bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

thời sự Việt-nam
 

thời sự Hoa-kỳ & thế giới


 Nhm sưu tầm nhạc dấu tranh
 

 

Nguyễn Văn Thnh (Dn Chủ Ca)

 

"Qui Es-Tu?" - Antoine Figali  (Php ngữ)
 nhiệm kỳ 2018-2021

BAN C VN:
-NT Nguyn Huy Hng, ch tch
 -BS. Đon Y
ến
- NT D
ư Văn H
 -CH Tr
n Th Cung
 -CH Nguy
n Văn Đt
 -CH Nguy
n Văn Thanh

BAN GIM ST:
 CT-CH Hong Đ
c Hu
 -CH Ch
ế Văn Thc
BAN CHP HNH:
CT. CH
Nguyn Hu Cc
Ph CT Ngoi V CH Phm Minh Huyn
Ph Ch
Tch Ni v: CH V Đy
TQ-CH Nguy
n Văn Nu
TTK-CH
Nguyn hu Thng
y vin t chc: CH Vũ Ngc Tiu


ni qui v nhiu sinh hot khc ca Khu Hi

      THNG BO  


Thng Bo: v/v Tổ Chức Bầu Cử Tn Ban Chấp Hnh v Tn Ban Gim St Khu Hội Cựu T Nhn Chnh Trị Nam California Nhiệm Kỳ 2020-2023

oo0oo

-Nguyễn Huy Hng

Phm B Hoa: Thư gi Người Lnh QĐND VN

Ng Minh Hằng  thơ [B]

Vũ Linh

Vĩnh Tưởng  

Nga (thơ)
oo0oo

Lịch Sử Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam
Thảm họa Bắc thuộc
 
HồChMinh tontập-Lịchsử chnhxc  HồCh Minh 

 

[blogger lề tri]
khng thể "nn"

oo0oo

hnh trang cuộc đời


*********************
đọc sch truyện


  Chnh Việt
[
TH/CTNCT-Việt Nam
 
Đại T NguyễnHuyHng
Hồn Việt UK

 
MichaelPhucDo

Website
ttp://vnbp.org


http://vietlist.us

http://vantholacviet.org/

http://thegioimoionline.com

Nhạc Tìn Chín


Kiến Thức"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."