NH̀N LẠI CUỘC ĐỜI ĐI THEO ĐẢNG Cộng Sản Vietnam ...

Việt Nam -- cảm nhận từ đường phố...

Ai là người thiệt hại nhất sau đại hội đảng CSVN lần thứ XII?

 

Chọi trâu ở Ba Đ́nh: con “giáo điều” với con “hạm ăn” ...

 

Đánh mất chính ḿnh: Đảng CSVN tranh dành nội bộ -

 

Nếu không nh́n lại, ḿnh sẽ mất quá khứ và tương lai.  ....

 

Nghịch lư chua chát - Kể từ khi những ḍng người VN đầu tiên liều ḿnh.....


XIN ĐỪNG TRÁNH XA CHÍNH TRỊ .....

 

“ Đảng CSVN ta” 85 năm làm đĩ bằng mồm! .......

 

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm Bộ chính trị đảng CSVN ....

 

Mại dâm dưới chế độ Cộng sản”. Đề tài mà rất nhiều người đă đề cập.....

 

Bốn Phương Chữ Nghĩa Buồn Vui: Chẳng Làm được Ǵ ?....