverss, de l'accaparement des terres aux violences policires.

Pham Doan Trang aborde une multitude de sujets controverss, de l'accaparement des terres aux violences policires. bibiphoto / stock.adobe.com                                                                                                            La France a dnonc mercredi la condamnation neuf ans de dtention d'une clbre journaliste vietnamienne accuse de diffuser de la propagande contre le rgime de Hano. La France dplore la condamnation une peine de neuf annes de prison de la journaliste Pham Doan Trang, une des dfenseures des droits de l'Homme vietnamiennes les plus reconnues et l'une des trois laurates du prix Reporters sans frontires pour la libert de la presse en 2019, a indiqu le ministre des Affaires trangres dans un communiqu. Paris rclame sa libration et raffirme son attachement la libert d'expression et d'opinion.

Pham Doan Trang met depuis longtemps les autorits vietnamiennes dans l'embarras, abordant une multitude de sujets controverss, de l'accaparement des terres aux violences policires. Arrte Ho Chi Minh-Ville en octobre 2020, cette femme de 43 ans a comparu mardi pour un procs d'une journe, dont le droulement a t observ par des journalistes et des diplomates via une vido, malgr les frquentes coupures de son signal audio.

Son comportement tait dangereux pour la socit et elle devait en consquence tre srieusement punie, a expliqu le juge. Paris estime de son ct que les droits de la militante sont garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le Vietnam est partie et appelle le Vietnam respecter les engagements internationaux auxquels il a librement souscrit. Ming Yu Hah, la directrice rgionale adjointe des campagnes d'Amnesty International, avait estim mardi que le traitement rserv Pham Doan Trang tait cruellement emblmatique de la rpression par les autorits vietnamiennes contre les militants pacifiques des droits humains.

La rdaction vous conseille

Vietnam: RSF qualifie de message glaant l'arrestation de deux journalistes

Vietnam: les journalistes plus encadrs

 

BẢN DỊCH

Php quốc ln n việc cầm t một nữ k  giả                                                                                                            Le Figaro v AFP                                                                                                                                                 Vừa cập nhật cch đy 1 tiếng           

Phạm Đoan Trang đề cập đến rất nhiều vấn đề đng tranh ci, từ những tịch thu đất đai đến những bạo lực của cảnh st.

Hm thứ tư, Php quốc đ ln n việc xử 9 năm t một nữ k giả nổi tiếng, bị co buộc đ phổ biến tuyn truyền chống chế độ H Nội. Nước Php rất tiếc việc xử 9 năm t nữ k giả Phạm Đoan Trang, một trong những người bảo vệ Nhn Quyền ở Việt Nam được biết đến nhiều nhất v l một trong ba người được pht giải Reporters Sans Frontires (K Giả Khng Bin Giới)  về tự do bo ch năm 2018, Bộ Ngoại Giao đ cho biết trong một thng co. Paris đi trả tự do cho b v ti khẳng định sự gắn b của nước Php đối với quyền tự do pht biểu v tư tưởng.

Phạm Đoan Trang đ từ lu đặt quyền lực việt nam vo sự bối rối, bằng cch đề cập đến rất nhiều vấn đề đng tranh ci, từ tịch thu đất đai đến những bạo lực cảnh st. Bị bắt ở Si Gn vo thng mười 2020, người phụ nữ 43 tuổi ny đ bị đưa ra to ngy thứ ba cho một phin xử trong một ngy, c sự quan st của những k giả v cc nh ngoại giao qua video, d đ bị cắt đứt thuờng xuyn về m thanh.

Hnh động của b nguy hiểm cho x hội v do đ b phải bị trừng phạt nặng nề , ng thẩm phn đ giải thch. Về phần Paris th cho rằng những quyền của của người phụ nữ hoạt động được bảo đảm bởi Quy ước quốc tế về dn quyền v quyền chnh trị m Việt Nam l một thnh phần trong đ v ku gọi Việt Nam tn trọng nhũng cam kết quốc tế m xứ ny đ được ton quyền k nhận. Ming Yu Hah, b ph gim đốc vng thuộc Amnesty International (n X Quốc Tế), hm thứ ba đ cho rằng cch đối xử dnh cho Phạm Đoan Trang l một biểu hiệu tn bạo của p bức bởi nh cầm quyền việt nam chống những người hoạt động n ho cho những nhn quyền. 

Ban Bin Tập đề nghị qu vị tm đọc

Viet Nam: K Giả Khng Bin Giới phẩm định việc bắt hai k giả l thng điệp lạnh buốt

Viet Nam: những k giả bị kềm kẹp nhiều hơn

Lang Thang - Nguỹn Cao Đường