bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 


Little Saigon: Chnh thức ra mắt Tượng Đi Ti Chiếm Cổ Thnh Quảng Trị

 
Thời sự October 12, 2021

 

  

DTV Thuyết Minh: Nghĩa cử cao đẹp của TT Trump dnh cho 13 Chiến Sĩ Trận Vong tại Georgia

***

DHS pays over $ 456,848 to build security fencing 
around Bidens beach home in Rehoboth Beach, Delaware, 
October 22, 2021 1:05pm  
 Sleepy Joe Biden khng cho xy tường ở bin giới pha Nam, 
mở cửa cho vo khoảng 1,7 triệu  di dn bất hợp php trn vo Hoa Kỳ,  
nhưng lại xy WALL bao quanh nh y ở Rehoboth, Delaware ( tiền của Cng Dn Mỹ chng ta đng thuế )
c lẽ di dn trn vo tm nơi tr ngụ..
Xin click vo link dưới đy để xem ton văn bản tin: